Văn bản khác 70/KH-SYT

Kế hoạch 70/KH-SYT năm 2016 về triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ ngành Y tế tỉnh Hà Giang

Nội dung toàn văn Kế hoạch 70/KH-SYT triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới vì sự tiến bộ phụ nữ Hà Giang 2016


UBND TỈNH HÀ GIANG
SỞ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 70/KH-SYT

Hà Giang, ngày 06 tháng 05 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG TÁC BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ VÌ SỰ TIẾN BỘ PHỤ NỮ NGÀNH Y TẾ NĂM 2016

Căn cứ Công văn s911/UBND-VX ngày 12/4/2016 của UBND tỉnh Hà Giang về việc triển khai thực hiện công tác Bình đẳng giới năm 2016;

Thực hiện Kế hoạch số 69/KH-SYT ngày 05/5/2016 của Sở Y tế Hà Giang thực hiện hành động về bình đẳng giới của ngành Y tế giai đoạn 2016-2020;

Sở Y tế xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện công tác Bình đẳng giới, Vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2016, cụ thể:

1. Triển khai thực hiện các văn bản về bình đẳng giới

Tập trung tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu sắc các chủ trương của Đng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Bình đẳng giới, trọng tâm là Luật Bình đẳng giới, Luật phòng, chống bạo lực gia đình; Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020; Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch hành động về bình đẳng giới của ngành Y tế giai đoạn 2016-2020.

Hướng dẫn các đơn vị xây dựng kế hoạch hành động về bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch hoạt động bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ hàng năm trên cơ sở Kế hoạch hành động về bình đẳng giới của Sở Y tế.

2. Triển khai các hoạt động tuyên truyền, ph biến, giáo dục chính sách, pháp luật về bình đẳng giới

Hướng tới bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 và phấn đấu thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra tại Chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020, các đơn vị cần tập trung đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phbiến chính sách, pháp luật về bình đẳng giới, đặc biệt là bình đẳng trong lĩnh vực chính trị cho phù hợp với từng đơn vị và từng đối tượng.

Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức về bình đẳng giới nhằm ngăn chặn, giảm thiểu tình trạng bạo lực trên cơ sở giới, tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh do việc lựa chọn giới tính thai nhi, tỷ lệ nạo phá thai và việc trẻ em gái bị xâm hại tình dục. Tăng cường giáo dục kiến thức về sức khỏe sinh sản và các biện pháp bảo đảm an toàn tình dục, đảm bảo khống chế tỷ lệ phụ nữ mang thai nhiễm HIV/AIDS ở mức thấp nhất.

Các hình thức hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục: Thông qua các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, nói chuyện chuyên đề, các cuộc thi tìm hiểu, xây dựng và tổ chức chương trình truyền thông, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, xây dựng các sản phẩm truyền thông như, tờ rơi, pano, áp phích, trang cổ động về bình đẳng giới.

3. Nâng cao năng lực của đội ngũ công chức, viên chức lãnh đạo quản lý và hiệu quả hoạt động về bình đng giới và vì sự tiến bộ phụ n

Tiếp tục quán triệt, làm chuyển biến nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về vị trí, vai trò công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ.

Các đơn vị tổ chức triển khai một số hoạt động nhân kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, ngày gia đình Việt Nam 28/6, ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, ngày Quốc tế xóa bbạo lực trẻ em gái 25/11. Tổ chức tuyên truyền Tháng hành động về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2016 (từ ngày 15/11-15/12/2016) và tuyên truyền, giáo dục chuyên đề về bình đẳng giới.

Tổ chức bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực, kỹ năng lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong thực thi chính sách cho cán bộ quản lý, công chức, viên chức làm công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ các đơn vị.

4. Công tác kiểm tra, báo cáo

Ban Vì sự tiến bộ Sở Y tế xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2016 và tổ chức kết hợp cùng đoàn kiểm tra của Sở Y tế đối với các đơn vị trực thuộc và cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.

Các đơn vị báo cáo 6 tháng và năm gửi về Văn phòng Sở Y tế (báo cáo 6 tháng trước ngày 05/6/2016 và báo cáo năm trước ngày 05/12/2016).

Trên đây là Kế hoạch trin khai thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2016, Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban VSTBPN BYT (biết);
- Ban VSTBPN tnh (Sở LĐTB&XH);
- BGĐ, các phòng thuộc Sở;
- Các đơn vị trực thuộc
Sở Y tế;
- Đăng Website SYT;
- Lưu VT, VP.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Đặng Văn Huynh

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 70/KH-SYT

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu70/KH-SYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/05/2016
Ngày hiệu lực06/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Kế hoạch 70/KH-SYT triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới vì sự tiến bộ phụ nữ Hà Giang 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 70/KH-SYT triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới vì sự tiến bộ phụ nữ Hà Giang 2016
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu70/KH-SYT
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Giang
        Người kýĐặng Văn Huynh
        Ngày ban hành06/05/2016
        Ngày hiệu lực06/05/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 70/KH-SYT triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới vì sự tiến bộ phụ nữ Hà Giang 2016

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 70/KH-SYT triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới vì sự tiến bộ phụ nữ Hà Giang 2016

           • 06/05/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 06/05/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực