Văn bản khác 81/KH-BCA

Kế hoạch 81/KH-BCA về tổ chức thực hiện đề án “Xây dựng xã, phường, thị trấn không tệ nạn ma túy” do Bộ Công an ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 81/KH-BCA Xây dựng xã, phường, thị trấn không tệ nạn ma túy


BỘ CÔNG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 81/KH-BCA

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2010

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “XÂY DỰNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN KHÔNG TỆ NẠN MA TÚY”

Ngày 28/10/2009 Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định số 3422/2009/QĐ-BCA về việc phê duyệt và ban hành đề án “Xây dựng xã, phường, thị trấn không tệ nạn ma túy”, thực hiện trong năm 2010. Căn cứ nội dung các nhiệm vụ đã được nêu trong đề án, Bộ Công an xây dựng kế hoạch chỉ đạo thực hiện đề án như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Bảo đảm tính đồng bộ và thống nhất từ khâu tổ chức triển khai đến việc thực hiện các nhiệm vụ cụ thể của đề án ở tất cả các xã, phường, thị trấn trong toàn quốc.

- Hoàn thành các chỉ tiêu đã nêu trong đề án theo đúng thời gian quy định với hiệu quả cao nhất, đảm bảo nguyên tắc trong sử dụng và quản lý kinh phí theo quy định.

- Phát hiện và kịp thời biểu dương những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc, uốn nắn, điều chỉnh những sai lệch trong quá trình tổ chức thực hiện đề án.

- Tổ chức sơ kết đúng thời hạn, rút ra bài học kinh nghiệm để tham mưu cho Chính phủ chỉ đạo thực hiện trong những năm tiếp theo đạt hiệu quả.

II. NỘI DUNG, BIỆN PHÁP

1. Ban chỉ đạo đề án của Trung ương có các văn bản, hướng dẫn, chỉ đạo chung; các bộ, ngành, đoàn thể liên quan có văn bản chỉ đạo cụ thể theo từng nội dung phù hợp với chức năng nhiệm vụ và tình hình thực tiễn ở đơn vị, địa phương mình.

2. Tổ chức các đoàn khảo sát do các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo đề án Trung ương làm trưởng đoàn để khảo sát đánh giá thực trạng tình hình tệ nạn ma túy tại một số xã, phường, thị trấn của các địa phương; Hà Nội, Hòa Bình, Hải Phòng, Sơn La, Lào Cai, Thanh Hóa, Nghệ An, Thành phố Hồ Chí Minh, Thái Bình, Nam Định, Hải Dương, Hưng Yên… Hoàn thành trong quý III/2010.

3. Tổ chức tập huấn về thực hiện đề án cho cán bộ thường trực phòng, chống ma túy của các bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương có liên quan và 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tổng số 200 người. Tổ chức tại hai khu vực, phía Bắc tại Hải Phòng, phía Nam tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Hoàn thành trong quý III/2010.

4. Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm phối hợp với các đơn vị liên quan của các bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức thực hiện phân loại, đánh giá đồng thời in mẫu cấp giấy chứng nhận xã, phường, thị trấn không tệ nạn ma túy. Triển khai từ tháng 10 đến hết năm 2010.

5. Hướng dẫn các đơn vị, địa phương sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện đề án từ xã, phường, thị trấn và tổ chức Hội nghị sơ kết của Trung ương vào quý I năm 2011.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện đề án Trung ương bao gồm:

- Trưởng ban chỉ đạo: Đ/c Thượng tướng Lê Thế Tiệm, Thứ trưởng Bộ Công an.

- Phó Trưởng Ban: Đ/c Thiếu tướng Vũ Hùng Vương, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm.

- Thành viên khác gồm các đồng chí là lãnh đạo cấp Vụ, Cục của các bộ, ngành có liên quan như: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Tài chính; Văn phòng thường trực phòng, chống tội phạm và ma túy, Bộ Công an (có danh sách kèm theo). Nhiệm vụ của các thành viên do Trưởng Ban chỉ đạo phân công.

2. Ban chỉ đạo thực hiện đề án có trách nhiệm xây dựng các kế hoạch chi tiết để thực hiện cụ thể theo từng giai đoạn đã được nêu trong kế hoạch này, đồng thời thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện ở các đơn vị địa phương.

3. Giao Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm chỉ đạo Văn phòng thường trực phòng, chống tội phạm và ma túy chịu trách nhiệm thường trực cho Ban chỉ đạo, bảo đảm các điều kiện để đáp ứng yêu cầu hoạt động của Ban và của từng thành viên Ban Chỉ đạo, đồng thời phối hợp với các đơn vị chức năng của các bộ, ngành liên quan tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đạt hiệu quả. Thường xuyên tổng hợp kết quả báo cáo Trưởng Ban chỉ đạo và Chủ tịch Ủy ban Quốc gia theo quy định.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí cho hoạt động chỉ đạo thực hiện đề án được chi trong kinh phí chỉ đạo công tác phòng, chống ma túy năm 2010 của Văn phòng Thường trực phòng, chống tội phạm và ma túy với tổng số tiền dự toán là: 846.000.000 đồng (tám trăm bốn mươi sáu triệu đồng).

 

 

Nơi nhận:
- Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, Chủ tịch UBQG phòng, chống AIDS và PCTN ma túy, MD (để thay b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các cơ quan thành viên UBQG;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Công an các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Các đ/c trong BCĐ Đề án;
- TCVI, V11, V22, H31;
- Lưu: VT, C34.

BỘ TRƯỞNG
Đại tướng Lê Hồng Anh

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 81/KH-BCA

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu81/KH-BCA
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/05/2010
Ngày hiệu lực20/05/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Kế hoạch 81/KH-BCA Xây dựng xã, phường, thị trấn không tệ nạn ma túy


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 81/KH-BCA Xây dựng xã, phường, thị trấn không tệ nạn ma túy
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu81/KH-BCA
        Cơ quan ban hànhBộ Công An
        Người kýLê Hồng Anh
        Ngày ban hành20/05/2010
        Ngày hiệu lực20/05/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 81/KH-BCA Xây dựng xã, phường, thị trấn không tệ nạn ma túy

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 81/KH-BCA Xây dựng xã, phường, thị trấn không tệ nạn ma túy

             • 20/05/2010

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 20/05/2010

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực