Văn bản khác 96/KH-UBND

Kế hoạch 96/KH-UBND triển khai Chương trình “Hạn chế sử dụng túi nylon vì môi trường” trên địa bàn thành phố năm 2011 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 96/KH-UBND triển khai Chương trình Hạn chế sử dụng túi nylon


UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 96/KH-UBND

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2011

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH “HẠN CHẾ SỬ DỤNG TÚI NYLON VÌ MÔI TRƯỜNG” TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NĂM 2011

Tiếp tục phát huy kết quả của Chương trình “Hạn chế sử dụng túi nylon” với chủ đề “Hà Nội – ngày Chủ nhật không túi nylon” năm 2010 trên địa bàn Thủ đô, theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại các Tờ trình: Sô 2423/TTr-TNMT-QMT ngày 15/7/2011, số 2601/TTr-TNMT-QMT ngày 29/7/2011, UBND Thành phố ban hành kế hoạch triển khai Chương trình năm 2011 như sau:

I. MỤC ĐÍCH:

1. Tiếp tục tuyên truyền để mọi người dân nhận thức rõ về tác hại của túi Nylon đối với môi trường đó nâng cao ý thức của các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc tạo thói quen hạn chế sử dụng túi Nylon hướng đến không sử dụng túi Nylon trong cuộc sống hàng ngày.

2. Khẳng định quyết tâm của Thành phố đối với nhiệm vụ bảo vệ môi trường, góp phần quảng bá hình ảnh Thủ đô Hà Nội Xanh – Sạch – Đẹp trên trường quốc tế và khu vực. Đây là một hoạt động thiết thực nhằm đưa Thủ đô trở thành Thành phố tiên phong trong phòng trào hạn chế sử dụng túi Nylon vì sự nghiệp bảo vệ môi trường.

II. YÊU CẦU

1. Các cấp, các ngành, các đoàn thể, các quận, huyện, thị xã, các tổ chức, doanh nghiệp, phối hợp chặt chẽ và đồng bộ trong tổ chức thực hiện chương trình nhằm đạt hiệu quả và chất lượng cao.

2. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng tham gia chương trình thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, lãnh phí và phải đảm bảo trật tự xã hội, an toàn giao thông trên địa bàn Thành phố.

III. NỘI DUNG

1. Các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng

a. Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì họp báo phát động chương trình trước thời gian tổ chức Lễ phát động 2 tuần.

b. Tổ chức truyền thông, nâng cao nhận thức thông qua các kênh truyền hình, phát thanh, báo chí nhằm tuyên truyền phổ biến tới đông đảo nhân dân về tác hại của túi Nylon với môi trường, nội dung ý nghĩa thiết thực của chương trình và tự nguyện tham gia hưởng ứng chương trình. Xây dựng phóng sự, các bài phóng vấn người dân Thủ đô, biểu dương các điển hình tiên tiến trong công tác bảo vệ môi trường. Các bài báo, phóng sự, phỏng vấn sẽ được đăng tải trên các báo giấy, báo điện tử, báo chuyên ngành, trên hệ thống phát thanh của quận, huyện, thị xã, thị trấn và các cuộc họp tổ dân phố từ nay cho đến hết hết năm 2011.

- Tiến hành treo banner, băng-rôn, áp phích, trên các tuyến phố chính của Thành phố Hà Nội: Đinh Tiên Hoàng, Tràng Thi, Hai Bà Trưng, Hàng Bài, Phố Huế, Trần Nhân Tông, Nguyễn Du, Quang Trung, Bà Triệu, Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh, Huỳnh Thúc Kháng, Láng Hạ, Giảng Võ, Kim Mã, Nguyễn Thái Học, Đường Thanh Niên, Cầu Giấy từ ngày 25/9/2011 đến ngày 15/10/2011.

- Tiến hành treo banner, băng-rôn, áp phích, trên các tuyến phố trung tâm tại các quận, huyện, thị xã, tập trung tại 7 địa điểm chính từ sau ngày 2/10/2011, nơi sẽ diễn ra các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng của Hội Phụ nữ 29 quận, huyện, thị xã.

- Tuyên truyền thông qua các poster, phát tờ rơi tuyên truyền tại các nơi tập trung đông người như: chợ, siêu thị, Trung tâm thương mại, Trung tâm mua sắm, khu vực đông dân cư….

- Tổ chức các nhóm tình nguyện viên đạp xe tuyên truyền trên đường phố gắn kèm với các hình ảnh tuyên truyền ít nhất 3 lần từ khi triển khai kế hoạch cho đến ngày diễn ra sự kiện chính.

2. Tổ chức phát động hưởng ứng ngày 02/10/2011

a. Tổ chức sự kiện chính ngày 02/10/2011.

Ủy ban nhân dân Thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND quận Hai Bà Trưng và Hội Phụ nữ Thành phố tổ chức Lễ phát động của Thành phố (theo kế hoạch và kịch bản riêng) hưởng ứng Chương trình vào sáng ngày 02/10/2011 với các nội dung chính sau:

- Địa điểm tổ chức: Cổng trung tâm Công viên Thống Nhất (đường Trần Nhân Tông) – Quận Hai Bà Trưng – Hà Nội.

- Thành phố: đại diện Lãnh đạo Thành phố, Lãnh đạo một số Sở, Ngành, Đoàn thể của Thành phố có liên quan, Lãnh đạo Quận Hai Bà Trưng, đại diện các cơ quan, đơn vị thuộc Quận, và các doanh nghiệp tài trợ cho chương trình.

- Sau buổi mit-ting là các hành động hưởng ứng phong trào được diễn ra như: Đạp xe vì môi trường, diễu hành đi bộ xung quanh hồ Thiền Quang, những người tham gia sẽ đi bộ vào các tuyến phố phát túi thân thiện với môi trường, thu gom túi Nylon, ngoài ra còn phát túi miễn phí tại các hệ thống siêu thị, chợ lớn tại Hà Nội.

b. Tổ chức hưởng ứng Chương trình tại 7 địa điểm đại diện cho 29 quận, huyện của Thành phố.

Thời gian: Sau ngày lễ chính 02/10/2011 đến hết năm 2011

Địa điểm: Tại các Quận, Huyện, Thị xã đại diện cho 29 quận, huyện của Hà Nội

Nội dung: Giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Hội Phụ nữ Thành phố, UBND các Quận, huyện, Thị xã lựa chọn địa điểm và chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Hội Phụ nữ tại địa phương xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện.

IV. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ VÀ KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Công tác chuẩn bị các ấn phẩm tuyên truyền.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Quỹ Bảo vệ môi trường Hà Nội chuẩn bị nội dung truyền thông và tài liệu tuyên truyền; cung cấp tài liệu tuyên truyền cho các quận, huyện, thị xã, phường, xã, thị trấn, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể Thành phố; in ấn các loại ấn phẩm tuyên truyền: giấy mời, banner, băng-rôn, poster, áp phích…; thiết kế và sản xuất túi thân thiện với môi trường xong trước ngày 25/9/2011.

2. Kinh phí thực hiện

- Từ nguồn kinh phí được duyệt từ ngân sách cấp ngoài định mức năm 2011 của Quỹ Bảo vệ môi trường Hà Nội theo quy định quản lý tài chính của Nhà nước và theo Quy chế quản lý tài chính của Quỹ.

- Từ nguồn xã hội hóa huy động từ các tổ chức, cá nhân.

V. PHÂN CÔNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Là đơn vị thường trực, đầu mối tổ chức thực hiện chương trình. Chịu trách nhiệm giám sát tiến độ, đôn đốc, tổng hợp tình hình triển khai thực hiện của các đơn vị tham gia để báo cáo kết quả với UBND Thành phố. Xây dựng nội dung chương trình “Hà Nội – Ngày Chủ nhật không túi nylon 2011”, kế hoạch chi tiết tổ chức sự kiện chính và điều hành chương trình vào ngày 02/10/2011 theo đúng kế hoạch của UBND Thành phố phê duyệt.

- Chủ trì tổ chức các cuộc họp báo, tổng kết, báo cáo kết quả thực hiện chương trình.

- Phối hợp với các cơ quan báo chí, phát thanh và truyền hình Trung ương, Địa phương như: Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, báo Nhân dân, Hà Nội Mới, Kinh tế Đô thị, tại chí Tài nguyên và Môi trường, xây dựng các phóng sự, đoạn phim ngắn, biên tập, cung cấp tài liệu tuyên cho các cơ quan truyền thông, các Sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức Chính trị - Xã hội thành phố, các đơn vị liên quan.

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất thiết kế, nội dung tuyên truyền trên các băng rôn, khẩu hiệu treo trên các tuyến phố theo kế hoạch.

- Kêu gọi nhà tài trợ, huy động các nguồn vốn xã hội hóa thực hiện Chương trình và bố trí kinh phí phục vụ các hoạt động triển khai kế hoạch.

- Các thông tin, văn bản tài liệu, yêu cầu giao dịch phối hợp công tác trong suốt quá trình diễn ra chương trình gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội thông qua địa chỉ:

Phòng Phát triển Dự án – Đối ngoại, Quỹ bảo vệ môi trường Hà Nội – Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

Địa chỉ: số 17 đường Trung Yên 3, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

ĐT: 04 3 7868698/Fax: 04 3 7832761.

Email: tranvan@quymoitruonghanoi.vn

2. Sở Công thương

- Chỉ đạo các Trung tâm Thương mại, Trung tâm mua sắm, hệ thống các siêu thị và một số chợ lớn trong toàn thành phố có kế hoạch hạn chế sử dụng túi nylon và hướng tới không sử dụng túi lylon ít nhất là trong ngày Chủ nhật 02/10/2011; bố trí khu vực dán poster tuyên truyền tại các khu vực này.

- Xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai các hoạt động được giao, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội trước ngày 20/9/2011 để tồng hợp và báo cáo UBND Thành phố

3. Sở Tài chính.

Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn Quỹ Bảo vệ môi trường Hà Nội lập dự toán chi tiết các hạng mục được giao trong kế hoạch và quyết toán theo quy định hiện hành của nhà nước.

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thống nhất và duyệt nội dung thiết kế băng rôn, poster và các địa điểm treo các khu vực diễn ra sự kiện chính theo kế hoạch. Chỉ đạo Phòng Văn hóa của UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức các hoạt động truyền thông.

- Xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai các hoạt động được giao gửi Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15/9/2011 để tổng hợp và báo cáo UBND Thành phố.

5. Đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội:

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội chỉ đạo Hội Phụ nữ các Quận, huyện, thị xã tổ chức Lễ hưởng ứng chương trình “Hà Nội – Ngày Chủ nhật không túi nylon” với nội dung “hạn chế sử dụng túi nylon vì môi trường” trên địa bàn 7 quận đại diện cho 29 quận, huyện, thị xã từ sau khi chương trình chính diễn ra đến hết năm 2011. Phối hợp cùng Quỹ bảo vệ môi trường Hà Nội chuẩn bị nội dung, tài liệu tuyên truyền và kinh phí thực hiện.

- Xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai các hoạt động được giao và gửi Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15/9/2011 để tổng hợp và báo cáo UBND Thành phố. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị các nội dung khác liên quan.

6. Công an Thành phố Hà Nội.

Xây dựng phương án phân luồng giao thông, phòng chống cháy, nổ, bố trí lực lượng đảm bảo tuyệt đối an toàn về an ninh trật tự tại khu vực diễn ra sự kiện chính, lập kế hoạch chi tiết gửi Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 20/9/2011 để tổng hợp và báo cáo UBND Thành phố.

7. Sở Giao thông Vận tải

- Phối hợp với Công an Thành phố tổ chức phân luồng, đảm bảo trật tự giao thông trong thời gian diễn ra sự kiện chính từ 5h30’ đến 8h30’ ngày 02/10/2011 tại địa điểm tổ chức Lễ phát động. Sắp xếp khu vực và lực lượng trông giữ xe cho các đại biểu tham dự chương trình.

8. Sở Thông tin và Truyền thông.

Chỉ đạo các cơ quan thông tin, báo chí có kế hoạch đưa tin bài phóng sự về chương trình.

9. Đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy:

Chỉ đạo nội dung, tuyên truyền để các cấp ủy Đảng và hệ thống chính trị từ Thành phố tới cơ sở nắm được thông tin và tích cực tổ chức các hoạt động thiết thực tham gia hưởng ứng Chương trình “Hà Nội – Ngày Chủ nhật không túi nylon” và “Hạn chế sử dụng túi nylon vì môi trường”. Xây dựng bài việt về Chương trình và đăng tải bản tin Thông tin nội bộ phục vụ sinh hoạt chi bộ.

10. Đề nghị Thành đoàn Hà Nội và Hội sinh viên Thành phố:

Phối hợp, cung cấp tình nguyện viên tham gia diễu hành theo kế hoạch.

11. Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội

Thực hiện các phóng sự, tin bài liên quan nhằm tuyên truyền ý nghĩa của Chương trình đến các tổ chức, cá nhân, đơn vị, nhân dân Thủ đô, bố trí lịch phát sóng tuyên truyền và kết hợp lồng ghép tuyên truyền “Hà Nội – Ngày Chủ nhật không túi nylon” và “Hạn chế sử dụng túi nylon vì môi trường” với một số chương trình giải trí khác với thời lượng phù hợp trong thời gian từ 15/09 – 15/10/2011.

12. UBND các quận, huyện, thị xã

- Thực hiện và chỉ đạo Phòng Tài nguyên Môi trường phối hợp với Hội Phụ nữ tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng chương trình “Hà Nội – Ngày Chủ nhật không túi nylon” và “Hạn chế sử dụng túi nylon vì môi trường” trên địa bàn từ sau khi chương trình diễn ra đến hết năm 2011. Phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hà Nội chuẩn bị, nội dung, tài liệu tuyên truyền, kinh phí thực hiện.

- Xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai các hoạt động được giao và gửi Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15/9/2011 để tổng hợp và báo cáo UBND Thành phố. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị các nội dung khác liên quan.

13. UBND Quận Hai Bà Trưng

- Phối hợp với Công ty TNHH Một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội chỉ đạo Công viên Thống Nhất chuẩn bị mặt bằng đảm bảo cho buổi lễ chính diễn ra một cách an toàn và trật tự.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường để tổ chức sự kiện vào ngày 02/10/2011 tại Công viên Thống Nhất trên địa bàn quận.

14. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố và các tổ chức Chính trị - Xã hội Thành phố:

- Có kế hoạch tổ chức tuyên truyền về chương trình “Hà Nội – Ngày Chủ nhật không túi nylon” và “Hạn chế sử dụng túi nylon vì môi trường”.

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội để được cung cấp thông tin, nội dung và tài liệu tuyên truyền phổ biến đến cấp cơ sở tham gia Chương trình.

UBND Thành phố yêu câu Giám đốc các Sở, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chủ động và phối hợp thực hiện nghiêm để triển khai tốt các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch; gửi báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo váo UBND Thành phố./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Khanh

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 96/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu96/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/08/2011
Ngày hiệu lực15/08/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 96/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 96/KH-UBND triển khai Chương trình Hạn chế sử dụng túi nylon


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 96/KH-UBND triển khai Chương trình Hạn chế sử dụng túi nylon
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu96/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýVũ Hồng Khanh
        Ngày ban hành15/08/2011
        Ngày hiệu lực15/08/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 96/KH-UBND triển khai Chương trình Hạn chế sử dụng túi nylon

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 96/KH-UBND triển khai Chương trình Hạn chế sử dụng túi nylon

              • 15/08/2011

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 15/08/2011

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực