Văn bản khác 62/KH-UBND

Kế hoạch 62/KH-UBND thực hiện "Tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm" đợt 1 năm 2016 do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 62/KH-UBND tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng phòng chống dịch bệnh gia súc Thanh Hóa 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 62/KH-UBND

Thanh Hóa, ngày 22 tháng 04 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN “THÁNG VỆ SINH, TIÊU ĐỘC, KHỬ TRÙNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH GIA SÚC, GIA CẦM” ĐỢT 1 NĂM 2016

Thực hiện Công văn số 2766/BNN-TY ngày 07 tháng 4 năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng đợt 1 năm 2016; căn cứ tình hình thực tế và công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành kế hoạch thực hiện “Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm” đợt 1 năm 2016 trên địa bàn toàn tỉnh, với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, THI GIAN THC HIỆN

1. Mục đích

- Thực hiện đợt tổng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng nhằm tiêu diệt mầm bệnh truyền nhiễm trong môi trường; đặc biệt là các bệnh: Lở mồm long móng, Tai xanh, cúm gia cầm,... đảm bảo môi trường an toàn dịch bệnh.

- Hạn chế và ngăn chặn sự phát sinh, bùng phát và lây lan của dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng và môi trường.

2. Yêu cầu

- Tổ chức thực hiện phải có sự chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở và thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Thú y và chỉ đạo của y ban nhân dân tỉnh.

- Tất cả các đi tượng thuộc diện phải vệ sinh, tiêu độc, khử trùng phải được vệ sinh, tiêu độc, khử trùng.

- Việc tiêu độc, khử trùng phải được thực hiện theo quy định: vệ sinh cơ giới trưc; sau đó tiến hành khử trùng, tiêu độc bằng hóa chất.

- Phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người, gia súc, gia cầm và các phương tiện, dụng cụ trong quá trình tiêu độc, khử trùng.

- Người tham gia thực hiện công tác vệ sinh, tiêu độc, khử trùng phải được trang bị đầy đdụng cụ và bảo hộ lao động như: bình bơm, khẩu trang, quần áo bảo hộ, kính, ủng, găng tay,... Được trang bị kiến thức về công tác vệ sinh, tiêu độc, khử trùng và đsức khỏe hoàn thành công việc được giao.

3. Thời gian thực hiện

Tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng thực hiện đồng bộ trên địa bàn toàn tỉnh, từ ngày 25 tháng 4 năm 2016 đến ngày 25 tháng 5 năm 2016.

II. ĐI TƯỢNG, NỘI DUNG VỆ SINH, TIÊU ĐỘC, KHỬ TRÙNG

1. Cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm

a) Đối với cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung

- Phát quang cây cỏ xung quanh chuồng nuôi, quét dọn, thu gom phân, rác, chất độn chuồng để đốt hoặc chôn, khơi thông cống rãnh.

- Phun thuốc sát trùng toàn bộ chuồng trại, dụng cụ, khu vực chăn nuôi và vùng phụ cận mỗi tuần 01 lần.

- Vệ sinh tiêu độc khử trùng các phương tiện dùng vận chuyển gia súc, gia cầm, thức ăn,... trước khi ra, vào cơ sở chăn nuôi.

b) Đối với chăn nuôi hộ gia đình

- Quét dọn sạch sẽ khu vực nuôi nhốt gia súc, gia cầm; thu gom phân, rác, chất độn chuồng để đốt hoặc chôn.

- Phun thuốc sát trùng toàn bộ khu vực nuôi nhốt gia súc, gia cầm và vùng phụ cận mỗi tuần 1 lần.

- Vệ sinh sạch sẽ phương tiện, dụng cụ vận chuyển gia súc, gia cầm sau mỗi lần vận chuyển.

c) Cơ sở ấp nở gia cầm, thủy cầm

- Phát quang cây cỏ xung quanh và quét dọn sạch sẽ toàn bộ khu vực lò ấp, đường ra vào cơ sở ấp nở; thu gom vỏ trứng đã ấp nở để tiêu hủy.

- Phun thuốc sát trùng hàng ngày toàn bộ diện tích cơ sở ấp trng, đường ra vào cơ sở ấp trứng, các phương tiện vận chuyển trứng giống và gia cầm mới ấp nở,...

2. Cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung

- Nơi nhốt gia súc, gia cầm chờ giết mổ: Sau khi gia cầm đưa đi giết mổ, toàn bộ khu vực nht phải được vệ sinh, tiêu độc, khử trùng.

- Phương tiện vận chuyn động vật, sản phẩm động vật phải được vệ sinh, tiêu độc, khử trùng trước khi ra khỏi cơ sở giết mổ.

- Nơi giết mổ phải vệ sinh, tiêu độc, khử trùng sau mỗi ca sản xuất.

- Phát quang cây cỏ xung quanh cơ sở, nhà xưởng; khơi thông cống rãnh.

3. Chợ buôn bán gia súc, gia cầm sống ở khu vực nông thôn

- Quét dọn và phun thuốc khử trùng khu vực bán gia súc, gia cầm và các vật dụng liên quan sau mỗi buổi chợ.

- Phương tiện, dụng cụ vận chuyển phải được phun kh trùng khi vào, ra khi chợ.

- Nhng quầy bán thịt gia súc, gia cầm phải được vệ sinh sạch sẽ và phun thuốc tiêu độc, sát trùng cuối mỗi buổi chợ.

- Quét dọn và xử lý chất thải rắn trong chợ bằng biện pháp chôn hoặc đốt.

4. Nơi công cộng, đường làng, ngõ xóm

Phát động toàn dân thực hiện đợt tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm, đường ph; khơi thông cng rãnh; phát quang bụi rậm; phun tiêu độc mi tun 1 ln.

5. Đối với động vật, sản phẩm động vật nhập lậu bị thu giữ

- Vệ sinh tiêu độc khử trùng phương tiện vn chuyển động vật, sản phẩm động vật nhập lậu bị bắt giữ.

- Vệ sinh, phun thuốc khử trùng, tiêu độc khu vực nhốt động vật ngay sau mỗi đợt tiêu hủy. Phân rác phải được xử lý chôn hoặc đốt.

6. Khu vực biên giới

- Khu vực cửa khẩu: Lựa chọn, bố trí hố sát trùng với chiều dài hơn một vòng bánh xe để khử trùng bánh xe các phương tiện qua lại. Thực hiện vệ sinh, tiêu độc khử trùng các phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật đưa vào trong nước tiêu thụ.

- Đối với đường mòn, lối mở thường xuyên có người qua lại biên giới, xác đnh tuyến đường mòn trung tâm và vị trí phù hợp để tổ chức rắc vôi bột phủ kín trên một đoạn tối thiểu là 01 mét.

- Thường xuyên vệ sinh, quét dọn nơi công cộng và định kỳ tổ chức phun tiêu độc, khử trùng 01 lần 01 tuần.

- Tổ chức phun tiêu độc, khử trùng các phương tiện dùng vận chuyển động vật sản phẩm động vật đưa vào trong nước tiêu thụ.

III. CÁCH THỨC TIN HÀNH VỆ SINH, TIÊU ĐỘC, KHỬ TRÙNG

1. Các bưc thực hiện tiêu độc, khử trùng

Tất cả các khu vực khi tiến hành làm vệ sinh, tiêu độc, khử trùng phải thc hiện theo hai bước: Dọn vệ sinh cơ giới trước; sau đó tiến hành phun tiêu độc, khử trùng bằng hóa chất.

a) Các cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung, cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung, cơ sở ấp trứng gia cầm chủ động tự lo vật tư, kinh phí; tổ chức, bố trí lực lượng làm vệ sinh, tiêu độc, khử trùng theo sự giám sát, hướng dẫn của chính quyền địa phương và các cơ quan chuyên môn về thú y.

b) Các xã, phường, thị trấn tổ chức đội phun thuốc sát trùng cho khu vực chăn nuôi hộ gia đình, chợ buôn bán gia súc, gia cầm ở nông thôn, nơi công cộng, đường làng, ngõ xóm, khu nhốt giữ động vật, sản phẩm động vật nhập lậu. Việc phun thuốc sát trùng chỉ được thực hiện sau khi đã được vệ sinh cơ giới (quét dọn, cọ, rửa…).

c) Phương tiện, hóa chất, bảo hộ lao động cho công tác vệ sinh, tiêu độc, khử trùng như: Bình bơm, qun áo bảo hộ, ủng, găng tay, khẩu trang, hóa cht khử trùng,... phải được kiểm tra, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu và chuẩn bị đầy đủ trước tháng 25/4/2016.

2. Lực lượng tham gia

Huy động đông đảo lực lượng nhân dân trên địa bàn tích cực tham gia làm vệ sinh đường làng, ngõ xóm, khơi thông cống rãnh; y ban nhân dân các xã chịu trách nhiệm cử lực lượng thực hiện việc phun thuốc tiêu độc, khử trùng; trong đó nòng cốt là lực lượng đã, đang tham gia tiêm vắc xin phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành ph; các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Tài nguyên và Môi trường căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ngành, nội dung kế hoạch và yêu cu của tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng để huy động đủ lực lượng, ccán bộ về các địa bàn để chỉ đạo và trực tiếp tham gia làm nhiệm vụ tiêu độc, khử trùng.

IV. KINH PHÍ THC HIỆN

Kinh phí thực hiện tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng được thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng dự toán, trình Chtịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt.

V. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tnh

- Ban chỉ đạo phòng chống dịch gia súc, gia cầm tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành và chính quyền các cấp chỉ đạo, thực hiện tốt nội dung, nhiệm vụ tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng trên địa bàn đã được phân công.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Thú y bố trí cán bộ kỹ thuật, chuẩn bị đầy đphương tiện, dụng cụ, hóa chất, tài liệu, bảo hộ lao động, kho chứa,... đáp ứng yêu cầu của tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng. Phân công cán bộ thú y bám sát địa bàn, hướng dẫn quy trình kỹ thuật tiêu độc, khử trùng, bảo đảm hiệu quả, an toàn cho người, động vật, phương tiện; cùng với y ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm chính trong việc thực hiện tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng.

- Sở Y tế phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chính quyền các cấp, chỉ đạo hệ thống y tế cơ sở tích cực tham gia và hướng dẫn nhân dân làm vệ sinh, thực hiện các biện pháp bảo vệ sức khỏe cộng đồng; kịp thời xử lý tốt các tình huống bất thường xảy ra trong quá trình thực hiện tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng.

- Sở Tài nguyên và Môi trường phi hợp với Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chính quyền địa phương, hướng dẫn, đôn đốc làm vệ sinh, xử lý chất thi, bo vệ môi trường; kiểm soát chặt chẽ và xử lý kịp thời các tình huống bất thường xảy ra đối với môi trường trong quá trình sử dụng hóa chất tiêu độc, khử trùng.

- Sở Tài chính thẩm đnh dự toán khi được Chủ tịch UBND tỉnh giao, chuẩn bị kinh phí phục vụ kịp thời cho việc thực hiện tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng theo đúng quy định hiện hành.

- Đề nghMặt trận Tổ quốc tỉnh, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố vận động đoàn viên, hội viên, quần chúng nhân dân tích cực tham gia thực hiện tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng trên địa bàn tỉnh.

- Sở Thông tin và Truyền thông; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thanh Hóa, Báo Văn hóa - Thông tin, các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh tập trung tuyên truyền về sự nguy hiểm của dịch bệnh gia súc, gia cầm; vai trò, tác dụng, lợi ích của công tác vệ sinh, tiêu độc, khử trùng và trách nhiệm của mỗi tchức, người dân trong phòng chống dịch bệnh, để mọi người dân hiểu đúng, thấy được trách nhiệm của mình và tích cực tham gia thực hiện.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Chịu trách nhiệm toàn diện, trực tiếp trong việc huy động lực lượng, tchức triển khai thực hiện tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng trên địa bàn quản lý.

- Tổ chức tiếp nhận, quản lý và phân phối vật tư, hóa chất, dụng cụ,... cho các xã, phường, thị trấn đảm bảo đủ số lượng, kịp thời cho công tác vệ sinh, tiêu độc, khử trùng.

- Xây dựng kế hoạch thực hiện tháng vệ sinh, tiêu độc, khtrùng trên địa bàn và chỉ đạo y ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thực hiện đúng kế hoạch đề ra.

- Chỉ đạo y ban nhân dân các xã, phường, thị trấn huy động đủ số lượng người theo yêu cầu của công tác vệ sinh, tiêu độc, khử trùng tại địa phương. Phối hợp với các sở, ban, ngành cấp trên thực hiện giám sát, kiểm tra và tổ chức thực hiện công tác vệ sinh tiêu độc kh trùng.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm đôn đốc, theo dõi, kiểm tra, trin khai thực hiện tốt nội dung kế hoạch; tổng hợp kết quả thực hiện, định kỳ báo cáo y ban nhân dân tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nông nghiệp và PTNT (để b/c);
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tnh (đ b/c);
- Ch tịch, các Phó Ch tịch UBND tnh (để b/c);
- Thành viên Ban ch đạo phòng chng dịch GSGC;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan;
- Đồng chí Bí thư các huyện, thị xã, thành phố;
- UBND các huyện, thị xã, thành ph;
- Lưu: VT, NN. (A 108)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Quyền

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 62/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu62/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/04/2016
Ngày hiệu lực22/04/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 62/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 62/KH-UBND tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng phòng chống dịch bệnh gia súc Thanh Hóa 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 62/KH-UBND tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng phòng chống dịch bệnh gia súc Thanh Hóa 2016
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu62/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýNguyễn Đức Quyền
        Ngày ban hành22/04/2016
        Ngày hiệu lực22/04/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 62/KH-UBND tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng phòng chống dịch bệnh gia súc Thanh Hóa 2016

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 62/KH-UBND tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng phòng chống dịch bệnh gia súc Thanh Hóa 2016

             • 22/04/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 22/04/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực