Văn bản khác 5382/KH-UBND

Kế hoạch 5382/KH-UBND năm 2015 về kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi xả rác tại các bãi biển du lịch Đà Nẵng

Nội dung toàn văn Kế hoạch 5382/KH-UBND 2015 kiểm tra xử phạt vi phạm hành chính xả rác bãi biển du lịch Đà Nẵng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TH
ÀNH PHỐ ĐÀ NNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 5382/KH-UBND

Đà Nẵng, ngày 13 tháng 07 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

KIỂM TRA, XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI HÀNH VI XẢ RÁC TẠI CÁC BÃI BIỂN DU LỊCH ĐÀ NẴNG

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

- Căn cứ Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014 của Quốc hội nước CHXHCNVN;

- Căn cứ Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;

- Căn cứ Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội;

- Căn cứ Quyết định số 18/2007/QĐ-UBND ngày 01/03/2007 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành quy định về quản lý các hoạt động kinh doanh, dịch vụ bảo vệ cảnh quan môi trường và giữ gìn an ninh trật tự tại các bãi biển du lịch Đà Nẵng;

UBND thành phố ban hành Kế hoạch kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi xả rác tại các bãi biển du lịch Đà Nẵng, cụ thể như sau:

II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG

1. Phạm vi

Các trường hợp vi phạm trong việc xả rác tại các bãi biển trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, tại các khu nhà tắm nước ngọt, bãi tắm công cộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

2. Đối tượng

Các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh dịch vụ và tham quan, du lịch, tắm biển, vui chơi, giải trí tại các bãi biển du lịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

III. NỘI DUNG

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về việc thực hiện giữ gìn vệ sinh môi trường tại các bãi biển du lịch trên địa bàn thành phố.

1.1. Thời gian thực hiện: Công việc thường xuyên, tập trung vào đợt cao điểm từ ngày ban hành Kế hoạch đến ngày 30/7/2015.

1.2. Đơn vị chủ trì thực hiện:

a) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (BQL Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch) chủ trì thực hiện:

- Tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh tại các bãi biển khuyến cáo người dân và du khách không được vứt rác, xả rác trên bãi biển, đồng thời thông báo các mức xử phạt hành chính đối với các hành vi vi phạm;

- Lắp đặt các bảng khuyến cáo “Cấm xả rác” và mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm dọc các tuyến biển.

- In băng rôn tuyên truyền trực quan với nội dung “không vứt rác, xả rác trên các bãi biển du lịch Đà Nẵng và các mức xử phạt” treo trên các tuyến đường ven biển và trong thành phố (vận động từ nguồn xã hội hóa).

- Tổ chức ký cam kết, giao phạm vi bãi biển đối với các cá nhân, tổ chức hoạt động kinh doanh tại bãi biển (chủ thầu khai thác bãi tắm nước ngọt, các hộ kinh doanh dịch vụ...) về việc thực hiện trách nhiệm đảm bảo vệ sinh môi trường bãi biển và công tác phối hợp với BQL Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch trong việc thực hiện tuyên truyền nội dung trên đến du khách.

- Huy động các tổ chức xã hội, Đoàn thanh niên, các câu lạc bộ,... trên địa bàn thành phố cùng phối hợp với BQL Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch trong việc nhặt rác, thu gom rác tại bãi biển, góp phần làm tăng tính tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng về việc giữ gìn vệ sinh môi trường tại bãi biển.

- Yêu cầu các đơn vị kinh doanh du lịch (các hãng lữ hành, khách sạn, nhà hàng...), đội ngũ hướng dẫn viên du lịch có trách nhiệm thông tin, hướng dẫn, tuyên truyền đến khách du lịch về việc giữ gìn vệ sinh môi trường (không vứt rác, xả rác) tại các bãi biển du lịch Đà Nẵng và các mức xử phạt vi phạm theo Nghị định 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ.

b) UBND các quận, huyện (đặc biệt các quận ven biển):

- Triển khai tuyên truyền cổ động trên hệ thống loa phát thanh quận, các phường ven biển, xe lưu động dọc tuyến biển và trên địa bàn quản lý về nội dung khuyến cáo người dân và du khách không vứt rác, xả rác trên bãi biển đồng thời thông báo các mức xử phạt hành chính đối với các hành vi vi phạm;

- Chỉ đạo UBND các phường tổ chức phổ biến tuyên truyền đến người dân trong các buổi sinh hoạt, họp tổ dân phố về nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường biển và các mức xử phạt hành chính đối với các hành vi vi phạm về vứt rác, xả rác trên bãi biển;

- Huy động Đoàn thanh niên định kỳ tổ chức dọn vệ sinh môi trường tại các bãi biển vào thứ 7 hoặc Chủ nhật hàng tuần.

c) Sở Giáo dục - Đào tạo: Chỉ đạo các trường PTTH, THCS có hình thức tuyên truyền, giáo dục trong học sinh về bảo vệ môi trường biển và các mức xử phạt hành chính đối với các hành vi vi phạm vứt rác, xả rác trên bãi biển;

d) Đại học Đà Nẵng, các trường ĐH, Cao đẳng, THCN trên địa bàn thành phố: Có biện pháp tuyên truyền, giáo dục trong cán bộ, sinh viên về bảo vệ môi trường biển và xử phạt hành chính đối với các hành vi xả rác tại các bãi biển.

e) Đài phát thanh truyền hình Đà Nẵng (DRT) và báo Đà Nẵng, báo Công an Đà Nẵng: thực hiện các chuyên mục, các bài viết về nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường tại các bãi biển Đà Nẵng và các mức xử phạt hành chính đối với các hành vi vi phạm. Đề nghị Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Đà Nẵng và các phương tiện thông tin đại chúng trên địa bàn thành phố hỗ trợ công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cùng chung tay giữ gìn môi trường bãi biển thành phố Đà Nẵng.

2. Phương án triển khai công tác kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp vi phạm

a) Thời gian:

Triển khai thí điểm từ ngày 15/07/2015 đến 30/9/2015.

b) Phạm vi triển khai:

Thí điểm xử phạt tại các bãi biển trên địa bàn quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn (từ khu vực dự án Temple đến hết khu vực bãi tắm Sao Biển).

c) Hành vi vi phạm và mức xử phạt:

Căn cứ theo Khoản 1, Điều 19 và điểm a, b, c, d, đ Khoản 1, Điều 20 Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, đối với các hành vi sau:

- Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng đối với hành vi vứt, thải, bỏ đầu, mẫu và tàn thuốc lá không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng;

- Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với hành vi vứt, thải, bỏ rác thải sinh hoạt không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng;

- Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng đối với hành vi vệ sinh cá nhân (tiểu tiện, đại tiện) không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng;

d) Thẩm quyền xử phạt:

Chủ tịch UBND các cấp, chiến sĩ công an và Thanh tra tài nguyên môi trường.

e) Hình thức triển khai:

- UBND quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn là các đơn vị chủ trì chịu trách nhiệm chính trong việc kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính các hành vi vi phạm về xả rác tại bãi biển trong thời gian thực hiện thí điểm trên các bãi biển trên địa bàn.

- UBND quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn chỉ đạo các lực lượng chuyên trách (công an, đội quy tắc đô thị quận, phường) phối hợp cùng Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch thực hiện công tác tuần tra tại các bãi biển trên địa bàn quản lý và tiến hành xử phạt đối với các hành vi vi phạm.

- UBND quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn thiết lập và cung cấp số điện thoại đường dây nóng của bộ phận phụ trách công tác xử phạt để Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch thuận tiện trong việc thông tin, phản ánh về các trường hợp vi phạm.

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại bãi biển, Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ và thông tin, báo cáo về các trường hợp vi phạm tại các bãi biển để UBND các quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn kịp thời xử lý.

Sau thời gian triển khai thí điểm, sẽ rút kinh nghiệm và đề xuất triển khai việc xử phạt đồng loạt trên toàn khu vực bãi biển Đà Nẵng.

Chế tài xử phạt:

- Khi phát hiện các trường hợp vi phạm (phát hiện trực tiếp hoặc thông qua các phương tiện, thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ) thì tiến hành xử phạt vi phạm hành chính có hoặc không lập biên bản và giao chứng từ thu tiền phạt cho cá nhân, tổ chức nộp tiền phạt.

- Trường hợp cá nhân, tổ chức vi phạm không có khả năng nộp tiền phạt tại chỗ thì nộp tại Kho bạc Nhà nước hoặc nộp vào tài khoản của Kho bạc Nhà nước ghi trong quyết định xử phạt trong thời hạn quy định.

- Đối với các trường hợp có hành vi chống người thi hành công vụ thì tùy theo tính chất và mức độ, người có hành vi vi phạm có thể bị xử lý hành chính hoặc hình sự theo quy định của pháp luật.

Trên đây là Kế hoạch kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đảm bảo vệ sinh môi trường tại các bãi biển du lịch Đà Nẵng. Trong quá trình thực hiện, nếu có gì vướng mắc, các đơn vị báo cáo UBND thành phố thông qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch./.

 

 

Nơi nhận:
- TTTU, TT HĐND (b/cáo);
- UB MTTQ TP;
- Các PCT UBND TP;
- CA thành phố;
- Các sở: VH-TT-DL, TC, GD-ĐT;
- UBND các quận, huyện;
- TT truyền hình VN tại Đà Nẵng;
- Báo ĐN, Đài PT-TH ĐN, Báo CA ĐN;
- Cổng TTĐT thành phố;
- Tổ công tác liên ngành 43;
- BQL Bản đảo ST và các bãi biển du lịch;
- Các phòng: QLĐThị, KTTH;
- Lưu: VT, VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Thơ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 5382/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu5382/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/07/2015
Ngày hiệu lực13/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 5382/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 5382/KH-UBND 2015 kiểm tra xử phạt vi phạm hành chính xả rác bãi biển du lịch Đà Nẵng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 5382/KH-UBND 2015 kiểm tra xử phạt vi phạm hành chính xả rác bãi biển du lịch Đà Nẵng
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu5382/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
        Người kýHuỳnh Đức Thơ
        Ngày ban hành13/07/2015
        Ngày hiệu lực13/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Vi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Kế hoạch 5382/KH-UBND 2015 kiểm tra xử phạt vi phạm hành chính xả rác bãi biển du lịch Đà Nẵng

            Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 5382/KH-UBND 2015 kiểm tra xử phạt vi phạm hành chính xả rác bãi biển du lịch Đà Nẵng

            • 13/07/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 13/07/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực