Văn bản khác 56/KH-TLĐLĐVN-HNVVN

Kế hoạch 56/KH-TLĐLĐVN-HNVVN năm 2014 phối hợp phát động cuộc vận động sáng tác văn học về đề tài Công nhân và Công đoàn Việt Nam giai đoạn 2015 - 2019 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - Hội Nhà văn Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 56/KH-TLĐLĐVN-HNVVN 2014 vận động sáng tác văn học đề tài Công nhân 2015-2019


TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VN - HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 56/KH-TLĐLĐVN-HNVVN

Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2014

 

KẾ HOẠCH PHỐI HỢP

PHÁT ĐỘNG CUỘC VẬN ĐỘNG SÁNG TÁC VĂN HỌC VỀ ĐỀ TÀI CÔNG NHÂN VÀ CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2015 - 2019

Căn cứ Chương trình phối hợp giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Hội Nhà văn Việt Nam về việc xây dựng và phát triển văn học đề tài Công nhân - Lao động và Công đoàn giai đoạn 2009 - 2020; nhằm không ngừng nâng cao năng lực cảm thụ, thưởng thức và sáng tạo văn học nghệ thuật của công nhân, viên chức, lao động, thiết thực kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019), Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động VN và Hội Nhà văn Việt Nam phát động cuộc vận động sáng tác văn học về đề tài Công nhân và Công đoàn Việt Nam giai đoạn 2015 - 2019 như sau:

1. Mục đích yêu cầu

- Phát triển, bổ sung những tác phẩm văn học về công nhân, góp phần hình thành hệ thống những tác phẩm văn học mới ca ngợi giai cấp công nhân và người lao động trong thời đại mới; phát hiện những tài năng mới trong lĩnh vực sáng tác văn học của CNVCLĐ làm hạt nhân cho phong trào sinh hoạt văn hóa, văn học nghệ thuật ở cơ sở.

- Giới thiệu, phổ biến các tác phẩm văn học có giá trị thâm nhập vào không khí làm việc hăng say, sôi nổi, sáng tạo của đội ngũ công nhân, viên chức, lao động Việt Nam trong các nhà máy, công trường, khai trường sản xuất, trở thành những tác phẩm văn học, những bài thơ quen thuộc của người lao động.

- Vận động các cấp công đoàn, các nhà văn, nhà thơ chuyên nghiệp và không chuyên tham gia sáng tác, phổ biến các tác phẩm văn học về đề tài công nhân và Công đoàn, góp phần giáo dục cho CNVCLĐ về sứ mệnh lịch sử của giai cấp Công nhân Việt Nam, về những tấm gương của CNLĐ ngày đêm hăng say lao động sản xuất trên các công trình xây dựng, trong hầm lò, xưởng máy; những cán bộ Công đoàn nhiệt tình, tâm huyết, nhất là cán bộ công đoàn cơ sở thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của CNLĐ, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

2. Nội dung

Vận động sáng tác văn học về Công nhân và Công đoàn Việt Nam để hình thành hệ thống những tác phẩm văn học mới ca ngợi giai cấp công nhân và người lao động trong thời đại mới dành cho thể loại tiểu thuyết, bút ký, truyện ngắn, thơ theo chủ đề:

+ Về phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn trong cả nước.

+ Về những tấm gương người thực, việc thực trong CNLĐ và cán bộ Công đoàn trên các lĩnh vực: Thi đua lao động sản xuất, cải tiến kỹ thuật, áp dụng công nghệ mới nâng cao năng suất lao động, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở.

+ Về những tấm gương cán bộ Công đoàn không ngại gian khó, sẵn sàng hy sinh quyền lợi cá nhân, dũng cảm đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của CNLĐ.

+ Về mối quan hệ hợp tác giữa Công đoàn và chính quyền, chuyên môn cùng cấp xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa ổn định và tiến bộ.

+ Về những giám đốc doanh nghiệp, cán bộ quản lý có nhiều đóng góp xây dựng đơn vị, doanh nghiệp ngày càng phát triển; bảo đảm việc làm cho CNLĐ, quan tâm, tạo điều kiện để Công đoàn hoạt động, chăm lo cải thiện đời sống vật chất và văn hóa tinh thần cho CNLĐ.

3. Thể thức:

- Mỗi tác giả gửi tham gia tối đa 03 tác phẩm cho mỗi thể loại.

- Tác phẩm tham gia phải là những sáng tác mới chưa sử dụng trên các phương tiện thông tin đại chúng (cả trung ương và địa phương) kể từ ngày phát động 09/9/2014.

- Tất cả những tác phẩm tham gia sau khi công bố mà bị phát hiện vi phạm bản quyền sở hữu trí tuệ, Ban tổ chức sẽ thu hồi, tước giải thưởng (nếu đạt giải) và tác giả sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

- Trong thời gian dự thi, Ban tổ chức được quyền sử dụng các tác phẩm để đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm mục đích tuyên truyền. Sau thời gian dự thi, bản quyền thuộc về tác giả.

- Tác phẩm tham gia dự thi phải được đánh máy trên khổ giấy A4, đóng thành quyển, không được tẩy xóa và gửi về địa chỉ:

Ban tổ chức Cuộc vận động sáng tác viết về đề tài Công nhân và Công đoàn, Ban Tuyên giáo, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - Số 82 Trần Hưng Đạo Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Đồng thời gửi 1 bản mềm về địa chỉ Email:

[email protected].

- Trên cơ sở các tác phẩm nhận được, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Hội Nhà văn Việt Nam sẽ mời các nhà văn, nhà thơ, nhà phê bình văn học, nghệ thuật có trình độ và có uy tín về chuyên môn thẩm định, chấm giải.

- Trong quá trình nhận bài, Ban tổ chức sẽ lựa chọn những tác phẩm có nội dung tốt giới thiệu trên trang Web Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (http://www.congdoanvn.org.vn) để các đơn vị, cá nhân tham gia bình xét.

- Những tác phẩm đạt giải cao sẽ được lưu giữ tại Thư viện Tổng Liên đoàn và Bảo tàng Công nhân và Công đoàn Việt Nam.

4. Giải thưởng

Cơ cấu các giải thưởng dành cho thể loại thơ và văn xuôi như sau:

- Giải Nhất;

- Giải Nhì;

- Giải Ba;

- Giải Tư.

Ngoài các giải thưởng của Ban tổ chức, các LĐLĐ địa phương, các CĐ ngành Trung ương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc có thể tặng thưởng cho các tác phẩm viết sâu sắc về ngành, địa phương hoặc cơ sở mình.

5. Tổ chức thực hiện

Căn cứ kế hoạch này, các Liên đoàn Lao động địa phương, Công đoàn Ngành Trung ương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn phối hợp với Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, thành phố, các ngành triển khai rộng rãi cuộc vận động đến công đoàn cơ sở đạt kết quả thiết thực.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Nhà văn Việt Nam đề nghị UBND các tỉnh, thành phố; lãnh đạo các Bộ, Ban, Ngành Trung ương; lãnh đạo các Tập đoàn, Tổng Công ty; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp quan tâm, tạo điều kiện ủng hộ về vật chất và tinh thần để cuộc vận động sáng tác viết về đề tài Công nhân và Công đoàn Việt Nam đạt kết quả cao.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Nhà văn Việt Nam sẽ tổ chức tổng kết trao giải vào dịp chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019).

Địa chỉ liên hệ:

- Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Số 82 Trần Hưng Đạo. Số điện thoại: 04.3.9421518.

- Ban Văn học chuyên đề Hội Nhà văn Việt Nam, Số 9 Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội. Số điện thoại: 04.38229894.

 

TM. HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM
CHỦ TỊCH

Nhà thơ Hữu Thỉnh

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VN
CHỦ TỊCH
Đặng Ngọc Tùng

 

Nơi nhận:
- Các LĐLĐ tỉnh, CĐ ngành TW, CĐ Tổng Cty trực thuộc; (để t/h)
- TT ĐCT TLĐ; để bc
- TT Hội NV VN; để bc
- Ban TGTW; để bc
- Bộ VH,TT&DL;
- UBND các tỉnh, TP; để phối hợp
- Các Bộ, Ngành TW; để phối hợp
- Đài TNVN, Đài THVN, Báo nhân dân; để phối hợp
- Các Hội VHNT tỉnh, Tp; để phối hợp
- Lưu VP, BTGTLĐ, HNV VN.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 56/KH-TLĐLĐVN-HNVVN

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu56/KH-TLĐLĐVN-HNVVN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/09/2014
Ngày hiệu lực23/09/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 56/KH-TLĐLĐVN-HNVVN

Lược đồ Kế hoạch 56/KH-TLĐLĐVN-HNVVN 2014 vận động sáng tác văn học đề tài Công nhân 2015-2019


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 56/KH-TLĐLĐVN-HNVVN 2014 vận động sáng tác văn học đề tài Công nhân 2015-2019
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu56/KH-TLĐLĐVN-HNVVN
        Cơ quan ban hànhTổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Nhà văn Việt Nam
        Người kýĐặng Ngọc Tùng, Hữu Thỉnh
        Ngày ban hành23/09/2014
        Ngày hiệu lực23/09/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 56/KH-TLĐLĐVN-HNVVN 2014 vận động sáng tác văn học đề tài Công nhân 2015-2019

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 56/KH-TLĐLĐVN-HNVVN 2014 vận động sáng tác văn học đề tài Công nhân 2015-2019

              • 23/09/2014

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 23/09/2014

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực