Văn bản khác 5385/KH-BCĐ

Kế hoạch 5385/KH-BCĐ năm 2013 hoạt động của Ban chỉ đạo củng cố, đổi mới và phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã tỉnh Bến Tre năm 2014

Nội dung toàn văn Kế hoạch 5385/KH-BCĐ năm 2013 hoạt động Ban chỉ đạo củng cố phát triển kinh tế Bến Tre 2014


UBND TỈNH BẾN TRE
BCĐ CỦNG CỐ, ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN KTHT-HTX
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5385/KH-BCĐ

Bến Tre, ngày 07 tháng 11 năm 2013

 

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO CỦNG CỐ, ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỢP TÁC, HỢP TÁC XÃ TỈNH BẾN TRE NĂM 2014

Căn cứ Quyết định số 2124/QĐ-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo củng cố, đổi mới và phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã tỉnh Bến Tre, Ban Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch hoạt động năm 2014 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

Thống nhất nội dung hoạt động của Ban Chỉ đạo theo nhiệm vụ được giao nhằm tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo phong trào kinh tế hợp tác, hợp tác xã trong toàn tỉnh hoạt động ổn định và đạt hiệu quả.

2. Yêu cầu:

Trên cơ sở Kế hoạch chung, từng thành viên kiêm nhiệm giúp sở, ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa hoạt động phù hợp với chức năng nhiệm vụ Nhà nước quy định.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Tổ chức họp:

a) Họp Tổ giúp việc: 01 năm họp 05 lần (Tổ có 11 thành viên).

Nội dung họp: Tổng hợp kết quả thực hiện kế hoạch hoạt động của các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh và của Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố; đề xuất nội dung chuẩn bị cho kỳ họp Ban Chỉ đạo.

b) Họp Ban Chỉ đạo: (có 24 thành viên)

Định kỳ họp 02 lần trong năm vào tháng 6 và tháng 12 năm 2014.

- Kỳ họp vào tháng 6, thực hiện sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm so với kế hoạch và bàn giải pháp thực hiện kế hoạch trong 6 tháng cuối năm 2014 của Ban Chỉ đạo.

- Kỳ họp vào tháng 12 nhằm đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch cả năm, bàn nội dung kế hoạch tiếp theo sẽ thực hiện trong năm 2015.

2. Các hoạt động phối hợp:

+ Phối hợp giữa các sở, ngành, huyện, thành phố xây dựng kế hoạch chung củng cố, phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác năm 2014 trên địa bàn tỉnh.

+ Hội nghị triển khai phổ biến chính sách, pháp luật, Luật Hợp tác xã năm 2012 cho các trong thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh, huyện, thành phố và các đơn vị, cá nhân liên quan; mời báo cáo viên Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

+ Phối hợp với các huyện, thành phố giám sát việc thực hiện củng cố, đổi mới, phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác theo Luật Hợp tác xã năm 2012. Thực hiện khảo sát hoạt động các tổ hợp tác, hợp tác xã trong diện củng cố; đồng thời bàn các bước tiến hành củng cố theo kế hoạch chung. Song song đó, bàn thực hiện các bước tiến hành thủ tục giải thể các tổ hợp tác, hợp tác xã không còn khả năng củng cố được (dự kiến đi giám sát 94 HTX trên địa bàn tỉnh).

Nội dung này, Ban Chỉ đạo giao cho Tổ giúp việc phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các phòng có liên quan ở huyện, thành phố Bến Tre thực hiện.

+ Phối hợp tuyên truyền, hỗ trợ đổi mới, phát triển tổ hợp tác, hợp tác xã. Tất cả thành viên Ban Chỉ đạo của tỉnh, huyện và mời cấp ủy địa phương cùng tham gia.

+ Tổ chức họp mặt các hợp tác xã trên địa bàn thuộc 4 lĩnh vực: Thủy sản, khai thác cát, nông nghiệp, giao thông vận tải. Giao cho Liên minh Hợp tác xã tỉnh phối hợp với lãnh đạo sở chuyên ngành đồng chủ trì thực hiện.

+ Tổ chức hội nghị triển khai các quy định của Nhà nước cho các tổ hợp tác, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. Giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh và sở, ngành có liên quan thực hiện.

+ Phối hợp giải quyết tình hình khiếu kiện của các hợp tác xã.

+ Tham quan học tập kinh nghiệm mô hình hợp tác xã ở các tỉnh bạn về mô hình chuyển đổi HTX kiểu mới theo Luật Hợp tác xã năm 2012 (dự kiến tại tỉnh Bình Thuận và Cà Mau). Giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng với Liên minh Hợp tác xã tỉnh chủ trì phối hợp cùng với một số sở, ngành, huyện thực hiện.

3. Kinh phí:

Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo năm 2014 từ nguồn ngân sách tỉnh trên cơ sở dự toán của Ban chỉ đạo. Giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư, Liên minh hợp tác xã tỉnh phối hợp với Sở Tài chính và các ngành có liên quan lập dự toán cụ thể, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

III. BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao các thành viên là Phó Trưởng ban của Ban Chỉ đạo chủ động phối hợp triển khai thực hiện Kế hoạch.

2. Tổ giúp việc có nhiệm vụ giúp Ban Chỉ đạo, các Phó Trưởng ban cụ thể hóa thành văn bản cho từng nội dung hoạt động trong Kế hoạch.

3. Các thành viên Ban Chỉ đạo là đại diện các sở quản lý nhà nước tiến hành xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ chuyên ngành của từng sở theo đúng quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo.

4. Các thành viên Ban Chỉ đạo là đại diện các ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, tiến hành cụ thể hóa Kế hoạch của Ban Chỉ đạo tỉnh xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo cho từng ngành, đoàn thể, địa phương để thực hiện.

Trên đây là Kế hoạch hoạt động năm 2014 của Ban Chỉ đạo củng cố, đổi mới và phát triển kinh tế hợp tác - hợp tác xã tỉnh./.

 

 

TRƯỞNG BAN
PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Trần Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 5385/KH-BCĐ

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu5385/KH-BCĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/11/2013
Ngày hiệu lực07/11/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 5385/KH-BCĐ

Lược đồ Kế hoạch 5385/KH-BCĐ năm 2013 hoạt động Ban chỉ đạo củng cố phát triển kinh tế Bến Tre 2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 5385/KH-BCĐ năm 2013 hoạt động Ban chỉ đạo củng cố phát triển kinh tế Bến Tre 2014
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu5385/KH-BCĐ
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
        Người kýTrần Anh Tuấn
        Ngày ban hành07/11/2013
        Ngày hiệu lực07/11/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 5385/KH-BCĐ năm 2013 hoạt động Ban chỉ đạo củng cố phát triển kinh tế Bến Tre 2014

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 5385/KH-BCĐ năm 2013 hoạt động Ban chỉ đạo củng cố phát triển kinh tế Bến Tre 2014

             • 07/11/2013

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 07/11/2013

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực