Văn bản khác 872/KH-UBND

Kế hoạch 872/KH-UBND triển khai dự án Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Ninh Thuận năm 2019

Nội dung toàn văn Kế hoạch 872/KH-UBND 2019 Nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm doanh nghiệp Ninh Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 872/KH-UBND

Ninh Thuận, ngày 11 tháng 3 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI DỰ ÁN NÂNG CAO NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TỈNH NINH THUẬN NĂM 2019

Căn cứ Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 21/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”;

Căn cứ Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 23/3/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận phê duyệt dự án Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Ninh Thuận năm 2019” (viết tắt Nâng cao NSCL), cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU, NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Mục tiêu:

Nhằm tạo bước chuyển biến rõ nét về năng suất và chất lượng của các sản phẩm, hàng hóa chủ lực của tỉnh, hỗ trợ doanh nghiệp về khoa học và công nghệ để từng bước nâng cao nhận thức, năng lực cạnh tranh của các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận về áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, mô hình, công cụ cải tiến năng suất, chất lượng (ISO, HACCP, SA 8000,...); sản phẩm, hàng hóa được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) nhằm nâng cao chất lượng, năng lực sản xuất, tạo sản phẩm mới để chiếm lĩnh thị trường nội địa, đẩy mạnh xuất khẩu vào thị trường khu vực và thế giới, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Ninh Thuận năm 2019.

2. Nội dung:

a) Tham dự hội nghị, hội thảo về chương trình Nâng cao NSCL theo Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 21/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

b) Xuất bản tập san chuyên đề về hoạt động dự án Nâng cao NSCL nhằm tuyên truyền, phổ biến đến doanh nghiệp để thúc đẩy phong trào năng suất trên địa bàn tỉnh.

c) Vận động, hướng dẫn doanh nghiệp tham gia Giải thưởng chất lượng quốc gia.

d) Các hoạt động thuộc dự án Nâng cao NSCL (Tham dự Lễ trao Giải thưởng chất lượng quốc gia tại Hà Nội; Hoạt động Ban chỉ đạo dự án; hoạt động của Hội đồng Giải thưởng chất lượng quốc gia; Giám sát, đánh giá kết quả thực hiện, kiểm tra, theo dõi tiến độ thực hiện Giải thưởng chất lượng quốc gia tại các doanh nghiệp,...).

II. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Tổng kinh phí thực hiện: 126.580.000 đồng (Một trăm hai mươi sáu triệu, năm trăm tám mươi nghìn đồng).

2. Nguồn kinh phí thực hiện: Kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ năm 2019 theo Quyết định số 444/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2019 cho các Sở, ban, ngành, cơ quan Đảng, đoàn thể và các hội đặc thù cấp tỉnh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện và thanh quyết toán kinh phí theo đúng quy định hiện hành.

2. Các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức triển khai thực hiện dự án đảm bảo hiệu quả, theo đúng quy định hiện hành.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, các đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, tham mưu, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết theo quy định./.

(Đính kèm biểu chi tiết Kế hoạch triển khai Dự án Nâng cao năng suất chất lượng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2019).

 


Nơi nhận:
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- CT, PCT. UBND tỉnh Trần Quốc Nam;
- Các Sở: KH&CN, TC;
- UBND các huyện, thành phố;
- Chi cục TC-ĐL-CL;
- VPUB: CVP, PVP (L.T.Dũng), KTTH;
- Lưu: VT. QMT

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Quốc Nam

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI DỰ ÁN NÂNG CAO NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2019
(kèm theo Kế hoạch số 872/KH-UBND ngày 11/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

TT

Nội dung công việc

Chỉ tiêu thực hiện

Thành tiền

(đồng)

I

Tham dự hội nghị, hội thảo về chương trình nâng cao năng suất chất lượng

01 đợt

20.400.000

II

Hoạt động tuyên truyền về năng suất chất lượng

 

30.000.000

 

Xuất bản tập san chuyên đề về hoạt động dự án Nâng cao NSCL nhằm tuyên truyền phổ biến đến doanh nghiệp để thúc đẩy phong trào năng suất, chất lượng trên địa bàn tỉnh

01 số

30.000.000

III

Hoạt động thuộc dự án Năng suất chất lượng

 

76.180.000

1

Tham dự Lễ trao Giải thưởng Chất lượng Quốc gia tại Hà Nội

01 đợt

10.100.000

2

Hoạt động ban chỉ đạo dự án

12 tháng

49.200.000

3

Hoạt động của Hội đồng Giải thưởng chất lượng quốc gia

 

10.000.000

4

Giám sát, đánh giá kết quả thực hiện; Văn phòng phẩm, trang thiết bị văn phòng,...

 

4.880.000

5

Chi phí đi lại kiểm tra, theo dõi tiến độ thực hiện GTCLQG tại các doanh nghiệp

12 tháng

2.000.000

Tng cộng

126.580.000

Ghi chú: Sở Khoa học và Công nghệ căn cứ dự toán được giao và các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định để thực hiện./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 872/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu872/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/03/2019
Ngày hiệu lực11/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 872/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 872/KH-UBND 2019 Nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm doanh nghiệp Ninh Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 872/KH-UBND 2019 Nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm doanh nghiệp Ninh Thuận
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu872/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Thuận
        Người kýTrần Quốc Nam
        Ngày ban hành11/03/2019
        Ngày hiệu lực11/03/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Kế hoạch 872/KH-UBND 2019 Nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm doanh nghiệp Ninh Thuận

            Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 872/KH-UBND 2019 Nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm doanh nghiệp Ninh Thuận

            • 11/03/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/03/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực