Văn bản khác 46-KL/TW

Kết luận 46-KL/TW năm 2019 về Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

Nội dung toàn văn Kết luận 46-KL/TW 2019 đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị Hà Nội


BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
-------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

Số: 46-KL/TW

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2019

 

KẾT LUẬN CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

VỀ ĐỀ ÁN THÍ ĐIỂM QUẢN LÝ THEO MÔ HÌNH CHÍNH QUYỀN ĐÔ THỊ TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Tại phiên họp ngày 05/4/2019, sau khi nghe Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội trình "Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội", ý kiến của các cơ quan liên quan, Bộ Chính trị đã thảo luận và kết luận:

1. Bộ Chính trị đánh giá cao Thành ủy Hà Nội đã xây dựng, trình Bộ Chính trị "Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội" theo định hướng của Trung ương. Đán được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, khoa học; tiếp thu được nhiều ý kiến của nhiều cơ quan, các nhà khoa học và các tầng lớp nhân dân. Đề án đã đề xuất nhiều nội dung đổi mới về cơ chế và phương thức hoạt động của chính quyền đô thị và thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội.

2. Bộ Chính trị cơ bản đồng ý với nội dung của Đề án. Thực hiện thí điểm mô hình không tổ chức Hội đồng nhân dân phường ở các quận và thị xã Sơn Tây; Ủy ban nhân dân phường do Ủy ban nhân dân quận và thị xã thành lập; cán bộ, công chức cấp phường do quận ủy, thị ủyỦy ban nhân dân quận, thị xã tuyển dụng và bổ nhiệm.

Thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành về tổ chức chính quyền gồm Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ở thành phố, quận, huyện, thị xã và xã, thị trấn, nhưng có đổi mới về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo hướng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tăng cường kiểm tra, giám sát, hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước, phục vụ doanh nghiệp và người dân.

Bộ Chính trị báo cáo Ban Chấp hành Trung ương về chủ trương thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân phường ở thành phHà Nội.

3. Đảng đoàn Quốc hội lãnh đạo Quốc hội trong năm 2019 ban hành Nghị quyết về thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân phường tại thành phố Hà Nội để thực hiện từ năm 2021 đến năm 2026; quy định phân cấp, phân quyền, ủy quyền về một số cơ chế, chính sách đặc thù về kinh tế, tài chính, ngân sách, đất đai... cho thành phố Hà Nội; có lộ trình sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thủ đô và một số luật khác có liên quan cho phù hợp với tình hình mới.

Ban cán sự đảng Chính phủ lãnh đạo Chính phủ xây dựng, trình Quốc hội ban hành Nghị quyết nêu trên. Quyết định phân cấp, phân quyền, ủy quyền một số nhiệm vụ, cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; chỉ đạo các bộ, ngành nêu cao tinh thần trách nhiệm, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho thành phố Hà Nội thực hiện một số nhiệm vụ theo đề nghị của thành phố Hà Nội nêu trong Đề án; ban hành một số văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, nhất là về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ủy ban nhân dân phường khi thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân phường.

Các ban đảng Trung ương nghiên cứu, đề xuất ban hành các quy định có liên quan, nhất là cụ thể hóa chủ trương của Đảng về mối quan hệ giữa cấp ủy, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội với chính quyền đô thị, cơ chế giám sát của nhân dân đối với chính quyền phường.

4. Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tiếp thu ý kiến của Bộ Chính trị hoàn thiện Đề án và tổ chức thực hiện; định kỳ sơ kết, tổng kết, báo cáo kết quả thực hiện với Bộ Chính trị, Quốc hội và Chính phủ.

5. Văn phòng Trung ương Đảng theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thực hiện Kết luận này; định kỳ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư về kết quả thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Thành ủy Hà Nội,
- Các t
nh ủy, thành ủy,
- Các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng
ủy trực thuộc Trung ương,
- Các đảng
ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương,
- Các đồng chí
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương,
- Lưu Văn phòng Trung ương Đảng.

T/M BỘ CHÍNH TRỊ
Trần Quốc Vượng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 46-KL/TW

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu46-KL/TW
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/04/2019
Ngày hiệu lực19/04/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 46-KL/TW

Lược đồ Kết luận 46-KL/TW 2019 đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kết luận 46-KL/TW 2019 đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị Hà Nội
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu46-KL/TW
        Cơ quan ban hànhBan Chấp hành Trung ương
        Người kýTrần Quốc Vượng
        Ngày ban hành19/04/2019
        Ngày hiệu lực19/04/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kết luận 46-KL/TW 2019 đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị Hà Nội

             Lịch sử hiệu lực Kết luận 46-KL/TW 2019 đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị Hà Nội

             • 19/04/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 19/04/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực