Văn bản khác 97/KH-UBND

Kế hoạch 97/KH-UBND năm 2018 về triển khai giải pháp quản lý, khai thác nguồn thu và chống thất thu thuế trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Nội dung toàn văn Kế hoạch 97/KH-UBND 2018 quản lý khai thác nguồn thu chống thất thu thuế Cà Mau


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 97/KH-UBND

Cà Mau, ngày 23 tháng 08 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ, KHAI THÁC NGUỒN THU VÀ CHỐNG THẤT THU THUẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

Những năm qua, với sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự giám sát chặt chẽ của Hội đồng nhân dân tỉnh, sự phối kết hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, ngành Thuế đã thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý thuế, kiểm soát chặt chẽ nguồn thu, tăng cường chống thất thu gắn với việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường tuyên truyền, đối thoại, giải đáp vướng mắc cho người nộp thuế; trú trọng công tác thanh tra, kiểm tra; tăng cường công tác quản lý, hạn chế nợ đọng thuế, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, góp phần thu đúng, thu đủ và khai thác tăng thu cho ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, qua kết quả thanh tra, kiểm tra, kiểm toán cho thấy tình trạng gian lận, trốn thuế vẫn còn diễn biến phức tạp, hành vi gian lận ngày càng tinh vi, rất khó phát hiện, như: Mua không nhập, bán không xuất hóa đơn, bỏ ngoài sổ sách kế toán, xuất hóa đơn ghi giá thấp hơn giá bán thực tế, xuất hóa đơn khống lòng vòng qua nhiều trung gian để kê khai khấu trừ chiếm đoạt tiền thuế,... tập trung vào các ngành, nghề, lĩnh vực kinh doanh nhà hàng, khách sạn, karaoke, bar, kinh doanh thương mại, dịch vụ, sản xuất, vận tải và hoạt động xây dựng cơ bản.

Để khắc phục tình trạng trên, huy động kịp thời mọi nguồn thu vào ngân sách nhà nước, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai các giải pháp quản lý, khai thác nguồn thu và chống thất thu thuế trên địa bàn tỉnh Cà Mau, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Triển khai các giải pháp quản lý, khai thác nguồn thu, chống thất thu trên địa bàn tỉnh nhằm tăng cường công tác quản lý, kiểm soát, giám sát và ngăn chặn kịp thời các hành vi gian lận, trốn thuế, góp phần thực hiện công bằng nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước.

b) Tuyên truyền, vận động và hướng dẫn các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh nắm bắt kịp thời chính sách, pháp luật về thuế; nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, thực hiện nghiêm quyền và nghĩa vụ của người nộp thuế.

2. Yêu cầu

a) Thực hiện công tác chống thất thu có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức; kết hợp đồng bộ, hài hòa các biện pháp quản lý thuế với công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, vận động, tuyên truyền và đấu tranh để người nộp thuế tự giác kê khai doanh thu, mức thuế sát thực tế.

b) Thông qua công tác tuần tra, kiểm tra, giám sát và thanh tra để nâng cao tính tự giác, ý thức tuân thủ chính sách, pháp luật về thuế của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ phải xuất hóa đơn cho người tiêu dùng theo quy định; đồng thời, tuyên truyền, vận động người tiêu dùng đề nghị bên cung cấp xuất hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ.

c) Việc thực hiện các biện pháp chống thất thu phải đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng, khách quan, tuân thủ nghiêm các chính sách, quy định của pháp luật về thuế; không gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh; đặc biệt, không làm phát sinh thêm thủ tục hành chính, gây phiền hà cho người nộp thuế.

d) Đảm bảo có sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa cơ quan Thuế với các cơ quan chức năng có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau trong quá trình triển khai thực hiện.

II. NỘI DUNG CHỐNG THẤT THU

1. Đối với các doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao về thuế sẽ tập trung thu thập thông tin, tổ chức xác minh, đối chiếu, làm rõ các dấu hiệu bất thường, như: Việc in, phát hành, quản lý và sử dụng hóa đơn; việc kê khai, nộp thuế, miễn giảm thuế và hoàn thuế; kiểm tra xác minh nguồn gốc hàng hóa, các giao dịch thanh toán qua ngân hàng có dấu hiệu đáng ngờ, các doanh nghiệp có dấu hiệu liên kết mua bán lòng vòng qua nhiều trung gian, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp để kê khai khấu trừ chiếm đoạt tiền thuế; các doanh nghiệp kê khai thuế giá trị gia tăng âm liên tục nhiều tháng hoặc thuế phát sinh thấp không tương xứng với quy mô kinh doanh, kê khai quyết toán thuế không phát sinh thuế thu nhập doanh nghiệp (kinh doanh thua lỗ) nhưng tiếp tục mở rộng kinh doanh, trong đó tập trung một số ngành nghề như: Sản xuất, thương mại, dịch vụ; kinh doanh xăng dầu; nhà hàng, khách sạn, quán bar, karaoke, kinh doanh vật liệu xây dựng, trang trí nội thất, kinh doanh vận tải, hoạt động xây dựng cơ bản, kim khí điện máy, điện thoại, thuốc tân dược, kinh doanh hàng thủy sản và hoạt động gia công, chế biến hàng thủy sản xuất khẩu.

2. Đối với các hộ gia đình, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán, có bổ sung ngành nghề, mở rộng quy mô kinh doanh và các trường hợp xác định doanh thu, mức thuế khoán còn thấp so với doanh thu thực tế kinh doanh: Tập trung kiểm tra, khảo sát tại địa điểm kinh doanh, xác định quy mô kinh doanh thông qua ghi chép, quan sát, kiểm đếm hoạt động kinh doanh thực tế của hộ kinh doanh để xác định doanh thu thực tế; hoặc thực hiện kiểm tra, khảo sát gián tiếp thông qua trao đổi, vận động, đấu tranh đối với chủ cơ sở, người làm công, nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ,... để xác định mức doanh thu khoán phù hợp.

3. Đối với các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản, các dự án đầu tư sản xuất kinh doanh của các tổ chức, cá nhân chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, còn đang trong quá trình hoàn tất hồ sơ pháp lý; các trường hợp còn khó khăn, vướng mắc về hồ sơ pháp lý: Tiến hành kiểm tra từng trường hợp để xác định trách nhiệm cụ thể đối với từng cơ quan, đơn vị, góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn tất hồ sơ, chuyển sang cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính và thông báo đến các chủ đầu tư nộp kịp thời vào ngân sách nhà nước.

4. Đối với các tổ chức, cá nhân sử dụng đất sai mục đích, chưa nộp tiền sử dụng đất theo quy định và các trường hợp mua bán, chuyển nhượng đất kê khai giá trị chuyển nhượng thấp hơn giá thực tế chuyển nhượng, trốn tránh nghĩa vụ thuế. Đối với các trường hợp kê khai không đúng giá chuyển nhượng, tổ chức khảo sát giá thị trường và tiến hành ấn định giá chuyển nhượng để làm cơ sở tính thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ theo quy định.

5. Đối với các tổ chức, cá nhân cho thuê đất, cho thuê mặt bằng kinh doanh, cho thuê phòng trọ, nhà trọ kê khai nộp thuế với giá thấp hơn giá cho thuê thực tế hoặc không đăng ký, kê khai nộp thuế theo quy định: Tổ chức kiểm tra, khảo sát ấn định giá cho thuê sát thực tế và đưa vào diện lập bộ quản lý thu thuế theo quy định.

6. Đối với các tổ chức, cá nhân bán hàng online với các kênh trực tuyến như: Website, Instagram, Pinterest, Youtube, Twitter, Zalo, Facebook,... tiến hành rà soát, phân loại đối tượng, thu thập thông tin về phương thức hoạt động bán hàng, xác định doanh thu để tiến hành thực hiện các bước xử lý theo quy định.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

Để triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung chống thất thu thuế nêu trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện và phối hợp chặt chẽ với ngành Thuế thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể sau đây:

1. Cục Thuế, Chi cục Thuế các huyện, thành phố Cà Mau

a) Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho người nộp thuế; biên soạn, hệ thống hóa các chính sách thuế mới; tổ chức tập huấn, đối thoại, tọa đàm với người nộp thuế nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật và thực hiện công bằng nghĩa vụ thuế, bằng nhiều nội dung và hình thức tuyên truyền phù hợp; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo, đài thực hiện các chuyên đề, chuyên trang thuế và cuộc sống; đăng tải các tin, bài trên website của ngành Thuế, dựng lại các điểm pano, áp phích, cấp phát tờ bướm, tờ rơi để tuyên truyền chính sách thuế mới cho người nộp thuế.

b) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế; tập trung phân tích, dự báo, xác định các ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh có dấu hiệu rủi ro cao về thuế như: Doanh nghiệp kinh doanh thương mại, dịch vụ có hoàn thuế; doanh nghiệp kê khai thuế giá trị gia tăng âm nhiều tháng hoặc thuế phát sinh thấp không tương xứng với quy mô kinh doanh; kê khai, quyết toán thuế không phát sinh thuế thu nhập doanh nghiệp (kinh doanh thua lỗ) nhưng vẫn mở rộng quy mô kinh doanh; doanh nghiệp có dấu hiệu sử dụng hóa đơn bất hợp pháp; doanh nghiệp thuộc diện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp; các doanh nghiệp liên kết chuyển giá và các doanh nghiệp giao dịch qua ngân hàng có dấu hiệu đáng ngờ,... để tiến hành thu thập thông tin, tổ chức xác minh, đối chiếu và thực hiện thanh tra, kiểm tra ngay những doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế.

c) Tập trung rà soát, phân loại nợ, phân tích từng trường hợp nợ cụ thể để áp dụng các biện pháp đôn đốc thu nợ; kiên quyết áp dụng các biện pháp cưỡng chế nợ thuế theo quy định; tiếp tục thực hiện mạnh các giải pháp công khai thông tin người nợ thuế chây ỳ, không nộp tiền nợ thuế đúng hạn; kiểm soát chặt chẽ nợ cũ và hạn chế không để nợ mới phát sinh.

d) Tăng cường, chấn chỉnh công tác quản lý thuế đối với các hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán; chuyển các hộ kinh doanh có quy mô lớn đang quản lý theo mô hình khoán sang thành lập doanh nghiệp hoặc chuyển sang nộp thuế theo kê khai, hạch toán kế toán theo quy định. Đối với các hộ, cá nhân kinh doanh bổ sung ngành nghề, mở rộng quy mô kinh doanh hoặc doanh thu, mức thuế khoán thấp hơn doanh thu, mức thuế thực tế kinh doanh từ 50% trở lên thì phải thực hiện ngay việc điều chỉnh thuế.

đ) Chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành theo từng nội dung, chuyên đề chống thất thu để triển khai công tác quản lý, khai thác nguồn thu, chống thất thu thuế trên địa bàn; tùy theo yêu cầu nhiệm vụ cụ thể từng đoàn chống thất thu để cơ cấu nhân sự và mời các cơ quan, đơn vị có liên quan tham gia, đảm bảo đúng chức năng, nhiệm vụ.

2. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau

a) Đối với lĩnh vực kinh doanh xăng dầu: Cục Thuế, Chi cục Thuế phối hợp với Sở Công thương, Sở Khoa học và Công nghệ thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành, giao cho cơ quan Thuế làm Trưởng đoàn, tổ chức kiểm tra, giám sát chỉ số tiêu thụ xăng dầu tại các trụ bơm đã được niêm phong, việc chấp hành các quy định về kinh doanh xăng dầu, chất lượng xăng dầu, thương nhân phân phối cung cấp xăng dầu, định kỳ kiểm tra lượng nhập, xuất và tồn kho để đối chiếu với việc xuất hóa đơn bán hàng và kê khai nộp thuế, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý thuế.

b) Đối với lĩnh vực kinh doanh nhà hàng, khách sạn, quán bar và karaoke: Cục Thuế, Chi cục Thuế phối hợp với cơ quan Công an, Sở Công thương (Chi cục Quản lý thị trường), cơ quan quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm thành lập các đoàn liên ngành, giao cho cơ quan Thuế làm Trưởng đoàn, tập trung kiểm tra, giám sát thực tế tại các điểm kinh doanh của doanh nghiệp có dấu hiệu trốn thuế, tổ chức kiểm đếm thực tế quy mô kinh doanh, mặt bằng kinh doanh, số lượng khách sử dụng dịch vụ, đối chiếu với kết quả kê khai nộp thuế, những trường hợp phát hiện có dấu hiệu gian lận, trốn thuế chuyển sang thanh tra, kiểm tra xử lý theo quy định.

c) Đối với hoạt động xây dựng cơ bản và vật liệu xây dựng: Cục Thuế, Chi cục Thuế phối hợp với cơ quan cấp phép, quản lý xây dựng cơ bản (Sở Xây dựng, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế - Hạ tầng), Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức kiểm tra, giám sát các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn, thu thập thông tin, xác định quy mô công trình, nhà thầu thi công và các doanh nghiệp cung cấp vật tư, thiết bị để làm cơ sở xác minh đối chiếu việc thực hiện nghĩa vụ thuế đối với các bên có liên quan theo quy định của pháp luật.

d) Đối với hoạt động kiểm tra hóa đơn, chứng từ: Cục Thuế, Chi cục Thuế phối hợp với cơ quan Công an, Quản lý thị trường thành lập đoàn liên ngành do cơ quan Thuế làm Trưởng đoàn, tổ chức tuần tra, kiểm soát chống thất thu thuế đối với những trường hợp bán hàng không xuất hóa đơn, vận chuyển hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền cho Cục trưởng Cục Thuế thành lập đoàn kiểm tra liên ngành do Cục Thuế làm Trưởng đoàn sau khi thống nhất nhân sự với các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau quyết định thành lập đoàn kiểm tra liên ngành do cơ quan Thuế làm Trưởng đoàn.

đ) Đối với hoạt động kinh doanh vận tải: Cục Thuế phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Trung tâm kiểm định, đăng kiểm, Liên minh Hợp tác xã và các bến tàu, bến xe thành lập đoàn kiểm tra, giám sát đối với hoạt động kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh. Nội dung kiểm tra: Rà soát, đối chiếu, phân loại đối tượng, thu thập thông tin về đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế, số lượng hành khách, hàng hóa xuất trình tại các bến tàu, bến xe, đặc biệt đối với xe chạy dịch vụ và xe vận chuyển hàng hóa; các thông tin thu thập được Cục Thuế chuyển đến Chi cục Thuế theo phân cấp để xác minh, đối chiếu và xử lý theo quy định.

e) Đối với kinh doanh thương mại điện tử: Cục Thuế chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, Bưu điện, các ngân hàng thương mại và các nhà cung cấp mạng Internet thu thập thông tin về các đối tượng kinh doanh qua mạng (thông qua Zalo, Facebook, Website,...), qua đó xác minh, đối chiếu việc đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và xác định quy mô hoạt động để đưa vào diện quản lý thu thuế.

g) Đối với thuế nhà thầu xây dựng cơ bản vãng lai: Cục Thuế, Chi cục Thuế tiếp tục phối hợp các cơ quan, đơn vị ở địa phương như: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý dự án, Kho bạc Nhà nước,... rà soát, thống kê các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn; xác định tên, địa chỉ công trình, thời gian thi công, thời gian hoàn thành, giá trị hợp đồng, nhà thầu thi công,...; xác định số thuế nhà thầu xây dựng cơ bản phát sinh từng công trình để theo dõi, đôn đốc thu nộp kịp thời.

h) Đối với hoạt động cho thuê tài sản: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau chỉ đạo Chi cục Thuế phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan như: Công an, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức rà soát, thống kê các tổ chức, cá nhân cho thuê tài sản như: Thuê nhà, nhà trọ, văn phòng, nhà xưởng, kho tàng, bến bãi, phương tiện vận chuyển, thuê mặt bằng làm địa điểm kinh doanh,...; xác định từng đối tượng cho thuê, đối tượng thuê, diện tích cho thuê, giá thuê, so sánh mức giá cho thuê trên tiêu chí cùng tuyến đường, cùng lợi thế kinh doanh để có biện pháp đấu tranh khai thác thu đúng, thu đủ về thuế đối với hoạt động này, tạo công bằng cho người nộp thuế, hạn chế thất thu thuế.

3. Tăng cường chống thất thu đối với hộ kinh doanh cá thể

Tiếp tục duy trì, củng cố Ban Chỉ đạo chống thất thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể; thực hiện kiểm tra chéo người nộp thuế giữa các Chi cục Thuế trên địa bàn tỉnh, đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả. Giao Chi cục Thuế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan như: Công an, Quản lý thị trường, Tài chính, Ủy ban nhân dân cấp xã,... thành lập đoàn kiểm tra liên ngành do cơ quan Thuế làm Trưởng đoàn, thực hiện kiểm tra, giám sát tại địa điểm kinh doanh, chọn hộ kinh doanh cá thể theo tiêu chí rủi ro cao về thuế để kiểm tra, xác định doanh thu, mức thuế sát thực tế.

4. Tăng cường công tác quản lý, khai thác các nguồn thu về đất

a) Đối với đất của các dự án do cấp tỉnh quản lý

- Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 20/01/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các nhà đầu tư khẩn trương hoàn thiện hồ sơ pháp lý để chuyển thông tin địa chính đến Cục Thuế để ban hành thông báo cho các chủ đầu tư nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định; đồng thời, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp các sở, ban, ngành cấp tỉnh rà soát, đối chiếu, xử lý các khó khăn, vướng mắc về thủ tục pháp lý đối với các dự án giao đất, cho thuê đất để đẩy nhanh tiến độ thu các khoản về đất theo quy định.

- Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Cục Thuế, Sở Tài chính thông báo cho các tổ chức sử dụng đất đã hết thời hạn sử dụng đất chưa chuyển sang thuê đất theo Luật Đất đai năm 2013 và các thửa đất chưa có quyết định cho thuê đất, tiến hành lập thủ tục xin gia hạn sử dụng đất và thuê đất theo quy định. Trường hợp, các tổ chức không thực hiện nghĩa vụ tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý theo quy định.

b) Đối với quỹ đất được sử dụng để đấu giá quyền sử dụng đất

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất theo quy định.

c) Đối với đất các hộ gia đình và cá nhân

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau chỉ đạo các cơ quan chức năng và Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức kiểm tra, rà soát, thống kê từng trường hợp sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân xây dựng nhà ở, nhà kho, nhà xưởng, nhà cho thuê,... phục vụ sản xuất kinh doanh trên diện tích đất nông nghiệp chưa chuyển mục đích sử dụng đất hoặc có chuyển mục đích sử dụng đất nhưng chưa đúng với diện tích thực tế đang sử dụng; đồng thời, rà soát việc cấp phép xây dựng đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân để thu thuế đối với hoạt động xây dựng cơ bản, thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

5. Tăng cường quản lý thuế thu nhập cá nhân

Cục Thuế, Chi cục Thuế phối hợp với các cơ quan, đơn vị chi trả thu nhập, các tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức kiểm tra, rà soát các đối tượng thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân, tập trung các đối tượng có thu nhập từ tiền lương, tiền công, thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, thu nhập từ đầu tư vốn, thu nhập từ kinh doanh,...; nắm chặt đối tượng, xác định thu nhập chịu thuế sát với thực tế để đưa vào diện quản lý thu thuế theo quy định.

6. Tăng cường thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức rà soát, thống kê từng trường hợp tổ chức, cá nhân được cấp Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt, nước dưới đất (sau đây gọi chung là Giấy phép) thuộc trường hợp phải nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ, gửi thông báo kèm theo quyết định phê duyệt, điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh cho chủ Giấy phép và Cục Thuế; trên cơ sở đó, Cục Thuế ra thông báo nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước gửi tổ chức, cá nhân để nộp tiền theo quy định.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cục Thuế chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này. Hàng quý phải lựa chọn từ 01 đến 02 lĩnh vực để xây dựng kế hoạch tập trung cao điểm thực hiện, bắt đầu từ quý IV năm 2018; trong đó lưu ý, kế hoạch phải đề ra chỉ tiêu số tiền cụ thể để phấn đấu tăng thu; đồng thời trình Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến trước khi triển khai thực hiện.

2. Định kỳ hàng quý (chậm nhất ngày 10 của tháng đầu quý sau), các sở, ban, ngành cấp tỉnh có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau báo cáo kết quả thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp gửi về Cục Thuế để tổng hợp; chậm nhất ngày 15 của tháng đầu quý sau, Cục Thuế tổng hợp kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để có ý kiến chỉ đạo.

3. Giao Sở Tài chính, Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố Cà Mau chủ trì, phối hợp với Cục Thuế, Chi cục Thuế các huyện, thành phố Cà Mau tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xem xét, quyết định việc bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch theo phân cấp ngân sách hiện hành và phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách.

4. Kế hoạch này thay thế các Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh: Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 14/10/2016 triển khai thực hiện các biện pháp quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Cà Mau; Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 03/11/2016 triển khai các giải pháp quản lý thuế đối với doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Cà Mau và Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 08/9/2017 triển khai quản lý, chống thất thu thuế trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc phát sinh các vấn đề vượt thẩm quyền, đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan phản ánh về Cục Thuế tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, có ý kiến chỉ đạo thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tài chính (b/c);
- Tổng cục Thuế;
- CT, các PCT UBND tỉnh (VIC);
- CVP UBND tỉnh;
- Các Sở và tương đương: TC, KH và ĐT, CT, XD, YT, LĐ - TB và XH, Liên minh HTX, Thanh tra tỉnh, GTVT, TT và TT, KH và CN; TN và MT; BQL Khu kinh tế;
- Kho bạc Nhà nước Cà Mau;
- Công an tỉnh;
- Cục Thuế;
- UBND các huyện, thành phố Cà Mau;
- Báo Cà Mau; Đài PT - TH Cà Mau;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Phòng KT (Đ08.03);
- Lưu: VT, M.A 08/8.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hồng Quân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 97/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu97/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/08/2018
Ngày hiệu lực23/08/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 97/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 97/KH-UBND 2018 quản lý khai thác nguồn thu chống thất thu thuế Cà Mau


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Kế hoạch 97/KH-UBND 2018 quản lý khai thác nguồn thu chống thất thu thuế Cà Mau
       Loại văn bảnVăn bản khác
       Số hiệu97/KH-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
       Người kýTrần Hồng Quân
       Ngày ban hành23/08/2018
       Ngày hiệu lực23/08/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Kế hoạch 97/KH-UBND 2018 quản lý khai thác nguồn thu chống thất thu thuế Cà Mau

          Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 97/KH-UBND 2018 quản lý khai thác nguồn thu chống thất thu thuế Cà Mau

          • 23/08/2018

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 23/08/2018

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực