Văn bản khác 74/KH-UBND

Kế hoạch 74/KH-UBND năm 2017 thực hiện Nghị định 22/2017/NĐ-CP quy định về hòa giải thương mại do tỉnh Nam Định ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 74/KH-UBND 2017 thực hiện 22/2017/NĐ-CP quy định về hòa giải thương mại Nam Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 74/KH-UBND

Nam Định, ngày 28 tháng 07 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 22/2017/NĐ-CP NGÀY 24/02/2017 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI

Thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ quy định về hòa giải thương mại (ban hành theo Quyết định số 944/QĐ-BTP ngày 03/7/2017 của Bộ Tư pháp); Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 22/2017/NĐ-CP quy định về hòa giải thương mại trên địa bàn tỉnh với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Thực hiện triển khai kịp thời, thống nhất và hiệu quả các nội dung của Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ phù hợp với điều kiện và tình hình thực tiễn của địa phương.

- Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ.

- Bảo đảm triển khai đồng bộ, thống nhất, kịp thời, chất lượng, hiệu quả

II. NỘI DUNG

1. Tuyên truyền, phổ biến nội dung của Nghị định số 22/2017/NĐ-CP

Phổ biến nội dung của Nghị định số 22/2017/NĐ-CP bằng các hình thức phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành liên quan.

- Thời gian thực hiện: Từ Quý IV năm 2017.

2. Bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý Nhà nước đối với hoạt động hòa giải thương mại.

Xây dựng Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tư pháp, bổ sung nhiệm vụ quản lý chuyên ngành đối với hoạt động hòa giải thương mại theo Nghị định số 22/2017/NĐ-CP trình UBND tỉnh ban hành.

- Cơ quan chủ trì tham mưu thực hiện: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ

- Thời gian thực hiện: Từ Quý IV năm 2017

3. Công bố thủ tục hành chính về hoạt động hòa giải thương mại

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp

- Thời gian thực hiện: Theo quy định của pháp luật.

4. Lập, công bố danh sách hòa giải viên thương mại, danh sách tổ chức hòa giải thương mại

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành liên quan

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

5. Theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn giải đáp những vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định số 22/2017/NĐ-CP.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành liên quan

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

III. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp: Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện nội dung của Kế hoạch. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, báo cáo UBND tỉnh về việc triển khai Kế hoạch này.

2. Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ cơ quan, đơn vị mình thực hiện các nội dung trong Kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị mình.

3. Kinh phí thực hiện được btrí từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Các sở, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- Website của t
nh và VP UBND tỉnh;
- Lưu: VP1, VP8.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Phùng Hoan

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 74/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu74/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/07/2017
Ngày hiệu lực28/07/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Thủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 74/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 74/KH-UBND 2017 thực hiện 22/2017/NĐ-CP quy định về hòa giải thương mại Nam Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 74/KH-UBND 2017 thực hiện 22/2017/NĐ-CP quy định về hòa giải thương mại Nam Định
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu74/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nam Định
        Người kýNguyễn Phùng Hoan
        Ngày ban hành28/07/2017
        Ngày hiệu lực28/07/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Thủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 74/KH-UBND 2017 thực hiện 22/2017/NĐ-CP quy định về hòa giải thương mại Nam Định

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 74/KH-UBND 2017 thực hiện 22/2017/NĐ-CP quy định về hòa giải thương mại Nam Định

             • 28/07/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 28/07/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực