Văn bản khác 64/KH-UBND

Kế hoạch 64/KH-UBND thực hiện Đề án đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung tại các cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2014

Nội dung toàn văn Kế hoạch 64/KH-UBND 2014 đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải cụm công nghiệp thành phố Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 64/KH-UBND

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẬP TRUNG TẠI CÁC CỤM CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2014.

I. Mục đích, yêu cầu

- Tiếp tục thực hiện Chương trình số 07/CTr-TU ngày 18/10/2011 của Thành ủy Hà Nội; Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 22/5/2012 của UBND thành phố Hà Nội nhằm giải quyết tồn tại trong công tác xây dựng hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động ổn định có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp (QCVN40:2011/BTNMT) ban hành kèm theo Thông tư số 47/2011/TT-BTNMT ngày 28/12/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung tại các cụm công nghiệp theo Đề án nhằm xử lý triệt để nguồn nước xả thải của các cụm công nghiệp gây ô nhiễm môi trường theo các quy định của pháp luật nhằm giải quyết tồn tại đối với các cụm công nghiệp đã và đang đầu tư xây dựng, hoạt động ổn định chưa được đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội những năm trước đây.

- Kiểm soát các hoạt động gây ô nhiễm môi trường, cải thiện môi trường tại các cụm công nghiệp đảm bảo nâng cao chất lượng cuộc sống của người lao động, cộng đồng dân cư, đảm bảo an sinh xã hội.

- Phấn đấu đến hết năm 2015 có trên 50% cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động ổn định được đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung.

II. Vốn đầu tư

1. Ngân sách thành phố hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt gồm các hạng mục: Hệ thống thu gom, bể chứa, lắng, lọc, nhà vận hành và hàng rào bảo vệ trạm xử lý nước thải.

2. Chủ đầu tư cụm công nghiệp thực hiện đầu tư: Thiết bị, công nghệ, nguyên vật liệu đảm bảo vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn (QCVN40:2011/BTNMT).

III. Nội dung kế hoạch

TT

Công việc

Thời gian thực hiện

I

Chuẩn bị đầu tư

 

1

Chủ đầu tư 7 cụm công nghiệp: cụm CN Phú Thị - UBND huyện Gia Lâm là chủ đầu tư; cụm CN Lại Yên – UBND huyện Hoài Đức là chủ đầu tư; cụm CN Ninh Hiệp – Công ty cổ phần đầu tư 18 là chủ đầu tư; cụm CN Quất Động – Công ty cổ phần Giao thông Hồng Hà là chủ đầu tư; cụm CN Thanh Oai – Công ty cổ phần COMA 18 là chủ đầu tư; cụm CN Hapro – Tổng công ty thương mại Hà Nội là chủ đầu tư; cụm công nghiệp Bình Phú – UBND huyện Thạch Thất là chủ đầu tư thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư.

- Lập hồ sơ đề xuất cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư.

- Thẩm tra hồ sơ đề xuất cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư.

- Quyết định cho phép chuẩn bị đầu tư.

Tháng 2, 3

2

Lập dự án đầu tư hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án.

Tháng 4, 5

3

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.

4

Thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung tại cụm 7 cụm công nghiệp.

II

Thực hiện đầu tư dự án

 

 

- Chủ đầu tư tổ chức thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán

- Chủ đầu tư tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu

- Xin cấp giấy phép xây dựng

Tháng 6, 7

 

- Chủ đầu tư các dự án triển khai đầu tư xây dựng các hạng mục như Hệ thống thu gom, bể chứa, lắng, lọc, nhà vận hành và hàng rào bảo vệ trạm xử lý nước thải đối với các cụm CN đã hoàn thiện thủ tục đầu tư.

Tháng 8, 9, 10

 

- Lắp đặt máy móc, thiết bị, công nghệ đối với các dự án đã hoàn thiện đầu tư xây dựng hệ thống xử lý.

Tháng 11

III

Kết thúc dự án đầu tư, đưa vào khai thác sử dụng

 

 

- Nghiệm thu, bàn giao đưa vào khai thác sử dụng.

- Tổng kết việc thực hiện đề án và đưa vào vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung tại 07 cụm công nghiệp xây dựng hoàn thiện năm 2014.

- Xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2015.

Tháng 12

IV. Tổ chức thực hiện

1. Ban chỉ đạo thành phố thực hiện phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc để thực hiện Đề án.

2. Tổ giúp việc Ban chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Ban chỉ đạo thành phố phối hợp với các Sở, ngành, UBND các quận, huyện và các đơn vị có liên quan thực hiện đề án.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính có trách nhiệm tham mưu UBND Thành phố nguồn vốn để kịp thời bố trí cho dự án triển khai thực hiện đảm bảo đúng tiến độ.

4. Sở Công thương có trách nhiệm tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong công tác thực hiện triển khai báo cáo, đề xuất với UBND Thành phố để tháo gỡ.

5. Chủ tịch UBND các huyện: Gia Lâm, Hoài Đức, Thạch Thất, Thường Tín, Thanh Oai chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ Chủ đầu tư (nếu là Chủ đầu tư), chỉ đạo các chủ đầu tư và các cơ quan chuyên môn thuộc quyền quản lý thực hiện công tác đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải trên địa bàn đảm bảo tiến độ và quản lý, vận hành khi đưa vào sử dụng.

6. Chủ đầu tư các cụm công nghiệp: Ninh Hiệp, Phú Thị, Hapro, Bình Phú, Lại Yên, Quất Động, Thanh Oai lập Dự án điều chỉnh bổ sung để xây dựng hệ thống XLNT tập trung trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tổ chức giám sát xây dựng, quản lý vận hành đầu tư xây dựng hệ thống XLNT tập trung theo đúng Kế hoạch./.

 

 

Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND TP (để báo cáo);
- Các Phó Chủ tịch UBND TP;
- CVP, PVP UBND thành phố;
- Các phòng thuộc VP UBND TP;
- Các Chủ đầu tư và UBND các huyện nêu tại khoản 3, mục III;
- Lưu: VT, CT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sửu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 64/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu64/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/03/2014
Ngày hiệu lực24/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 64/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 64/KH-UBND 2014 đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải cụm công nghiệp thành phố Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 64/KH-UBND 2014 đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải cụm công nghiệp thành phố Hà Nội
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu64/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Văn Sửu
        Ngày ban hành24/03/2014
        Ngày hiệu lực24/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 64/KH-UBND 2014 đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải cụm công nghiệp thành phố Hà Nội

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 64/KH-UBND 2014 đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải cụm công nghiệp thành phố Hà Nội

           • 24/03/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/03/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực