Kế hoạch 683/KH-BVHTTDL

Nội dung toàn văn Kế hoạch 683/KH-BVHTTDL 2023 Truyền thông quảng bá Năm Du lịch quốc gia Bình Thuận Hội tụ xanh


BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 683/KH-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2023

KẾ HOẠCH

TRUYỀN THÔNG, QUẢNG BÁ NĂM DU LỊCH QUỐC GIA 2023 - BÌNH THUẬN - HỘI TỤ XANH

Triển khai Đề án tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2023 - Bình Thuận - Hội tụ xanh được ban hành kèm theo Quyết định số 2451/QĐ-BVHTTDL ngày 05/10/2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch truyền thông, quảng bá Năm Du lịch quốc gia 2023 với nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Truyền thông, quảng bá về mục đích, ý nghĩa, hoạt động của Năm Du lịch quốc gia 2023 với chủ đề “Bình Thuận - Hội tụ xanh”.

- Giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa vật thể, tài nguyên và sản phẩm du lịch đặc sắc của tỉnh Bình Thuận nói riêng và Việt Nam nói chung; qua đó góp phần thúc đẩy phát triển du lịch, kinh tế - xã hội một cách bền vững.

2. Yêu cầu

- Bám sát chủ đề Năm Du lịch quốc gia 2023 - Bình Thuận - Hội tụ xanh, đảm bảo hoạt động truyền thông, quảng bá truyền tải được thông điệp chủ đạo của sự kiện, tạo được sự lan tỏa rộng rãi đến du khách trong và ngoài nước.

- Truyền thông, quảng bá Năm Du lịch quốc gia 2023 phải thực hiện đúng đối tượng, thường xuyên, liên tục, có trọng tâm, trọng điểm và được tổ chức với nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

- Có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các Tổng cục, Cục, Vụ, địa phương, đơn vị, tổ chức, cá nhân... trong quá trình triển khai, thực hiện.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Truyền thông, quảng bá trong nước

1.1. Giới thiệu sự kiện, hoạt động Năm Du lịch quốc gia 2023 trên các kênh truyền thông số

- Thời gian: cả năm 2023.

- Cơ quan, đơn vị chủ trì: Tổng cục Du lịch, Trung tâm Công nghệ thông tin.

1.2. Triển lãm ảnh giới thiệu văn hóa, du lịch Việt Nam tại Bình Thuận

- Thời gian: tháng 3/2023.

- Cơ quan, đơn vị chủ trì: Tổng cục Du lịch.

1.3. Truyền thông sự kiện, hoạt động Năm Du lịch quốc gia 2023 trên các ấn phẩm, báo, tạp chí, cổng thông tin điện tử... của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Thời gian: cả năm 2023.

- Cơ quan, đơn vị chủ trì: Tổng cục Du lịch, Báo Văn hóa, Tạp chí Văn hóa nghệ thuật, Trung tâm Công nghệ thông tin.

1.4. Quảng bá du lịch Việt Nam và Năm Du lịch quốc gia 2023 trên màn hình điện tử (LED) và biển quảng cáo tấm lớn (Billboard) trên tuyến chính vào trung tâm thành phố Phan Thiết và các khu trọng điểm du lịch, khu vực tổ chức các hoạt động, sự kiện Năm Du lịch quốc gia 2023.

- Thời gian: cả năm 2023.

- Cơ quan, đơn vị chủ trì: Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch.

1.5. Triển lãm “Di sản văn hóa biển, đảo Việt Nam”

- Thời gian: tháng 7/2023.

- Cơ quan, đơn vị chủ trì: Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam.

1.6. Festival Nhiếp ảnh quốc tế Việt Nam

- Thời gian: tháng 11/2023.

- Cơ quan, đơn vị chủ trì: Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm.

1.7. Đề nghị Đại sứ quán/Trung tâm văn hóa nước ngoài tại Việt Nam tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch tại Bình Thuận chào mừng Năm Du lịch quốc gia 2023

- Thời gian: cả năm 2023.

- Cơ quan, đơn vị chủ trì: Cục Hợp tác quốc tế.

1.8. Tổ chức đoàn phóng viên, báo chí trong nước khảo sát du lịch Bình Thuận để viết bài, phóng sự, quay phim...

- Thời gian: cả năm 2023.

- Cơ quan, đơn vị chủ trì: Tổng cục Du lịch, Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch.

1.9. Truyền thông, quảng bá du lịch Bình Thuận và Năm Du lịch quốc gia 2023 tại các hội chợ du lịch trong nước (VITM, ITE...)

- Thời gian: cả năm 2023.

- Cơ quan, đơn vị chủ trì: Tổng cục Du lịch, Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch.

2. Truyền thông, quảng bá tại nước ngoài

2.1. Truyền thông, quảng bá du lịch Việt Nam, du lịch Bình Thuận và Năm Du lịch quốc gia 2023 tại các Hội chợ du lịch quốc tế (ITB tại Đức, JATA tại Nhật và WTM tại Anh...)

- Thời gian: cả năm 2023.

- Cơ quan, đơn vị chủ trì: Tổng cục Du lịch, Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch.

2.2. Truyền thông, quảng bá du lịch Việt Nam, du lịch Bình Thuận và Năm Du lịch quốc gia 2023 tại chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam và các tuần văn hóa Việt Nam tại thị trường trọng điểm quốc tế (ASEAN, Đông Bắc Á, châu Âu, Ấn Độ, Úc, Mỹ...)

- Thời gian: cả năm 2023.

- Cơ quan, đơn vị chủ trì: Tổng cục Du lịch, Cục Hợp tác quốc tế, Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch.

2.3. Truyền thông, quảng bá du lịch Việt Nam, du lịch Bình Thuận và Năm Du lịch quốc gia 2023 trên các kênh truyền thông quốc tế và nền tảng mạng xã hội quốc tế

- Thời gian: cả năm 2023.

- Cơ quan, đơn vị chủ trì: Tổng cục Du lịch, Cục Hợp tác quốc tế, Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch.

2.4. Tổ chức các đoàn phóng viên, báo chí quốc tế khảo sát du lịch Việt Nam và du lịch Bình Thuận để làm phim, viết phóng sự, đưa tin, viết bài...

- Thời gian: cả năm 2023.

- Cơ quan, đơn vị chủ trì: Tổng cục Du lịch, Cục Hợp tác quốc tế, Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN: Từ nguồn ngân sách nhà nước cấp cho các đơn vị, Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch và các nguồn xã hội hóa hợp pháp khác.

Trên đây là Kế hoạch truyền thông, quảng bá Năm Du lịch quốc gia 2023 - Bình Thuận - Hội tụ xanh. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo để các cơ quan thuộc Bộ triển khai./.


Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- UBND tỉnh Bình Thuận (để phối hợp);
- Các Thứ trưởng;
- Các cơ quan thuộc Bộ VHTTDL: Tổng cục Du lịch; Cục Hợp tác quốc tế; Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm; Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam; Trung tâm Công nghệ thông tin; Báo Văn hóa; Tạp chí Văn hóa nghệ thuật; Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch;
- Sở VHTTDL tỉnh Bình Thuận;
- Lưu: VT, TCDL (18).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đoàn Văn Việt

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 683/KH-BVHTTDL

Loại văn bảnKế hoạch
Số hiệu683/KH-BVHTTDL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/03/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 683/KH-BVHTTDL

Lược đồ Kế hoạch 683/KH-BVHTTDL 2023 Truyền thông quảng bá Năm Du lịch quốc gia Bình Thuận Hội tụ xanh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 683/KH-BVHTTDL 2023 Truyền thông quảng bá Năm Du lịch quốc gia Bình Thuận Hội tụ xanh
        Loại văn bảnKế hoạch
        Số hiệu683/KH-BVHTTDL
        Cơ quan ban hànhThể thao và Du lịch, Bộ Văn hoá
        Người ký***, Đoàn Văn Việt
        Ngày ban hành01/03/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 683/KH-BVHTTDL 2023 Truyền thông quảng bá Năm Du lịch quốc gia Bình Thuận Hội tụ xanh

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 683/KH-BVHTTDL 2023 Truyền thông quảng bá Năm Du lịch quốc gia Bình Thuận Hội tụ xanh

              • 01/03/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực