Văn bản khác 63/UBND-NC

Kế hoạch 63/UBND-NC năm 2013 đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy, nổ những tháng cuối năm và Tết Giáp Ngọ - năm 2014 do tỉnh Thái Bình ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 63/UBND-NC năm 2013 đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông Tết Giáp Ngọ Thái Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 63/UBND-NC

Thái Bình, ngày 04 tháng 11 năm 2013

 

KẾ HOẠCH

ĐẢM BẢO AN NINH CHÍNH TRỊ, TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG, PHÒNG CHỐNG CHÁY, NỔ NHỮNG THÁNG CUỐI NĂM VÀ TẾT GIÁP NGỌ - NĂM 2014

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông", Nghị quyết số 37/2012/NQ13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội về phòng chống tội phạm, Pháp lệnh số 16/2011/UBTVQH12 ngày 20/7/2011 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý và sử dụng pháo; Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai Kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy, nổ những tháng cuối năm và Tết Giáp Ngọ - năm 2014, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Tăng cường, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự tham gia tích cực của các cấp, các ngành, đoàn thể và cán bộ nhân dân trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy, nổ; chủ động nắm chắc tình hình, phát hiện đấu tranh ngăn chặn kịp thời âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, bọn phản động; phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả các loại tội phạm và các vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, không để xảy ra bị động, bất ngờ.

2. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 18-CT/TW, Nghị quyết số 37/2012/NQ13, Pháp lệnh số 16/2011/UBTVQH12 và Nghị định 36/2009/NĐ-CP; chủ động phòng chống cháy, nổ; tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, làm giảm tai nạn giao thông trên cả 3 chỉ số, không để ùn tắc giao thông, đua xe trái phép và tai nạn giao thông đường thủy.

3. Tăng cường công tác quản lý, giáo dục cán bộ công nhân, viên chức; chủ động có phương án bảo vệ an toàn cơ quan, đơn vị; tổ chức vui Tết, đón xuân an toàn và tiết kiệm.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Kiện toàn các Ban chỉ đạo các cấp, ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện quyết liệt, thường xuyên, liên tục. Xác định rõ trách nhiệm từng cấp, từng ngành; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia; chủ động có kế hoạch phân công cán bộ tăng cường xuống cơ sở phối hợp đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên Đán Giáp Ngọ 2014 (sau đây gọi là Tết Nguyên Đán).

2. Tăng cường công tác phối hợp, nắm tình hình, chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch; bọn phản động lưu vong, không để móc nối, liên kết với đối tượng xấu trong tỉnh tổ chức các hoạt động khủng bố, phá hoại, gây cháy, nổ trong dịp Tết Nguyên Đán.

Chủ động giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của quần chúng nhân dân liên quan đến đất đai, đền bù, giải phóng mặt bằng, ô nhiễm môi trường và những nơi phát sinh phức tạp mới, không để kẻ địch, phần tử xấu lợi dụng kích động đông người lên các cấp khiếu kiện, gây rối trong dịp Tết Nguyên Đán.

3. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức, trong đó phát huy các hình thức tuyên truyền đã có hiệu quả như: Tăng thời lượng tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, băng rôn, khẩu hiệu, biển tường, tọa đàm, xét xử lưu động các vụ án… gắn với tuyên truyền lưu động, triển lãm thông tin ảnh; nội dung tuyên truyền tập trung vào các chủ đề về phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy, nổ và quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Kiện toàn, duy trì hoạt động của các mô hình quần chúng tự quản, tự phòng, tự bảo vệ; nhân rộng các mô hình dòng họ, gia đình an toàn về phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy… Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, vận động nhân dân chấp hành pháp luật, tham gia tố giác tội phạm, quản lý giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tại gia đình, cộng đồng dân cư.

4. Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, năng lực điều hành của các cấp, các ngành nhất là ở cơ sở, đặc biệt trong các lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai, tài chính, ngân sách, xây dựng cơ bản, bảo vệ môi trường thực hiện chính sách xã hội, nhất là đối với người có công, người nghèo. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong quản lý kinh tế - xã hội.

Tổng kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý nghiêm minh các vi phạm công tác quản lý cư trú, quản lý người nước ngoài, quản lý các cơ sở kinh doanh có điều kiện nhất là các loại hình kinh doanh dịch vụ cầm đồ, nhà nghỉ, khách sạn…; quản lý các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa; các cơ sở hành nghề y dược tư nhân… không để tội phạm lợi dụng hoạt động; tập trung địa bàn thành phố, thị trấn, địa bàn phức tạp về an ninh trật tự.

5. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố mở đợt cao điểm tuyên truyền, vận động toàn dân giao nộp, thu hồi, tố giác các hành vi sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Có phương án tăng cường cán bộ xuống cơ sở, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân, phát huy vai trò trách nhiệm nòng cốt, xung kích của lực lượng công an để triển khai đồng bộ các biện pháp công tác tuyên truyền, vận động ký cam kết, rà soát, gọi hỏi, răn đe, xử lý các đối tượng có biểu hiện vi phạm, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, thu hồi triệt để không để xảy ra đốt pháo, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép.

6. Thực hiện đồng bộ các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng và phòng, chống cháy nổ. Huy động tối đa các lực lượng, phương tiện, tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm, tập trung vào xe ô tô tải, xe khách, container… thường hay mắc lỗi, nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn, góp phần làm giảm 3 chỉ số về tai nạn giao thông, không để xảy ra ùn tắc, đua xe trái phép và tai nạn giao thông đường thủy.

Tăng cường phối hợp xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông đường thủy; duy trì kiểm tra định kỳ mỗi tháng một lần và kiểm tra đột xuất; kiên quyết đình chỉ hoạt động những bến đò mở trái phép, bến đò không bảo đảm an toàn, thông báo cho chính quyền địa phương biết để cùng phối hợp quản lý; kiểm tra an toàn các bến bãi, các phương tiện gia dụng hoạt động trên sông nội đồng.

Chủ động có phương án đảm bảo trật tự an toàn giao thông đợt Tết Dương lịch, Lễ Nô en, Tết Nguyên Đán và Lễ hội đầu xuân 2014.

Tổng kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở trọng điểm; kịp thời kiến nghị khắc phục ngay những sơ hở thiếu sót trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn; không để xảy ra các vụ cháy, nổ nghiêm trọng.

7. Liên tục tấn công, trấn áp các loại tội phạm và các vi phạm pháp luật. Tập trung đấu tranh, triệt xóa các đường dây, ổ nhóm, tụ điểm phức tạp, đối tượng lưu manh chuyên nghiệp, côn đồ hung hãn, gây án nghiêm trọng; đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Kiểm tra ngăn chặn không để xảy ra đầu cơ, nâng ép giá gây rối thị trường trong những tháng cuối năm và dịp Tết; phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi buôn lậu, buôn bán hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Đặc biệt là các mặt hàng lương thực, thực phẩm, bia rượu, bánh kẹo trong dịp Tết Nguyên Đán và các loại giống phân bón phục vụ sản xuất nông nghiệp.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ, BIỆN PHÁP TIẾN HÀNH

1. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng tuyên truyền, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thái Bình tăng cường tuyên truyền các quy định pháp luật về công tác đảm bảo an ninh trật tự; thường xuyên phản ánh tình hình về an ninh trật tự; cảnh báo các phương thức thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm; cảnh báo nguy cơ cháy, nổ, tai nạn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm… để cán bộ, nhân dân biết, tích cực tham gia hưởng ứng, phòng ngừa, đấu tranh. Phản ánh kịp thời kết quả công tác phòng ngừa, đấu tranh; nhân rộng các điển hình tiên tiến trong công tác phòng, chống tội phạm ở cơ sở để động viên, khích lệ phong trào.

Rà soát, kiểm tra, phát hiện xử lý nghiêm các vi phạm trong việc xuất bản, in ấn, hoạt động văn hóa…, chấn chỉnh những sơ hở, thiếu sót trong từng lĩnh vực; không để tán phát những tài liệu xấu, đồi trụy, kích động bạo lực… ảnh hưởng đến đạo đức, lối sống trong nhân dân, nhất là trong lứa tuổi thanh thiếu niên.

2. Sở Giáo dục và Đào đạo: Tổ chức tuyên truyền, ký cam kết cho cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về công tác đảm bảo an ninh trật tự; trong đó, tập trung vào việc đảm bảo an ninh học đường, chấp hành Luật Giao thông đường bộ, thực hiện Pháp lệnh số 16/2011/UBTVQH12, Nghị định số 36/2009/NĐ-CP.

Chủ động phối hợp Công an tỉnh tổng kiểm tra vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo ở tất cả các cấp học, bậc học để phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm của học sinh, sinh viên và xử lý liên đới trách nhiệm của giáo viên, cán bộ quản lý.

3. Sở Tư pháp, Hội đồng Phổ biến giáo dục các cấp biên soạn các tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân biết, tự giác chấp hành.

4. Sở Công thương: Chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường phối hợp lực lượng công an tăng cường công tác nắm tình hình, kiểm tra, xử lý các hành vi buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng. Triển khai các biện pháp ngăn chặn không để xảy ra đầu cơ, nâng ép giá gây rối thị trường trong những tháng cuối năm và Tết Nguyên Đán.

Xử lý theo chức năng quản lý của ngành những vi phạm trong thực hiện các quy định pháp luật về sản xuất, kinh doanh điện, xăng dầu hóa lỏng, vật liệu nổ và các loại hình khác để phòng ngừa tai nạn cháy, nổ.

5. Chi cục Hải quan phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Công an tỉnh kiểm tra chặt chẽ các loại hàng nhập lậu vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, chú ý phát hiện việc nhập lậu pháo qua đường biển.

6. Sở Giao thông vận tải, Ban An toàn giao thông tỉnh: Phối hợp các ngành chức năng tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông những tháng cuối năm, nhất là trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên Đán và Lễ hội đầu xuân 2014.

Chỉ đạo Thanh tra Giao thông tăng cường xử lý nghiêm các vi phạm như xe chở quá khổ, quá tải, không đảm bảo an toàn khi xuất bến, đỗ, đậu, đón trả khách tùy tiện… Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố kiểm tra, quản lý chặt chẽ hành lang an toàn giao thông; tổ chức giải tỏa những trường hợp mới lấn chiếm, tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông; kịp thời khắc phục những điểm đen, bất cập về tổ chức giao thông, góp phần làm giảm tai nạn giao thông.

Chỉ đạo Bến xe khách Thái Bình, các doanh nghiệp vận tải trên địa bàn có phương án tăng phương tiện ô tô khách, quản lý chặt chẽ đội ngũ lái xe, nêu cao ý thức phục vụ việc đi lại của nhân dân trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên Đán.

7. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Chỉ đạo Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội tăng cường kiểm tra, triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình phòng chống mại dâm, phòng chống tội phạm buôn bán người, phòng chống các hoạt động xâm hại trẻ em.

Chỉ đạo các Trung tâm chữa bệnh - giáo dục, lao động xã hội có phương án tăng lưu lượng tiếp nhận số người nghiện, cai nghiện bắt buộc, đẩy mạnh thực hiện mô hình cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng.

8. Sở Y tế: Phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác nắm tình hình, phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm nhất là các mặt hàng phục vụ trong dịp Tết Nguyên Đán.

Kiểm tra việc sử dụng, buôn bán, kinh doanh các loại thuốc tân dược, thuốc hướng thần tại các bệnh viện, trung tâm chữa bệnh, cơ sở kinh doanh thuốc tân dược không để tội phạm lợi dụng hoạt động. Duy trì đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện chương trình điều trị thay thế bằng methadone ở thành phố và các huyện.

9. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh: Phối hợp với lực lượng công an thực hiện quyết liệt nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm; nâng cao hiệu quả các hoạt động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm hoạt động có tổ chức, có vũ khí, tội phạm ma túy, tội phạm buôn bán người, buôn lậu ở địa bàn, khu vực tuyến biên phòng; tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, pháo các loại.

10. Công an tỉnh: Chủ trì tham mưu Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm xây dựng mô hình, xây dựng điển hình tiên tiến phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Hội nghị sơ kết 3 năm triển khai, thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW, kết quả 1 năm thực hiện Pháp lệnh 16/2011/UBTVQH12, Nghị định 36/2009/NĐ-CP; Triển khai Kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy, nổ trong dịp Tết Nguyên Đán.

Tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ từ xa kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, Đại hội giới trẻ; không để phần tử xấu kích động, lôi kéo đông người lên các cấp khiếu kiện, gây rối, không để xảy ra "điểm nóng" phức tạp về an ninh trật tự địa phương.

Chỉ đạo các lực lượng cảnh sát hình sự, cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động phối hợp tuần tra mật phục ban đêm để tấn công truy quét tội phạm hình sự, tội phạm ma túy, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, giải tán các điểm hàng quán tụ tập quá giờ quy định, quét, vét số đối tượng lang thang, dẹo dặt ở nơi công cộng.

Mở đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm; đánh trúng, đánh mạnh các đường dây, ổ nhóm, tụ điểm phức tạp, đối tượng lưu manh chuyên nghiệp, côn đồ hung hãn, gây án nghiêm trọng, đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tập trung giải quyết ổn định các địa bàn trọng điểm phức tạp về hình sự, kinh tế, ma túy, ô nhiễm môi trường.

Chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, các đầu mối giao thông phức tạp, kịp thời xử lý nghiêm các vi phạm, nhất là các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn như: chạy quá tốc độ, lạng lách, đánh võng, chở hàng hóa cồng kềnh…; kiên quyết xử lý, ngăn chặn tình trạng thanh thiếu niên đi mô tô, xe máy vượt đèn đỏ, chở quá người quy định, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng; xây dựng Kế hoạch huy động lực lượng đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch, Lễ Nô en, Tết Nguyên Đán và Lễ hội đầu xuân 2014; triển khai phương án phòng, chống đua xe trái phép và phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng không chấp hành hiệu lệnh cảnh sát, chống lại người thi hành công vụ. Tập trung xử lý nghiêm các phương tiện quá cũ, thiếu an toàn, không đăng ký, đăng kiểm, chở quá tải; người điều khiển không có bằng cấp, chứng chỉ theo quy định, kiên quyết đình chỉ hoạt động các bến khách, đò ngang sông không đảm bảo an toàn; xử lý nghiêm các chủ bến bãi vi phạm và ngăn chặn kịp thời các phương tiện khai thác cát trái phép.

Chỉ đạo lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, Công an huyện, thành phố tăng cường phối hợp kiểm tra, hướng dẫn các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất có nguy cơ cao để chấn chỉnh, phòng ngừa, cháy nổ.

Phối hợp các ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố mở đợt cao điểm tuyên truyền, vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và tăng cường thực hiện các Kế hoạch chuyên đề về quản lý, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (thu hồi trên tuyến giao thông, trong các cơ sở kinh doanh có điều kiện, trong trường học…).

Phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường kiểm tra ngăn chặn không để xảy ra đầu cơ, nâng ép giá gây rối thị trường trong những tháng cuối năm và Tết; phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi buôn lậu, buôn bán hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng nhất là lương thực, thực phẩm, bia rượu, bánh kẹo trong dịp Tết Nguyên Đán.

Phối hợp Sở Y tế kiểm tra phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án.

11. Sở Tài chính: Phối hợp Công an tỉnh đề xuất kinh phí đảm bảo thực hiện các mặt công tác đảm bảo an ninh trật tự những tháng cuối năm và trong dịp Tết Nguyên Đán.

12. Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh phối hợp với Công an tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các loại tội phạm đảm bảo kịp thời nghiêm minh; chọn một số vụ án điểm, xét xử lưu động tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp để phục vụ tốt công tác tuyên truyền, giáo dục phòng ngừa chung.

13. Đề nghị Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội liên hiệp Phụ nữ, Đoàn thanh niên, Cựu Chiến binh, Hội Nông dân, Liên đoàn Lao động tỉnh: Đẩy mạnh tuyên truyền, phát động cán bộ, hội viên, công nhân viên chức, lao động, thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên… nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tích cực tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc; tích cực giúp đỡ cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi ở cộng đồng dân cư. Củng cố hoạt động của các mô hình quần chúng tự quản, tự phòng, các điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân tham gia đảm bảo an ninh trật tự, thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa xã hội trên từng địa bàn, cụm dân cư.

14. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố: Kiện toàn các Ban chỉ đạo từ huyện đến cơ sở, ban hành các văn bản chỉ đạo theo từng chuyên đề phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; huy động các cấp, các ngành, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân tích tham gia. Chủ động có phương pháp phân công các thành viên Ban Chỉ đạo, cán bộ các ban, ngành, đoàn thể của huyện, thành phố tăng cường xuống cơ sở phối hợp chính quyền các xã, phường, thị trấn đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Tết Giáp Ngọ - năm 2014.

Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động sâu rộng phong trào toàn dân tích cực tham gia phòng chống tội phạm, không vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đảm bảo an toàn phòng chống cháy, nổ… Củng cố hoạt động của các mô hình quần chúng tự quản, tự phòng, tự bảo vệ giữ vững ổn định chính trị ngay tại cơ sở.

Rà soát, giải quyết kịp thời, triệt để các đơn thư kiến nghị của nhân dân, không để khiếu kiện kéo dài, khiếu kiện vượt cấp, để phần tử xấu lợi dụng kích động, gây phức tạp về an ninh trật tự ở địa phương.

Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, chấn chỉnh lề lối làm việc, tư thế, tác phong của cán bộ, công chức, viên chức, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực trọng điểm nhất là việc thực hiện chế độ chính sách, an sinh xã hội, chính sách đối với người có công… kịp thời khắc phục sơ hở thiếu sót, đảm bảo quy định của pháp luật.

15. Ban Thi đua Khen thưởng (Sở Nội vụ): Phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị theo dõi tổng hợp đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

16. Các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị: Theo chức năng nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy, nổ và pháo; chủ động có phương án bảo vệ an toàn cơ quan, đơn vị, bảo vệ chính trị nội bộ.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch này, các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố khẩn trương xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc; định kỳ, hàng tháng báo cáo tình hình, kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Công an tỉnh).

2. Giao Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, đôn đốc thực hiện, thường xuyên báo cáo kết quả Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an;
- TT Tỉnh ủy;
- CT, các PCTUBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND huyện, thành phố;
- Ban Thi đua Khen thưởng (SNV);
- UBND xã, phường, thị trấn;
- Lưu: VT, NC, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Văn Sinh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 63/UBND-NC

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu63/UBND-NC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/11/2013
Ngày hiệu lực04/11/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 63/UBND-NC

Lược đồ Kế hoạch 63/UBND-NC năm 2013 đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông Tết Giáp Ngọ Thái Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 63/UBND-NC năm 2013 đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông Tết Giáp Ngọ Thái Bình
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu63/UBND-NC
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Bình
        Người kýPhạm Văn Sinh
        Ngày ban hành04/11/2013
        Ngày hiệu lực04/11/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 63/UBND-NC năm 2013 đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông Tết Giáp Ngọ Thái Bình

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 63/UBND-NC năm 2013 đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông Tết Giáp Ngọ Thái Bình

           • 04/11/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/11/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực