Văn bản khác 87/KH-UBND

Kế hoạch 87/KH-UBND năm 2021 về đón người lao động đang lưu trú tại tỉnh Bắc Giang và các địa phương khác về cách ly, giám sát theo quy định phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do tỉnh Ninh Bình ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 87/KH-UBND 2021 đón người lao động về cách ly phòng chống Covid 19 tỉnh Ninh Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 87/KH-UBND

Ninh Bình, ngày 23 tháng 6 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

ĐÓN NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐANG LƯU TRÚ TẠI TỈNH BẮC GIANG VÀ CÁC ĐỊA PHƯƠNG KHÁC VỀ CÁCH LY, GIÁM SÁT THEO QUY ĐỊNH PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

Hiện nay những người đang làm việc, lao động, học tập tại các tỉnh, thành phố trên cả nước có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Ninh Bình có nguyện vọng trở về các địa phương trên địa bàn tỉnh để phòng, chống dịch Covid-19 là rất lớn. Để đảm bảo an toàn, đáp ứng nguyện vọng của người dân, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng; đồng thời, góp phần giảm bớt khó khăn cho các địa phương bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Kế hoạch đón người có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh đang lưu trú tại Bắc Giang và các địa phương khác bị ảnh hưởng bởi dịch (khi có đề nghị) trở về Ninh Bình như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

- Đảm bảo những người có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đang lưu trú tại các địa phương khác đã được xét nghiệm RT-PCR âm tính nhiều lần với SARS-CoV-2, có nguyện vọng trở về tỉnh.

- Việc đón người trở về phải đảm bảo thực hiện kịp thời, phân công trách nhiệm cụ thể, phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, địa phương. Quá trình thực hiện phải bảo đảm tuyệt đối an toàn, tuân thủ chặt chẽ các nguyên tắc, quy định về phòng, chống dịch Covid - 19.

II. Nội dung thực hiện

1. Đối tượng đón

Tất cả người lao động có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Ninh Bình đang làm việc tại Bắc Giang và các tỉnh, thành phố khác bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (thuộc trường hợp F0 đã được chữa khỏi bệnh, các trường hợp F1 đã hoàn thành thời gian cách ly tập trung, đủ điều kiện trở về cách ly tại địa phương; các trường hợp công nhân đang trong vùng cách ly, giãn cách xã hội, cách ly y tế đã xét nghiệm RT-PCR nhiều lần âm tính với SARS-CoV-2) có nguyện vọng trở về Ninh Bình.

2. Số lượng người được đón về

Căn cứ theo danh sách đề nghị của các địa phương bị ảnh hưởng bởi dịch (đợt 1 đón 143 công dân ở Bắc Giang về).

3. Thời gian

Thực hiện sau khi thống nhất thời gian cụ thể với các địa phương.

4. Quy trình đón người lao động

- Tập trung người lao động tại các địa điểm đón, tổ chức tiếp nhận, hướng dẫn cho người lao động lên các xe (ngồi giãn cách), lập danh sách người lao động từng xe; trên đường di chuyển về Ninh Bình không dừng nghỉ dọc đường.

- Địa điểm đón người lao động tại Ninh Bình: do Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các huyện, thành phố đề xuất (đợt 1 đón tại Trung tâm Dạy nghề và hỗ trợ nông dân tỉnh và Chi cục Thuế (cũ) huyện Hoa Lư).

- Các biện pháp phòng dịch tại Ninh Bình: Khử khuẩn xe ô tô; tập trung mỗi xe ô tô từng khu vực riêng; khai báo y tế, kiểm tra sức khỏe, lấy mẫu xét nghiệm. Nghiêm túc thực hiện Thông điệp 5K của Bộ Y tế.

- Bố trí nơi lưu trú tạm thời cho người lao động: Nguyên tắc mỗi giường cách nhau tối thiểu 1,5-2m, bố trí những người đi cùng xe vào cùng ở chung phòng.

- Bố trí công tác hậu cần cho người lao động trong khi chờ kết quả xét nghiệm.

- Sau khi có kết quả xét nghiệm:

+ Trường hợp 100% người lao động âm tính, tiến hành bàn giao người lao động cho các huyện, thành phố đưa về địa phương cách ly tập trung 14 ngày, xét nghiệm SARS-CoV-2 lần 2 vào ngày thứ 7, lần 3 vào ngày thứ 14 nếu âm tính sẽ chuyển về tiếp tục cách ly tại nhà 07 ngày, lấy mẫu xét nghiệm lần 4 vào ngày thứ 21, nếu kết quả âm tính sẽ kết thúc giai đoạn cách ly tại Ninh Bình.

+ Trường hợp có người dương tính với SARS-CoV-2 phải thực hiện các biện pháp y tế kịp thời (đưa đi điều trị tại cơ sở y tế, các trường hợp F1 phải thực hiện cách ly tập trung…).

III. Kinh phí thực hiện

Kinh phí hỗ trợ từ ngân sách tỉnh, Quỹ ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

IV. Tổ chức thực hiện

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh bị ảnh hưởng bởi dịch lập, thống nhất danh sách người lao động có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Ninh Bình đang làm việc tại địa phương có nguyện vọng trở về.

- Phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các huyện, thành phố chủ động bố trí phương tiện đón người lao động về các điểm tập kết tại tỉnh Ninh Bình để làm thủ tục y tế và bàn giao cho các huyện, thành phố, đảm bảo an toàn, tuân thủ nguyên tắc, quy định phòng dịch.

- Phối hợp với Sở Y tế, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan căn cứ số lượng người lao động có nguyện vọng về Ninh Bình bố trí địa điểm tập kết phù hợp, thực hiện việc tiếp nhận người lao động và bàn giao về địa phương.

- Đảm bảo các điều kiện thực hiện, công tác hậu cần: Xây dựng phương án bố trí suất ăn, nước uống cho người lao động trong suốt quá trình tiếp nhận đến khi bàn giao cho các địa phương.

- Tổng hợp, xây dựng dự toán kinh phí đề nghị Sở Tài chính, trình UBND tỉnh cấp bổ sung kinh phí, thực hiện việc đưa đón người lao động.

2. Sở Y tế

- Chịu trách nhiệm về công tác y tế trong quá trình tiếp nhận và bàn giao người lao động về các địa phương (bố trí địa điểm, cơ sở vật chất, trang thiết bị, lực lượng... tổ chức lấy mẫu xét nghiệm, trả kết quả xét nghiệm tại các điểm tập kết); hướng dẫn UBND các huyện, thành phố lập phương án tiếp nhận và đưa người lao động về thực hiện cách ly tại địa phương.

- Lên phương án, kịch bản các tình huống về kết quả xét nghiệm (toàn bộ âm tính hoặc có ca dương tính với SARS-CoV-2)

- Lập dự toán kinh phí xét nghiệm, trang thiết bị y tế, vệ sinh, khử khuẩn... gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp.

3. Công an tỉnh

Phối hợp đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm tập kết trong thời gian lấy mẫu xét nghiệm; chỉ đạo công an các huyện, thành phố phối hợp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch các huyện, thành phố đưa người lao động từ các điểm tập kết về gia đình đảm bảo an toàn; đảm bảo an ninh trật tự tại các khu cách ly (nếu có). Đảm bảo an toàn giao thông trong trường hợp đưa đón nhiều người lao động, nhiều phương tiện.

4. Sở Giao thông vận tải

- Chủ trì, Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội bố trí xe, lái xe đón người lao động (nếu có).

- Đảm bảo xe đón lao động trở về tỉnh được thông hành qua các chạm/chốt kiểm dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

5. Sở Tài chính

Tham mưu đảm bảo kinh phí cho công tác đón người có hộ khẩu thường trú tại Ninh Bình đang lưu trú tại các tỉnh, thành phố trở về Ninh Bình và hướng dẫn thanh, quyết toán cho các đơn vị tham gia theo quy định.

6. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Chỉ đạo các đơn vị bố trí địa điểm, cơ sở vật chất, lực lượng và các điều kiện, phối hợp với Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đảm bảo công tác tiếp nhận, lưu trú (nếu có) đối với người lao động trở về từ các tỉnh.

7. UBND các huyện, thành phố

- Phối hợp với Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội bố trí khu cách ly tạm thời tập kết để chờ xét nghiệm, đảm bảo công tác hậu cần, phối hợp với đơn vị y tế thực hiện công tác phòng chống dịch theo quy định.

- Chủ động xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, bố trí phương tiện, lực lượng tiếp nhận người lao động của địa phương (Đại diện UBND huyện, Phòng LĐTBXH, Công an, Y tế...) từ các điểm tập kết của tỉnh trở về cơ sở cách ly tập trung của địa phương đảm bảo an toàn, tuân thủ đúng quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

- Chỉ đạo các bộ phận chuyên môn và UBND các xã, phường, thị trấn tiếp nhận, theo dõi, giám sát việc thực hiện cách ly, quản lý người lưu trú trở về nơi cư trú theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch đón người lao động đang lưu trú tại các tỉnh, thành phố về cách ly, giám sát theo quy định phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) để xem xét, giải quyết kịp thời./.

 


Nơi nhận:
- UBND tỉnh Bắc Giang;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Giao thông vận tải, Tài chính;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, VP6.
5.Tr04_KHLĐ

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Tống Quang Thìn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 87/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu87/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/06/2021
Ngày hiệu lực23/06/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 tháng trước
(07/07/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 87/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 87/KH-UBND 2021 đón người lao động về cách ly phòng chống Covid 19 tỉnh Ninh Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 87/KH-UBND 2021 đón người lao động về cách ly phòng chống Covid 19 tỉnh Ninh Bình
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu87/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
        Người kýTống Quang Thìn
        Ngày ban hành23/06/2021
        Ngày hiệu lực23/06/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 tháng trước
        (07/07/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 87/KH-UBND 2021 đón người lao động về cách ly phòng chống Covid 19 tỉnh Ninh Bình

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 87/KH-UBND 2021 đón người lao động về cách ly phòng chống Covid 19 tỉnh Ninh Bình

              • 23/06/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 23/06/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực