Văn bản khác 819/KH-BGDĐT

Kế hoạch 819/KH-BGDĐT năm 2020 về tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020 trong ngành Giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 819/KH-BGDĐT 2020 Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam ngành Giáo dục


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 819/KH-BGDĐT

Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THANH NIÊN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2011-2020 TRONG NGÀNH GIÁO DỤC

Thực hiện chương trình công tác năm 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 trong ngành Giáo dục với các nội dung cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Tổng kết, đánh giá việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020 trong ngành Giáo dục theo Quyết định số 3704/QĐ-BGDĐT ngày 13/9/2013 và Quyết định số 4591/QĐ-BGDĐT ngày 02/11/2017 của Bộ trưởng Bộ GDĐT

2. Đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác thanh niên trong giai đoạn tiếp theo.

3. Tổ chức Hội nghị nghiêm túc, tiết kiệm, hiệu quả.

II. Nội dung

1. Tổng kết, đánh giá công tác phát triển thanh niên; kết quả đạt được trong giai đoạn 2011-2020; những khó khăn, hạn chế, nguyên nhân.

2. Thảo luận thực hiện công tác phát triển thanh niên trong giai đoạn tiếp theo.

3. Đề xuất khen thưởng các cá nhân, tập thể thực hiện tốt Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam trong ngành Giáo dục.

III. Hình thức, thời gian, địa điểm tổ chức

1. Hình thức: Tập trung

2. Thời gian, địa điểm

a) Thời gian: Dự kiến tháng 10 năm 2020. Thời gian cụ thể sẽ thông báo trong công văn triệu tập.

b) Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh.

IV. Thành phần đại biểu và khách mời

- Thành phần: Khoảng 120-150 đại biểu

- Bộ Giáo dục và Đào tạo: đại diện lãnh đạo Bộ, lãnh đạo và chuyên viên Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên; đại diện lãnh đạo Văn phòng, một số vụ, cục liên quan

- Khách mời: đại diện lãnh đạo Vụ KGVX-Văn phòng Chính phủ, lãnh đạo các Vụ chuyên môn thuộc Bộ Nội vụ, Bộ Lao động, Thương Binh và Xã hội, Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch, TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam; đại diện một số sở, ban ngành thuộc UBND TP. Hồ Chí Minh; một số cơ quan báo chí;

- Các sở giáo dục và đào tạo: 02 đại biểu đại diện lãnh đạo một số Sở GDĐT và phòng/ban phụ trách công tác Chính trị tư tưởng, Công tác học sinh, sinh viên;

- Các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng sư phạm: 02 đại biểu đại diện lãnh đạo một số trường ĐH, CĐSP và phòng/ban phụ trách Công tác chính trị - học sinh, sinh viên hoặc Bí thư đoàn trường.

V. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo

Giao Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên đầu mối phối hợp với các vụ GDTrH, GDTX, GDĐH, GDDT, GDTC, Vụ TĐKT, Cục NGCBQLGD, văn phòng Bộ, Ban Đề án NNQG chuẩn bị các nội dung sau:

- Chủ trì, phối hợp với các vụ, cục xây dựng dự thảo báo cáo tổng kết Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2016-2020; chuẩn bị nội dung, chương trình chi tiết; công tác khen thưởng, cơ sở vật chất để tổ chức Hội nghị;

- Triệu tập đại biểu các sở giáo dục và đào tạo; các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng sư phạm tham dự Hội nghị;

- Phối hợp với Văn phòng Bộ mời đại biểu và dự trù kinh phí tổ chức Hội nghị theo quy định; tuyên truyền về Hội nghị.

2. Các sở giáo dục và đào tạo; các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng sư phạm

- Xây dựng báo cáo tổng kết theo Công văn số 1370/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 22/4/2020 của Bộ GDĐT; chuẩn bị tham luận báo cáo tại Hội nghị tổng kết;

- Cử cán bộ tham gia Hội nghị tổng kết theo công văn triệu tập của Bộ GDĐT đúng thành phần, đối tượng.

Chi tiết xin liên hệ: Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội (Đ/c Nguyễn Thanh Hương, ĐTDĐ: 0912323781, Email: [email protected]).

 


Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để b/c);
- VP Chính phủ (để b/c);
- Bộ Nội vụ (để p/h);
- UBQG về Thanh niên Việt Nam (để p/h);
- Các sở giáo dục và đào tạo (để th/h);
- Các cơ sở giáo dục ĐH, CĐSP (để th/h);
- Các đơn vị: VP, GDTrH, GDTX, GDĐH, GDTC, GDDT, TĐKT, Cục NGCBQLGD, Đề án NNQG;
- Cổng TTĐT Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, Vụ GDCTHSSV.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Độ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 819/KH-BGDĐT

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu819/KH-BGDĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/09/2020
Ngày hiệu lực18/09/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtTháng trước
(06/10/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 819/KH-BGDĐT

Lược đồ Kế hoạch 819/KH-BGDĐT 2020 Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam ngành Giáo dục


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 819/KH-BGDĐT 2020 Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam ngành Giáo dục
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu819/KH-BGDĐT
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýNguyễn Hữu Độ
        Ngày ban hành18/09/2020
        Ngày hiệu lực18/09/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtTháng trước
        (06/10/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 819/KH-BGDĐT 2020 Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam ngành Giáo dục

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 819/KH-BGDĐT 2020 Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam ngành Giáo dục

              • 18/09/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 18/09/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực