Văn bản khác 680/KH-BGDĐT

Kế hoạch 680/KH-BGDĐT năm 2020 về bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ tổ chức hoạt động thể thao cho đội ngũ nhà giáo cốt cán làm công tác giáo dục thể chất do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 680/KH-BGDĐT 2020 nâng cao nghiệp vụ tổ chức hoạt động thể thao cho đội ngũ nhà giáo


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 680/KH-BGDĐT

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

BỒI DƯỠNG NÂNG CAO CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG THỂ THAO TRONG TRƯỜNG HỌC CHO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CỐT CÁN LÀM CÔNG TÁC GIÁO DỤC THỂ CHẤT

Thực hiện Kế hoạch nhiệm vụ năm 2020 của ngành Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai Bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ tổ chức hoạt động thể thao trong trường học cho đội ngũ giáo viên cốt cán làm công tác giáo dục thể chất, nội dung như sau:

I. Mục đích

1. Bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ tổ chức hoạt động thể thao cho đội ngũ nhà giáo cốt cán làm công tác giáo dục thể chất đối trong trường học.

2. Kịp thời nắm bắt những khó khăn và bất cập trong quá trình tổ chức hoạt động thể thao trong trường học để kịp thời hướng dẫn, điều chỉnh.

II. Nội dung

1. Bồi dưỡng phương pháp tổ chức các hoạt động thể thao trong trường học: cách thức tổ chức các giải thi đấu thể thao, triển khai các chương trình, dự án phát triển thể thao trường học.

2. Bồi dưỡng phương pháp, kỹ năng xây dựng và quản lý mô hình câu lạc bộ thể thao trong trường học.

3. Bồi dưỡng kỹ năng giúp giáo viên phát hiện học sinh năng khiếu thể thao; bồi dưỡng nâng cao năng lực trọng tài cho giáo viên giáo dục thể chất.

III. Thành phần, thời gian, địa điểm, hình thức tổ chức

1. Thành phần đại biểu

- Ban tổ chức, các chuyên gia, báo cáo viên.

- Các sở giáo dục và đào tạo: mỗi đơn vị cử 01 chuyên viên và 05 giáo viên cốt cán làm công tác giáo dục thể chất

2. Thời gian: 02 ngày/ 01 địa điểm, dự kiến tháng 11 năm 2020.

3. Địa điểm: dự kiến tại 02 miền Nam, Bắc (thời gian và địa điểm cụ thể sẽ theo công văn triệu tập).

4. Hình thức tổ chức: Tập trung trực tiếp.

IV. Kinh phí

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo đảm nhiệm kinh phí tổ chức lớp bồi dưỡng, trích từ nguồn kinh phí cấp cho Vụ Giáo dục Thể chất năm 2020.

2. Đơn vị cử cán bộ tham gia: Đảm nhiệm kinh phí đi, về, ăn ở và các khoản chi phí khác theo quy định hiện hành.

V. Tổ chức thực hiện

1. Vụ Giáo dục Thể chất

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, nội dung và tổ chức lớp Bồi dưỡng đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

- Chuẩn bị tài liệu bồi dưỡng, mời báo cáo viên và đại biểu tham dự.

2. Các sở giáo dục và đào tạo

- Chuẩn bị nội dung báo cáo, đề xuất, kiến nghị những khó khăn, vướng mắc và kinh nghiệm trong quá trình quản lý, chỉ đạo tổ chức hoạt động thể thao.

- Cử đúng thành phần, đủ số lượng tham dự lớp bồi dưỡng.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị căn cứ vào kế hoạch trên triển khai thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Sở GD&ĐT (để t/h);
- Sở GD, KH&CN Bạc Liêu (để t/h);
- Cổng thông tin điện tử Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, Vụ GDTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Độ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 680/KH-BGDĐT

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu680/KH-BGDĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/08/2020
Ngày hiệu lực28/08/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtTháng trước
(08/09/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 680/KH-BGDĐT

Lược đồ Kế hoạch 680/KH-BGDĐT 2020 nâng cao nghiệp vụ tổ chức hoạt động thể thao cho đội ngũ nhà giáo


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 680/KH-BGDĐT 2020 nâng cao nghiệp vụ tổ chức hoạt động thể thao cho đội ngũ nhà giáo
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu680/KH-BGDĐT
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýNguyễn Hữu Độ
        Ngày ban hành28/08/2020
        Ngày hiệu lực28/08/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtTháng trước
        (08/09/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 680/KH-BGDĐT 2020 nâng cao nghiệp vụ tổ chức hoạt động thể thao cho đội ngũ nhà giáo

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 680/KH-BGDĐT 2020 nâng cao nghiệp vụ tổ chức hoạt động thể thao cho đội ngũ nhà giáo

              • 28/08/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 28/08/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực