Văn bản khác 65/KH-UBND

Kế hoạch 65/KH-UBND năm 2015 về lập và quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Nội dung toàn văn Kế hoạch 65/KH-UBND 2015 lập và quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn tỉnh Ninh Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 65/KH-UBND

Ninh Bình, ngày 18 tháng 8 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

LẬP VÀ QUẢN LÝ HÀNH LANG BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH

Thực hiện Nghị định số 43/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính Phủ quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước, UBND tỉnh Ninh Bình xây dựng Kế hoạch lập và quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn tỉnh với những nội dung chính như sau:

I. Mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ:

1. Mục đích:

- Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng, chống lấn chiếm đất ven nguồn nước;

- Phòng, chống các hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm, suy thoái nguồn nước;

- Bảo vệ, bảo tồn và phát triển hệ sinh thái thủy sinh, các loài động, thực vật tự nhiên ven nguồn nước;

- Tạo không gian cho các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi, giải trí, bảo tồn và phát triển các giá trị về lịch sử, văn hóa, du lịch, tín ngưỡng liên quan đến nguồn nước.

2. Yêu cầu:

- Bảo đảm yêu cầu bảo vệ nguồn nước, đồng thời bảo đảm hài hòa quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân có liên quan.

- Ranh giới hành lang bảo vệ nguồn nước được thể hiện trên bản đồ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

- Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các quy hoạch chuyên ngành khác phải đảm bảo việc duy trì, phát triển các chức năng của hành lang bảo vệ nguồn nước đã được phê duyệt.

- Việc lập hành lang bảo vệ nguồn nước phải bảo đảm công khai, dân chủ.

3. Nhiệm vụ:

- Điều tra, đánh giá hiện trạng sạt lở bờ sông, suối, kênh mương, hồ chứa;

- Đánh giá số lượng, chất lượng của nguồn nước, hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước; dự báo xu thế biến động dòng chảy đối với từng nguồn nước;

- Tổng hợp chức năng nguồn nước, phân loại, xác định danh mục nguồn nước phải lập hành lang;

- Xác định danh mục sông, suối, kênh, hồ chứa cần lập hành lang bảo vệ nguồn nước;

- Xác định phạm vi hành lang bảo vệ của từng nguồn nước;

- Đề xuất, các giải pháp tổ chức thực hiện cắm mốc hành lang nguồn nước và hướng giải quyết đối các hoạt động đang tồn tại trong phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước.

II. Nội dung công tác lập và quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước.

Việc lập và quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước được thực hiện theo các bước sau:

1. Thu thập thông tin:

- Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội và các đối tượng khai thác, sử dụng nước;

- Đặc điểm địa hình, địa chất, thủy văn, môi trường, sinh thái; diễn biến lòng dẫn, bờ sông, suối, hồ chứa, kênh mương;

- Tài liệu về hiện trạng, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các quy hoạch của ngành có liên quan đến nguồn nước.

2. Điều tra, khảo sát thu thập tài liệu, số liệu:

- Điều tra, khảo sát thu thập bổ sung tài liệu, số liệu hiện trạng khai thác, sử dụng nước mặt;

- Điều tra, khảo sát thu thập bổ sung tài liệu, số liệu về chất lượng nước, hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội của các khu vực ven nguồn nước;

- Khảo sát, đo đạc địa hình các sông.

3. Xác định danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ.

4. Xác định phạm vi hành lang bảo vệ đối với từng nguồn nước.

5. Xây dựng kế hoạch cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước.

III. Sản phẩm, kết quả.

1. Báo cáo thuyết minh hành lang bảo vệ nguồn nước.

2. Danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ.

3. Các bản đồ, sơ đồ:

- Bản đồ các nguồn nước phải lập hành lang.

- Sơ đồ mặt bằng hành lang bảo vệ từng nguồn nước.

IV. Phạm vi thực hiện: Điều tra trên toàn bộ sông, suối, kênh, hồ chứa trong phạm vi địa giới tỉnh Ninh Bình

V. Thời gian thực hiện:

1. Giai đoạn 1: Từ tháng 8/2015 đến tháng 12/2015.

Lập đề cương chi tiết và dự toán kinh phí thực hiện trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.

2. Giai đoạn 2: Từ tháng 01/2016 đến tháng 6/2017.

- Lập danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ và xác định phạm vi hành lang bảo vệ cho từng nguồn nước, trình phê duyệt theo quy định.

- Tổ chức công bố danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông báo tới UBND các huyện, thành phố và niêm yết công khai tại trụ sở UBND các xã, phường, thị trấn nơi có nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ;

3. Giai đoạn 3: Từ tháng 7/2017 đến tháng 12/2020.

Xây dựng phương án cắm mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước. Tổ chức thực hiện việc cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước sau khi được phê duyệt.

VI. Tổ chức thực hiện:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố và các Sở, ngành có liên quan tổ chức triển khai thực hiện việc lập và quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước theo đúng quy định của Nhà nước.

2. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu, đề xuất nguồn kinh phí để tổ chức thực hiện việc lập và quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- Các Sở: Tài nguyên và môi trường, Tài Chính, Nông nghiệp và PTNT, Công thương, Xây dựng
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu VT, VP3, 4;
Kh 01

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Thạch

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 65/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu65/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/08/2015
Ngày hiệu lực18/08/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Kế hoạch 65/KH-UBND 2015 lập và quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn tỉnh Ninh Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 65/KH-UBND 2015 lập và quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu65/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
        Người kýNguyễn Ngọc Thạch
        Ngày ban hành18/08/2015
        Ngày hiệu lực18/08/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 65/KH-UBND 2015 lập và quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 65/KH-UBND 2015 lập và quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

             • 18/08/2015

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 18/08/2015

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực