Văn bản khác 736/KH-SYT

Kế hoạch 736/KH-SYT triển khai Luật khám bệnh, chữa bệnh do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 736/KH-SYT triển khai Luật khám bệnh, chữa bệnh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 736/KH-SYT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 02 năm 2010

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

Nhằm thể chế hóa quan điểm của Đảng và Nhà nước về khám bệnh, chữa bệnh, khắc phục các tồn tại, bất cập của công tác khám bệnh, chữa bệnh, từng bước đáp ứng yêu cầu thực tiễn cũng như đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế trong hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, ngày 23/11/2009, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua Luật khám bệnh, chữa bệnh và ngày 04/12/2009, Chủ tịch nước đã ký Lệnh số 17/2009/L-CTN về việc công bố Luật. Luật này sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2011.

Thực hiện Kế hoạch số 20/KH-BYT ngày 12/01/2010 của Bộ Y tế, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh có kế hoạch triển khai thi hành Luật khám bệnh, chữa bệnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH:

1. Phổ biến kịp thời, đầy đủ những nội dung của Luật khám bệnh, chữa bệnh đến tất cả các tầng lớp nhân dân, các cơ sở khám chữa bệnh trong và ngoài công lập, các cán bộ công nhân viên chức ngành y tế thành phố, tạo điều kiện để công dân, tổ chức sử dụng pháp luật làm phương tiện, công cụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, của Nhà nước và xã hội. Nâng cao ý thức tự giác, chủ động tìm hiểu và chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân.

2. Ghi nhận các ý kiến phản hồi và góp ý xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật khám bệnh, chữa bệnh.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI: 

A. Tuyên truyền, phổ biến Luật khám bệnh, chữa bệnh:

1. Tổ chức các Hội nghị triển khai, tập huấn về Luật khám bệnh, chữa bệnh.

2. Tổ chức các buổi tọa đàm về Luật khám bệnh, chữa bệnh trên các phương tiện thông tin đại chúng.

3. Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về Luật khám bệnh, chữa bệnh.

B. Góp ý hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh khi có yêu cầu của Bộ Y tế và Ủy ban nhân dân thành phố.

1. Góp ý xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật khám bệnh, chữa bệnh.

2. Rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh hiện hành để đề xuất các nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của Luật khám bệnh, chữa bệnh.

III. KẾ HOẠCH CỤ THỂ:

A. Tuyên truyền, phổ biến Luật khám bệnh, chữa bệnh:

1. Tổ chức các Hội nghị triển khai thi hành, tập huấn về Luật khám bệnh, chữa bệnh:

- Đơn vị thực hiện: Phòng Nghiệp vụ Y chủ trì: Phòng Tổ chức Cán bộ, Hội đồng phổ biến Pháp luật Sở Y tế và Chi hội Luật gia Sở Y tế phối hợp thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Quý II - IV năm 2010.

2. Tổ chức các buổi tọa đàm về Luật khám bệnh, chữa bệnh trên các phương tiện thông tin đại chúng:

- Đơn vị thực hiện: Sở Y tế chủ trì, chỉ đạo Phòng Nghiệp vụ Y phối hợp Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Quý II - IV năm 2010.

3. Tổ chức cuộc thi tìm hiểu Luật khám bệnh, chữa bệnh:

- Đơn vị thực hiện: Công đoàn Ngành, Đoàn Thanh niên Ngành, Văn phòng Sở Y tế, Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe phối hợp thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Quý II - IV năm 2010.

B. Trách nhiệm thực hiện:

1. Phòng Nghiệp vụ Y, Phòng Tổ chức cán bộ, Hội đồng phổ biến Giáo dục pháp luật, Chi hội Luật gia Sở Y tế có kế hoạch cụ thể về thời gian, địa điểm, giảng viên và kinh phí trình Ban Giám đốc Sở Y tế duyệt trước khi tổ chức thực hiện.

2. Phòng Tài chính kế toán căn cứ các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành hướng dẫn việc quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách, bảo đảm kinh phí cho công tác tổ chức thực hiện theo kế hoạch này.

3. Văn phòng Sở Y tế có kế hoạch hỗ trợ các đoàn thể, các phòng ban, Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch và báo cáo Bộ Y tế về công tác này khi có yêu cầu.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Giám đốc Sở (để biết);
- Các Phòng: NVY, TCCB, VP, CĐN, ĐTN, Chi hội Luật gia Sở Y tế, Chủ tịch HĐ PBGD Pháp luật Sở Y tế;
- Trung tâm TTGDSK;
- Lưu: Văn phòng Sở;
- Lưu TCCB (MK.02).

GIÁM ĐỐC
BS Nguyễn Văn Châu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 736/KH-SYT

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu736/KH-SYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/02/2010
Ngày hiệu lực25/02/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 736/KH-SYT

Lược đồ Kế hoạch 736/KH-SYT triển khai Luật khám bệnh, chữa bệnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 736/KH-SYT triển khai Luật khám bệnh, chữa bệnh
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu736/KH-SYT
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Văn Châu
        Ngày ban hành25/02/2010
        Ngày hiệu lực25/02/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 736/KH-SYT triển khai Luật khám bệnh, chữa bệnh

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 736/KH-SYT triển khai Luật khám bệnh, chữa bệnh

             • 25/02/2010

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 25/02/2010

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực