Văn bản khác 33/KH-UBATGTQG

Kế hoạch 33/KH-UBATGTQG năm 2014 tăng cường giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn nông thôn do Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch số 33/ KH-UBATGTQG năm 2014 tăng cường giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông nông thôn


ỦY BAN AN TOÀN
GIAO THÔNG QUỐC GIA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 33/KH-UBATGTQG

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

TĂNG CƯỜNG GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN NÔNG THÔN

Trong thời gian qua, hệ thống hạ tầng giao thông nông thôn (GTNT) đã có bước phát triển nhanh chóng cả về số lượng và chất lượng, làm cho GTNT ở Việt Nam thay đổi một cách căn bản, đáp ứng cơ bản nhu cầu đi lại của người dân trên địa bàn nông thôn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống người dân nông thôn. Tuy nhiên, tai nạn giao thông (TNGT) trên địa bàn nông thôn liên tục gia tăng và còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông ở cả hạ tầng giao thông (HTGT), phương tiện và người tham gia giao thông. TNGT xảy ra ở khu vực nông thôn chiếm 29,3% và vẫn có chiều hướng tăng. Nguyên nhân trước hết là do hiểu biết pháp luật về trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) của người dân khu vực nông thôn còn hạn chế, chưa tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, tỷ lệ người vi phạm TTATGT vẫn còn ở mức cao, nhất là người điều khiển mô tô xe máy; đường giao thông nông thôn mặc dù được cải tạo mở rộng, nâng cấp bê tông hóa nhưng còn thiếu hệ thống biển báo và thiết bị bảo đảm an toàn giao thông, tầm nhìn tại các điểm giao cắt bị che khuất bởi nhà cửa, cây trồng trong khi nhận thức trách nhiệm của một số lãnh đạo, chính quyền địa phương còn chưa đầy đủ, chưa huy động được các lực lượng bảo đảm TTATGT khu vực nông thôn.

Nhằm ngăn chặn tình trạng TNGT gia tăng khu vực nông thôn và thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Ủy ban ATGT Quốc gia xây dựng Kế hoạch tăng cường công tác bảo đảm TTATGT khu vực nông thôn với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nâng cao trách nhiệm của chính quyền các cấp trong chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác bảo đảm TTATGT khu vực nông thôn; huy động các nguồn lực để phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn, đồng thời huy động các lực lượng tham gia bảo đảm TTATGT khu vực nông thôn;

2. Nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật TTATGT của người dân khu vực nông thôn khi tham gia giao thông, giảm tai nạn giao thông trong nông dân, nông thôn;

3. Các hoạt động được triển khai thống nhất từ Trung ương đến địa phương trên toàn quốc để tạo sự chuyển biến trong hoạt động bảo đảm TTATGT khu vực nông thôn, góp phần xây dựng nông thôn mới.

II. CÁC GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM TTATGT TRÊN ĐỊA BÀN NÔNG THÔN

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân khu vực nông thôn tự giác chấp hành pháp luật về TTATGT, thực hiện các biện pháp phòng, tránh tai nạn giao thông.

2. Bảo đảm an toàn phương tiện và nâng cao kỹ năng điều khiển phương tiện giao thông cho người dân ở nông thôn.

3. Huy động các nguồn lực để phát triển hệ thống giao thông nông thôn, tăng cường biện pháp tổ chức giao thông và các điều kiện bảo đảm an toàn đường giao thông nông thôn.

4. Huy động các lực lượng tham gia bảo đảm TTATGT khu vực nông thôn, nòng cốt là lực lượng công an huyện, công an xã.

III. NHIỆM VỤ CỦA CÁC BỘ, NGÀNH, ĐOÀN THỂ VÀ ĐỊA PHƯƠNG

1. Bộ Công an chỉ đạo Công an các địa phương huy động các lực lượng, trong đó có lực lượng công an xã phối hợp cùng, lực lượng CSGT của Công an huyện tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm ở các tuyến đường GTNT thường xảy ra tai nạn. Duy trì tập huấn công tác đảm bảo TTATGT cho lực lượng Công an xã, đồng thời phân công mỗi cán bộ, chiến sĩ CSGT huyện phụ trách 1 xã, thị trấn để nắm tình hình, hướng dẫn nghiệp vụ, hỗ trợ Công an xã tham gia giữ gìn TTATGT.

- Công an xã phối hợp cùng lực lượng thanh niên, tổ tự quản ATGT tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật an toàn giao thông đến các ấp, xã; tăng cường công tác kiểm tra các điểm thường xảy ra tai nạn ở các tuyến đường giao thông nông thôn, nắm những đối tượng thanh thiếu niên điều khiển mô tô, xe gắn máy lạng lách để giáo dục.

2. Bộ GTVT huy động tối đa các nguồn lực trong và ngoài nước, từ nhiều thành phần kinh tế, dưới nhiều hình thức khác nhau như vốn từ ngân sách Nhà nước, trái phiếu Chính phủ; từ các dự án, chương trình đầu tư phát triển xây dựng nông thôn. Các địa phương huy động đóng góp của nhân dân, cộng đồng xã hội bằng tiền, vật tư, lao động... để đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn đảm bảo an toàn giao thông và hành lang an toàn đường bộ.

- Bộ GTVT phối hợp với các Bộ ngành liên quan sớm triển khai chương trình hỗ trợ xi măng để xây dựng GTNT.

- Tăng cường chỉ đạo thực hiện các biện pháp quản lý phương tiện nông cụ về điều kiện an toàn của phương tiện và người điều khiển, sớm đưa ra phương tiện phù hợp thay thế xe công nông.

- Chỉ đạo Sở GTVT các địa phương lắp đặt hệ thống biển báo và thiết bị đảm bảo ATGT trên địa bàn giao thông nông thôn, làm gờ giảm tốc từ đường phụ ra đường chính; đồng thời vận động người dân phát quang cây cối, chỉnh sửa tường rào để bảo đảm tầm nhìn tại các điểm giao cắt trên đường liên xã, liên thôn.

3. Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các cơ quan thông tấn báo chí, các tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan, đơn vị tích cực tuyên truyền pháp luật trật tự an toàn giao thông, các nguy cơ và nguyên nhân TNGT khu vực nông thôn đến cơ sở, từ xã phường đến thôn bản; phát huy hiệu quả các đội tuyên truyền lưu động và hệ thống đài truyền thanh xã, phường để tuyên truyền ATGT. Tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng, tránh tai nạn mô tô, xe gắn máy: đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy; tuân thủ tốc độ quy định; giảm tốc độ quan sát an toàn từ đường phụ ra đường chính; đã uống rượu, bia không lái xe; xe mô tô không chở 3, chở 4 người và quan sát an toàn khi qua đường sắt; chấp hành quy định an toàn khi đi đò.

- Hàng tháng, Bộ Thông tin và Truyền thông có chuyên đề tuyên truyền an toàn giao thông khu vực nông thôn để phát trên hệ thống phát thanh huyện, thị và hệ thống truyền thanh xã, phường.

4. Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các Sở Giáo dục-Đào tạo yêu cầu các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông tăng cường giáo dục kiến thức an toàn giao thông cho học sinh, thường xuyên nhắc nhở học sinh tự giác, tạo thói quen chấp hành quy tắc giao thông.

5. Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật trật tự an toàn giao thông cho khu vực nông thôn, tập trung vào giới trẻ thông qua công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học và hoạt động của các tổ chức đoàn thể. Triển khai thực hiện các Chương trình phối hợp về bảo đảm TTATGT đã ký với các tổ chức đoàn thể. Xây dựng và phát hành cẩm nang điều khiển phương tiện giao thông an toàn dùng cho người dân khu vực nông thôn; phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng chuyên đề tuyên truyền an toàn giao thông khu vực nông thôn theo từng tháng.

6. Hội Nông dân Việt Nam đẩy mạnh cuộc vận động “Nông dân tham gia bảo đảm TTATGT” với 3 nội dung trọng tâm: Tuyên truyền, vận động người dân ở nông thôn thực hiện các quy định về bảo đảm TTATGT; tham gia xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn an toàn; phổ biến, hướng dẫn và vận động người dân kỹ năng điều khiển các phương tiện giao thông an toàn. Trọng tâm là tuyên truyền, phổ biến pháp luật giao thông, nâng cao ý thức tự giác chấp hành quy tắc giao thông, tuân thủ quy định tốc độ, đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, đã uống rượu, bia không điều khiển phương tiện, quan sát an toàn khi qua đường sắt; chấp hành quy định an toàn khi đi đò.

7. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu Chiến binh Việt Nam đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân tham gia giữ gìn TTATGT”; cuộc vận động “Phụ nữ tham gia bảo đảm TTATGT vì hạnh phúc của mỗi gia đình”; cuộc vận động “Cựu chiến binh Việt Nam tham gia giữ gìn TTATGT” và tuyên truyền tiêu chí “Văn hóa giao thông” đến hội viên, đoàn viên.

8. Ban ATGT tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác chỉ đạo về bảo đảm TTATGT khu vực nông thôn chỉ đạo việc kiện toàn Ban hoạt động TTATGT; yêu cầu Trưởng ban ATGT huyện tổ chức ký cam kết với Trưởng ban ATGT các xã trên địa bàn về bảo đảm an toàn giao thông. Yêu cầu đài truyền thanh xã phường mỗi tuần phải phát ít nhất 2 lần nội dung tuyên truyền chuyên đề ATGT (Bộ Thông tin và Truyền thông cấp) và cẩm nang ATGT (Ủy ban ATGT Quốc gia cấp); tổ chức các đội tuyên truyền lưu động về ATGT. Ban ATGT xã chỉ đạo lực lượng Công an xã phối hợp cùng lực lượng Công an huyện tăng cường TTKS trên địa bàn phức tạp; phát huy vai trò các tổ tự quản ATGT để tuyên truyền, vận động người dân thực hiện pháp luật về TTATGT, giải tỏa các chướng ngại, đảm bảo hành lang an toàn các tuyến đường thuộc đường nông thôn, khu vực chợ ở địa phương.

- Chỉ đạo Sở GTVT phối hợp với Hội Nông dân tỉnh, thành phố tăng cường công tác đào tạo, sát hạch, cấp GPLX hạng A1, A4 cho người nghèo, vùng sâu vùng xa, đồng bào dân tộc.

- Tăng cường phối hợp kiểm tra liên ngành về công tác bảo đảm TTATGT, tập trung kiểm tra tại địa bàn nông thôn, nhất là tuyến đường, các huyện có TNGT tăng cao.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Bộ, ngành liên quan chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện.

2. Ban An toàn giao thông tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng Kế hoạch tăng cường công tác bảo đảm TTATGT khu vực nông thôn tại địa phương; tổ chức triển khai và báo cáo kết quả thực hiện thành một nội dung trong báo cáo định kỳ quý, 6 tháng, năm.

3. Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tổ chức kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện hiệu quả Kế hoạch./.

 

 

Nơi nhận:
- Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Phó Chủ tịch UBATGTQG;
- Trưởng Ban ATGT tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Ban ATGT tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Trung ương Hội Nông dân Việt Nam;
- Các ủy viên Ủy ban ATGTQG;
- Thành viên Ban Thường trực UBATGTQG;
- Chánh VP, Phó Văn phòng UBATGTQG;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Đinh La Thăng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 33/KH-UBATGTQG

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu33/KH-UBATGTQG
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/02/2014
Ngày hiệu lực27/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 33/KH-UBATGTQG

Lược đồ Kế hoạch số 33/ KH-UBATGTQG năm 2014 tăng cường giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông nông thôn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch số 33/ KH-UBATGTQG năm 2014 tăng cường giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông nông thôn
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu33/KH-UBATGTQG
        Cơ quan ban hànhUỷ ban An toàn giao thông quốc gia
        Người kýĐinh La Thăng
        Ngày ban hành27/02/2014
        Ngày hiệu lực27/02/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch số 33/ KH-UBATGTQG năm 2014 tăng cường giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông nông thôn

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch số 33/ KH-UBATGTQG năm 2014 tăng cường giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông nông thôn

              • 27/02/2014

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 27/02/2014

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực