Văn bản khác 776/KH-UBND

Kế hoạch 776/KH-UBND năm 2016 tổ chức Tết trồng cây xuân Đinh Dậu 2017 do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 776/KH-UBND tổ chức Tết trồng cây xuân Đinh Dậu Nghệ An 2017 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 776/KH-UBND

Nghệ An, ngày 21 tháng 12 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC TẾT TRỒNG CÂY XUÂN ĐINH DẬU NĂM 2017

Thực hiện Chỉ thị s10278/CT-BNN-TCLN ngày 06/12/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Đinh Dậu năm 2017; trên cơ sở đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại các Công văn: Số 3276/SNN.KL ngày 15/12/2016, Số 3276/SNN-KL ngày 15/12/2016, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Tết trồng cây Xuân Đinh Dậu năm 2017 như sau:

I. Quy định chung

1. Thời gian thực hiện Lễ phát động Tết trồng cây Xuân Đinh Dậu năm 2017 ở các cấp tỉnh, huyện và cơ sở dự kiến vào ngày 02/02/2017 (tức ngày mồng 6 Tết Đinh Dậu).

2. Lễ phát động Tết trồng cây cấp tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với UBND huyện Nghi Lộc tổ chức thực hiện (có sự phối hợp của Công ty Cổ phần Xi măng Sông Lam).

3. Lễ phát động Tết trồng cây tại các các huyện, thành, thị, cơ quan, đoàn thể: Tùy điều kiện thực tế đtổ chức trồng cây đầu Xuân tại cơ quan, đơn vị mình hoặc phi hợp với chính quyền sở tại tổ chức tốt việc phát động Tết trồng cây thiết thực, có ý nghĩa.

II. Lễ phát động Tết trồng cây cấp tỉnh (UBND tỉnh Có giấy mời riêng)

1. Đa điểm

Lễ phát động tết trồng cây cấp tỉnh tổ chức tại Trạm nghiền xi măng và Cảng biển Vissai, xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

2. Thành phần

a) Đại biểu Trung ương:

- Đại diện lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và PTNT;

- Đại diện lãnh đạo Tổng cục Lâm nghiệp.

b) Đại biểu cấp tỉnh:

- Các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh.

- Các đồng chí y viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

- Đồng chí trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh.

- Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

- Các đồng chí Lãnh đạo Sở, Ban, Ngành, đoàn thể cấp tỉnh.

- Chánh Văn phòng, các Phó Văn phòng Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh.

c) Đại biu huyện Nghi Lộc:

- Các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện, Chủ tịch UBMTTQ huyện.

- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy.

- Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện và Trưởng các ban, ngành, đoàn thcấp huyện; các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang khác đóng trên địa bàn huyện Nghi Lộc.

* Các thành phần do huyện mời:

- Trưởng, phó các phòng, ban chuyên môn của Huyện ủy, UBND huyện.

- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBMTTQ và Trưởng các đoàn thể các xã, thị trấn.

- Cán bộ, công chức, nhân viên cơ quan Huyện ủy, UBND, UBMTTQ, lực lượng vũ trang và các đoàn thcấp huyện.

- Thầy cô giáo các trường học gần khu vực tổ chức Lễ; Lực lượng học sinh phổ thông (khoảng 600 đến 800 em, tùy điều kiện thời tiết), mang theo cờ Tổ quốc, khẩu hiệu cổ vũ.

3. Phân công chuẩn bị và thực hiện.

a) Chuẩn bị phần Lễ: Sân bãi, lễ đài, sân khấu, lễ tân và an ninh trật tự

Giao UBND huyện Nghi Lộc chủ trì phối hợp với Công ty cphần xi măng Sông Lam chuẩn bị, Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện.

* Chuẩn bị sân bãi:

- Chuẩn bị sân, bãi gọn gàng, sạch sẽ.

- Cắm bảng phân chia khu vực trồng cây:

+ Khu vực đại biểu Trung ương;

+ Khu vực đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ tỉnh;

+ Khu vực đại biểu Sở, Ban, Ngành, Cơ quan cấp tỉnh;

+ Khu vực đại biu huyện Nghi Lộc;

+ Khu vực đại biểu lực lượng vũ trang huyện Nghi Lộc;

+ Khu vực các học sinh và nhân dân.

- Cắm biển phân chia khu vực tham gia lễ phát động:

+ Khối cơ quan, đoàn thể cấp Trung ương, Tỉnh;

+ Khi cơ quan, đoàn thể huyện Nghi Lộc;

+ Khối lực lượng vũ trang;

+ Khối học sinh các trường;

+ Khối dân cư.

+ Bãi đậu xe: Phân khu cụ thể, đảm bảo an toàn, xe vào ra thuận tiện, bố trí người hướng dẫn xe vào - ra (2 làn đường, 1 làn vào, 1 làn ra).

* Chun bị lễ đài, trang trí sân khu

- Lắp đặt sân khấu nổi, phông màn, khẩu hiệu:

+ Phông nền màu xanh lá cây hoặc đỏ sẫm.

+ Quốc kỳ, Đảng kỳ.

+ Tượng Bác Hồ trên nền hoa tươi.

+ Bục phát biu (chuẩn bị ô lớn che mưa khi cần).

+ Nội dung Market:

LỄ PHÁT ĐỘNG TẾT TRỒNG CÂY ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN BÁC HỒ XUÂN ĐINH DẬU NĂM 2017

+ Khẩu hiệu (pano) bố trí hai bên lễ đài:

“Mùa xuân là tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”.

“Vì li ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”.

+ Bảng, chân quảng cáo giới thiệu khu Dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An: do Ban quản lý khu Dự trữ sinh quyển miền Tây cung cp.

+ Bố trí khoảng 3 dãy x 5 hàng ghế ngồi (khoảng 250 ghế) cho các đại biểu lãnh đạo và các đại biểu danh dự hai bên cánh sân khấu;

+ Hệ thống điện (có máy nổ dự phòng) đề phòng mất điện lưới, giàn âm thanh gồm các loa thùng tại sân khấu và loa phóng thanh ở hai bên đường;

+ Có nơi để Đại biểu cấp trên chờ trước khi buổi lễ diễn ra (Bố trí nước ung, bàn, ghế lịch sự vị trí gần sân khấu)

+ Có phương án dự phòng khi thời tiết xấu (mưa to, gió lớn).

* Băng cờ cđộng:

- Treo băng rôn, cờ trên các tuyến đường chính về khu vực Lễ phát động.

- Nội dung băng rôn, khu hiệu:

Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân;

Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người;

Nhiệt liệt chào mng các đại biểu về dự Lễ phát động Tết trồng cây Đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2017.

- Khuyến khích các cơ quan, đơn vị trên các tuyến đường và gần khu vực tổ chức Lễ treo Quốc kỳ, Đảng kỳ, cờ vui các màu.

* Công tác Ltân, an ninh trật tự

- Đón tiếp, hướng dẫn các đoàn khách vào địa điểm tổ chức do lực lượng cảnh sát giao thông huyện Nghi Lộc; Đoàn thanh niên huyện Nghi Lộc và huy động học sinh các trường thực hiện;

- Công tác an ninh trật tự trước, trong và sau buổi Lễ do huyện Nghi lộc bố trí từ lực lượng công an, an ninh, dân phòng thực hiện;

+ Trực y tế: Cán bộ Trung tâm y tế do huyện Nghi Lộc bố trí.

b) Chuẩn bị cây, vật tư, xác định vị trí, kỹ thuật trồng và chăm sóc

* Chuẩn bị cây:

- Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chuẩn bị 22 cây, trong đó có 2 cây Lộc Vừng đường kính gốc từ 25-30 cm, chiều cao từ 6-7m; 05 cây Bàng Đài Loan đường kính gốc từ 10-12 cm, chiều cao từ 4-5m; 15 cây Lộc Vng đường kính gốc từ 12-15 cm, chiều cao từ 4-5 m.

* Chun bị vật tư, dụng cụ:

Vật tư, dụng cụ phục vụ trồng cây theo số lượng cây nêu trên, bao gồm: Xẻng xúc đất (lắp đặt chắc chắn); Thùng tưới ô roa; Máy bơm nước (và vòi bơm đủ dài để tưới); Phân chuồng hoai hoặc phân NPK; Các vật dụng cần thiết khác (chậu rửa, khăn lau tay cho đại biểu).

* Xác định vị trí hố trồng cây:

- Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với Công ty Cổ phần xi măng Sông Lam và UBND huyện Nghi Lộc xác định vị trí hố trồng đúng quy hoạch phê duyệt.

- Htrồng cây: Số lượng 22 h, kích thước cụ thể theo quy cách các loài cây dự kiến trồng.

* Kỹ thuật trồng, chăm sóc cây:

Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp UBND huyện Nghi Lộc, Công ty Cphần Xi Măng Sông Lam hướng dẫn thực hiện biện pháp kỹ thuật trồng cây đúng quy trình.

* Công tác kiểm tra trước, trong và sau buổi L:

- Ngày 9 tháng 01 năm 2017 (tức ngày 12/12/2016 âm lịch): Sở Nông nghiệp và PTNT, Công ty Cổ phần xi măng Sông Lam, UBND huyện Nghi Lộc xác định và bàn giao vị trí hố trồng cây cho đơn vị hợp đồng thực hiện;

- Ngày 19 tháng 01 năm 2017 (tức ngày 22/12/2016 âm lịch): Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp các bên liên quan kiểm tra hiện trường trồng cây (chuẩn bị hố, tập kết cây) theo hướng dẫn kthuật ở trên.

- Ngày 01 tháng 02 năm 2017 (tức ngày 05/01/2016 âm lịch): Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT và các bên liên quan kiểm tra chung công tác chuẩn bị Lễ phát động Tết trồng cây cấp tỉnh.

- Công ty Cổ phần Xi Măng Sông Lam tiếp nhận bàn giao cây để tiếp tục chăm sóc, bảo vệ sau khi kết thúc buổi Lễ.

III. Đối với Lễ phát động Tết trồng cây cấp huyện và cơ sở

1. Đối với các huyện/thị, cơ quan, đơn vị do cơ quan, đơn vị quyết định nhưng phải đảm bảo đúng thời điểm phát động Tết trồng cây toàn tỉnh 02/02/2017 (tức ngày Mồng 6 Tết Đinh Dậu), tổ chức gọn nhẹ, hiệu quả, tránh hình thức.

2. Thành phần: (Tham khảo các thành phần mời đại biểu cấp tỉnh).

3. Tổ chức thực hiện: Các cơ quan, địa phương, đơn vị tùy điều kiện thực tế, chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức Tết trồng cây xuân Đinh Dậu năm 2017.

IV. Kinh phí thực hiện

1. Kinh phí Lễ phát động Tết trồng cây cấp tỉnh

a) Kinh phí mua và trồng 22 cây xanh (loài cây, kích thước nêu trên) vật tư, phân bón, dụng cụ... Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo thực hiện theo đúng quy định hiện hành;

b) UBND huyện Nghi Lộc lập dự toán kinh phí phần lễ gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh quyết định.

2. Lễ phát động Tết trồng cây cấp huyện và cơ s

Các cơ quan, địa phương, đơn vị sử dụng kinh phí của địa phương, đơn vị mình để thực hiện, đảm bảo thiết thực, có ý nghĩa.

V. Tổ chức thực hiện

1. Sở Nông nghiệp và PTNT

- Chịu trách nhiệm chính trong tất cả các khâu, kể cả phần lễ do UBND huyện Nghi Lộc chủ trì (chỉ đạo, đôn đốc, hướng dn thực hiện thành công Lễ phát động Tết trồng cây), trong đó:

+ Chủ trì, phối hợp với UBND huyện Nghi Lộc điều hành buổi Lễ

+ Chuẩn bị và gửi Giấy mời đến các Đại biểu

+ Chuẩn bị các bài phát biểu của các đồng chí Lãnh đạo

+ Khẩn trương hợp đồng với đơn vị chức năng có đủ điều kiện chuẩn bị 22 cây nêu trên (thực hiện tất cả các khâu, các nội dung công việc phục vụ trồng cây tại buổi lễ: Đào h, phân bón, cọc chống, dây buộc, dụng cụ, chậu rửa, thùng tưới...)

2. UBND huyện Nghi Lộc

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT lập dự toán kinh phí phần lễ gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tnh quyết định;

- Đối chiếu các nhiệm vụ đã phân công đthực hiện tốt phần việc của mình.

3. Công ty Cổ phần Xi măng Sông Lam

- Khẩn trương hoàn thiện mặt bằng phục vụ cho việc tổ chức tết trồng cây xuân Đinh Dậu năm 2017 (bao gồm: khu vực và vị trí trồng cây; sân bãi làm lễ; bãi đậu xe, đường giao thông vào - ra khu vực làm lễ) trước ngày 18/01 /2017 (tức ngày 21/12/2016 âm lịch) để Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp các bên liên quan kiểm tra chung công tác chun bị lần cuối vào ngày 19/01/2017

- Đối chiếu các nhiệm vụ đã phân công để thực hiện tốt phần việc của mình.

4. UBND các huyện/thành/thị và các Sở, Ban, Ngành, đơn vị

Chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Chỉ thị của UBND tỉnh Nghệ An về việc tổ chức Tết trồng cây xuân Đinh Dậu năm 2017; Gắn Tết trồng cây xuân Đinh Dậu năm 2017 với việc triển khai nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện tốt kế hoạch bảo vệ phát triển rừng năm 2017; Báo cáo kết quả thực hiện Tết trng cây xuân Đinh Dậu năm 2017 gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT để tổng hợp trình UBND tỉnh trước ngày 6 tháng 02 năm 2017 (tức ngày 10/01/2017 âm lịch).

5. Cổng thông tin điện tử tỉnh Nghệ An, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài truyền hình Nghệ An, Báo Nghệ An

Cử cán bộ theo dõi, viết tin/bài tuyên truyền mục đích, ý nghĩa Tết trồng cây đầu năm trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh, UBND huyện Nghi Lộc, UBND các huyện, thành, thvà các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này./.

 


Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tnh (để b/c);
- Ch
tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An;
- UBND các huyện/thành/thị;
- Các Sở: NN&PTNT, Tài chính;
- Các thành viên BCĐ KHBVPTR 2011-2020;
- Báo NA, Đài PTTH NA
, Cổng TTĐT NA;
- Công ty Cổ phần Xi măng Sông Lam;
- VP UBND tỉnh:
+ CVP, các PVP;
+ Các phòng, Ban, Trung tâm;
+ Lưu: VT, NN (A Đệ).
75 bn.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Viết Hồng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 776/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu776/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/12/2016
Ngày hiệu lực21/12/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 776/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 776/KH-UBND tổ chức Tết trồng cây xuân Đinh Dậu Nghệ An 2017 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 776/KH-UBND tổ chức Tết trồng cây xuân Đinh Dậu Nghệ An 2017 2016
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu776/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
        Người kýĐinh Viết Hồng
        Ngày ban hành21/12/2016
        Ngày hiệu lực21/12/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 776/KH-UBND tổ chức Tết trồng cây xuân Đinh Dậu Nghệ An 2017 2016

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 776/KH-UBND tổ chức Tết trồng cây xuân Đinh Dậu Nghệ An 2017 2016

             • 21/12/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 21/12/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực