Văn bản khác 931/KH-BGDĐT

Kế hoạch 931/KH-BGDĐT về chi tiết thực hiện đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công năm 2019 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 931/KH-BGDĐT 2019 thực hiện đo lường sự hài lòng người dân đối với dịch vụ giáo dục công


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 931/KH-BGDĐT

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

CHI TIẾT THỰC HIỆN ĐO LƯỜNG SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN ĐỐI VỚI DỊCH VỤ GIÁO DỤC CÔNG NĂM 2019
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Thực hiện Quyết định số 2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/7/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch thực hiện Đán “Đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công giai đoạn 2016 - 2020, năm 2019”, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch chi tiết thực hiện đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công năm 2019 như sau:

I. NỘI DUNG THỰC HIỆN

TT

NỘI DUNG

Thời gian

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Sản phẩm

1

Rà soát, chỉnh sửa bộ công cụ đo lường và tài liệu hướng dẫn

20/8 - 30/8/2019

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Vụ Tổ chức Cán bộ

Bộ công cụ và tài liệu hướng dẫn được phê duyệt

2

Tập huấn đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công năm 2019

15/9 - 30/9/2019

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Vụ Tổ chức Cán bộ, các Sở Giáo dục và Đào tạo, cơ sở giáo dục đại học công lập

 

3

Tổ chức đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công năm 2019

01/10 - 31/12/2019

Các Sở Giáo dục và Đào tạo; cơ sở giáo dục đại học công lập

Vụ Tổ chức Cán bộ, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Công bố kết quả đo lường của các địa phương, các cơ sở giáo dục đại học công lập; chuyển dữ liệu về Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

4

Xử lý số liệu, xây dựng báo cáo kết quả đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công năm 2019

01/01 - 30/3/2020

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Vụ Tổ chức Cán bộ

Các Sở Giáo dục và Đào tạo, cơ sở giáo dục đại học công lập

Báo cáo kết quả đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công năm 2019

5

Công bố kết quả đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công năm 2019

4/2020

Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

Bản Công bố kết quả đo lường sự hài lòng  của người dân đối với dịch vụ giáo dục công năm 2019 và được công btrên phương tiện thông tin đại chúng.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của các đơn vị: Vụ Tổ chức Cán bộ, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Bộ, các Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục đại học công lập tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại mục III, Quyết định số 2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/7/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch thực hiện Đán “Đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công giai đoạn 2016 - 2020, năm 2019”.

2. Ngoài các nhiệm vụ đã quy định ở trên, các đơn vị thực hiện một số nhiệm vụ sau:

a) Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

- Tiến hành rà soát, chỉnh sửa bộ công cụ đo lường và tài liệu hướng dẫn.

- Tổ chức tập huấn theo bộ công cụ đã rà soát, chỉnh sửa.

b) Các Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục đại học công lập

- Thực hiện kế hoạch chi tiết đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công năm 2019.

- Cử lãnh đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục đại học công lập; lãnh đạo Phòng Tchức Cán bộ làm đu mi thực hiện kế hoạch.

 


Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Website Bộ GDĐT;
- UBND Tỉnh, Thành phố trực thuộc TW (để p/h);
- Các Sở GD & ĐT (để t/h);
- Các cơ sở giáo dục đại học công lập (để t/h)
- Lưu: VT, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Hải An

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 931/KH-BGDĐT

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu931/KH-BGDĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/09/2019
Ngày hiệu lực09/09/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 931/KH-BGDĐT

Lược đồ Kế hoạch 931/KH-BGDĐT 2019 thực hiện đo lường sự hài lòng người dân đối với dịch vụ giáo dục công


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 931/KH-BGDĐT 2019 thực hiện đo lường sự hài lòng người dân đối với dịch vụ giáo dục công
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu931/KH-BGDĐT
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýLê Hải An
        Ngày ban hành09/09/2019
        Ngày hiệu lực09/09/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 931/KH-BGDĐT 2019 thực hiện đo lường sự hài lòng người dân đối với dịch vụ giáo dục công

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 931/KH-BGDĐT 2019 thực hiện đo lường sự hài lòng người dân đối với dịch vụ giáo dục công

             • 09/09/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 09/09/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực