Văn bản khác 98/KL-TTrB

Kết luận 98/KL-TTrB năm 2016 thanh tra công tác quản lý nhà nước về đấu thầu thuốc; quản lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc tại Sở Y tế tỉnh Điện Biên do Thanh tra Bộ Y tế ban hành

Nội dung toàn văn Kết luận 98/KL-TTrB thanh tra công tác quản lý nhà nước đấu thầu thuốc quản lý thuốc gây nghiện 2016


BỘ Y TẾ
THANH TRA BỘ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 98/KL-TTrB

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2016

 

KẾT LUẬN THANH TRA

CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤU THẦU THUỐC; QUẢN LÝ THUỐC GÂY NGHIỆN, THUỐC HƯỚNG TÂM THẦN VÀ TIỀN CHẤT DÙNG LÀM THUỐC TẠI SỞ Y TẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN

Thực hiện Quyết định số 36/QĐ-TTrB ngày 26/02/2016 của Chánh Thanh tra Bộ Y tế về việc thanh tra công tác quản lý nhà nước về đấu thầu thuốc; quản lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc tại Sở Y tế tỉnh Điện Biên, từ ngày 11/03/2016 đến ngày 26/04/2016, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Sở Y tế tỉnh Điện Biên địa chỉ: số 48 đường Tôn Thất Tùng, tổ 25, phường Mường Thanh, TP.Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên và các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc bao gồm 02 Bệnh viện và 03 cơ sở kinh doanh thuốc trên địa bàn tỉnh.

Xét Báo cáo kết quả thanh tra số 52/BC-TTrB ngày 10/5/2016 của Trưởng Đoàn thanh tra, Chánh Thanh tra Bộ Y tế kết luận như sau:

1. KHÁI QUÁT THÔNG TIN CHUNG

1.1. Tỉnh Điện Biên

Điện Biên là tỉnh miền núi, biên giới phía Tây Bắc của Tổ quốc, có diện tích 9.562,9 km2, có đường biên giới quốc gia dài 400,861 km, cách thủ đô Hà Nội gần 500 km về phía Tây; phía Bắc giáp tỉnh Lai Châu, phía Đông và Đông bắc giáp tỉnh Sơn La, tiếp giáp với CHDCND Lào 360 km, tiếp giáp với Trung Quốc 40,861 km.

- Toàn tỉnh có 10 đơn vị hành chính: 8 huyện, 1 thị xã, 1 thành phố, 130 xã, phường, thị trấn và 1.776 thôn, bản, tổ dân phố (trong đó có 05 huyện nghèo theo Nghị quyết 30a của Chính phủ, 02 huyện nghèo theo Quyết định 293/QĐ-TTG ngày 05/02/2013 của Chính phủ), 110 xã thuộc vùng khó khăn theo Quyết định 1049/QĐ-TTg ngày 26/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ; Dân số hơn 54,7 vạn người, có 19 dân tộc cùng sinh sống và trên 80% là dân tộc thiểu số (trong đó: dân tộc Thái 37,99%, Mông 34,8%, Kinh 18,42%, Khơ Mú 3,3%, còn lại là các dân tộc khác). Mật độ dân số 54,3 người/km2. Tỷ lệ hộ đói nghèo năm 2015 là 28,01%; Thu nhập bình quân đầu người/năm 21 triệu đồng. Cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội: 100% xã, phường có đường ô tô đến trung tâm; 100% xã, phường có điện lưới quốc gia, tỷ lệ hộ được dùng điện là 85,05%; có 80% dân cư thành thị được sử dụng nước sạch và 61,18% dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh.

1.2. Sở Y tế tỉnh Điện Biên.

2.1. Sở Y tế:

Ban giám đốc Sở có 03 đồng chí trong đó: Giám đốc Sở phụ trách chung và kiêm nhiệm công tác dược vật tư y tế, trang thiết bị y tế, 01 phó giám đốc phụ trách công tác y tế dự phòng, 01 phó giám đốc phụ trách công tác khám, chữa bệnh.

6 bộ phận chức năng giúp việc ban giám đốc gồm: Phòng Nghiệp vụ Y, phòng Nghiệp vụ Dược, phòng Kế hoạch Tài chính, phòng Tổ chức cán bộ, Văn phòng Sở và Thanh tra Sở.

2.2. Màng lưới y tế

Tuyến tỉnh:

2 Chi cục: Chi cục Dân số - KHHGĐ; Chi cục VSATTP; Trường Cao đẳng Y tế; 10 trung tâm chuyên khoa tuyến tỉnh; 05 bệnh viện tuyến tỉnh với 790 giường bệnh và 1 khu điều trị Phong 30 với giường bệnh.

Tuyến huyện:

10 trung tâm y tế (quản lý 9 bệnh viện huyện, 10 Đội YTDP, 10 Đội SKSS, 17 PKĐKKV) với 814 giường bệnh; 10 Trung tâm DS-KHHGĐ.

Tuyến xã, bản:

130/130 xã, phường, thị trấn có trạm Y tế.

Thôn bản: Có 1.432 NVYT thôn, bản hoạt động và 130 cô đỡ thôn bản. Tỷ lệ thôn bản có nhân viên y tế thôn bản hoạt động 89,4%.

Nhân lực y tế:

Toàn tỉnh (cả y tế công lập và ngoài công lập) có 4.220 người, Bác sỹ 598 (CKII 18, Ths 24, CKI 137, CK định hướng 33, BSĐK 386); Dược sỹ ĐH 55 (CK II01, CKI 11, DSĐH 43) tỷ lệ bác sĩ/vạn dân 10,92; dược sĩ đại học/vạn dân 1,0).

Tính riêng cán bộ của ngành Y tế có: 3.446 người (không tính 1.432 NVYTTB và 129 cô đỡ thôn bản). Trong đó: Bác sỹ 582 người (Ths 24, CKII 18, CKI 131, BSCK định hướng 29, BSĐK 380); Dược sỹ đại học 41 người (CKII 01, CKI 10, DSĐH 30); Tỷ lệ trạm y tế xã có bác sỹ hoạt động 67,7%; Tỷ lệ xã có Y sỹ Y học cổ truyền 81,5%; tỷ lệ xã có YSSN+NHSTC 96,9%; tỷ lệ xã có Dược sĩ trung cấp 22,3%; tỷ lệ xã có Điều dưỡng 60%.

1.3. Các cơ sở được thanh tra

- Bệnh viện: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên. Địa chỉ: Phường Noong Bua, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên;

- Bệnh viện Đa khoa huyện Điện Biên. Địa chỉ: Xã Thanh An, huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên;

- Công ty Cổ phần Dược, vật tư y tế Điện Biên. Địa chỉ: Tổ dân phố 07, Phường Tân Thanh, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên;

- Công ty Cổ phần thương mại Dược liệu Mường Thanh. Địa chỉ: Số nhà 142 - Tổ dân phố 4 - Phường Noong Bua - TP. Điện Biên Phủ - tỉnh Điện Biên;

- Công ty cổ phần thương mại Dược phẩm Thịnh Phương. Địa chỉ: Số nhà 467- Tổ dân phố 14 -Phường Him Lam - TP. Điện Biên Phủ - tỉnh Điện Biên.

2. KẾT QUẢ THANH TRA

2.1. Việc tiếp nhận, phổ biến các văn bản quản lý nhà nước về đấu thầu thuốc; quản lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc.

Ngay sau khi nhận được các văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế về đấu thầu thuốc; quản lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc; Sở Y tế đã tổ chức tập huấn, ban hành văn bản chỉ đạo cho các đơn vị trong và ngoài ngành triển khai thực hiện cụ thể như sau:

- Ngày 30/7/2010, Sở Y tế ban hành công văn số 936/SYT-QLD về việc hướng dẫn quản lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc;

- Ngày 25/5/2012, Sở Y tế tổ chức tập huấn và hướng dẫn các đơn vị trong ngành về quy trình đấu thầu mua thuốc;

- Ngày 24/7/2014, Sở Y tế ban hành công văn số 860/SYT-NVD về việc thực hiện 02 thông tư mới ban hành (Thông tư 19/2014/TT-BYT ngày 02/6/2014 của Bộ Y tế quản lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc, Thông tư 23/2014/TT-BYT ngày 30/6/2014 của Bộ Y tế ban hành danh mục thuốc không kê đơn);

- Ngày 08/12/2014, Sở Y tế tổ chức tập huấn và triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về dược cho các đơn vị trong ngành;

- Ngày 14/10/2015, Sở Y tế tổ chức tập huấn và triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về dược cho các đơn vị trong ngành.

2.2. Việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về đấu thầu thuốc, quản lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc

2.2.1. Thực hiện đấu thầu thuốc:

A. Kiểm tra về trình tự, thủ tục mua sắm thuốc qua đấu thầu

1. Năm 2014:

a. Mua sắm trực tiếp

Ngày 15/5/2013 UBND tỉnh Điện Biên ban hành Quyết định số 268/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh phương án đấu thầu cung ứng thuốc, hóa chất, vật tư tiêu hao trong các đơn vị thuộc ngành Y tế tỉnh Điện Biên. Theo đó, việc đấu thầu thuốc UBND tỉnh giao cho Sở Y tế tổ chức đấu thầu tập trung, các đơn vị thuộc ngành Y tế căn cứ kết quả đấu thầu tổ chức ký kết hợp đồng cung ứng thuốc với các đơn vị trúng thầu.

Sở Y tế đã trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch đấu thầu năm, UBND tỉnh giao cho Sở Tài chính và Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, tuy nhiên thời gian rà soát quá lâu nên không kịp tiến độ đấu thầu. Sở Y tế đã trình UBND xin mua sắm trực tiếp thuốc sử dụng trong năm 2014 để đáp ứng kịp thời thuốc cho bệnh nhân.

Sở Y tế đã mua sắm trực tiếp, áp dụng kết quả đấu thầu của năm 2013 theo 3 đợt như sau:

*Đợt 1: Đấu thầu bổ sung thuốc sử dụng cho toàn ngành bằng hình thức mua sắm trực tiếp. Kết quả:

- Gói thầu số 1: Cung ứng thuốc theo tên Generic bổ sung năm 2014

Số cơ sở nhận hồ sơ đề xuất: 35 nhà thầu; Số cơ sở không nộp hồ sơ đề xuất: 2 nhà thầu; Số cơ sở trúng thầu: 33 nhà thầu.

- Gói thầu số 2: Cung ứng thuốc theo tên biệt dược bổ sung năm 2014

Số cơ sở nhận hồ sơ đề xuất: 03 nhà thầu; Số cơ sở trúng thầu: 03 nhà thầu

- Gói thầu s3: Cung ứng thuốc đông y, thuốc từ dược liệu bổ sung năm 2014

Số cơ sở nhận hồ sơ đề xuất: 11 nhà thầu; Số cơ sở trúng thầu: 11 nhà thầu;

*Đợt 2: Đấu thầu bổ sung sử dụng cho Bệnh viện đa khoa tỉnh bằng hình thức mua sắm trực tiếp (01 gói thầu)

+ Số cơ sở nhận hồ sơ đề xuất: 01 nhà thầu

+ Số cơ sở trúng thầu: 01 nhà thầu

*Đợt 3: Đấu thầu sử dụng cho 3 tháng cuối năm của toàn ngành bằng hình thức mua sắm trực tiếp:

- Gói thầu số 1: Cung ứng thuốc theo tên generic 3 tháng cuối năm 2014.

Số cơ sở nhận hồ sơ đề xuất: 37 nhà thầu; Số cơ sở không nộp hồ sơ đề xuất: 7 nhà thầu; Số cơ sở trúng thầu: 30 nhà thầu; Không có cơ sở không trúng thầu.

- Gói thầu số 2: Cung ứng thuốc theo tên biệt dược 3 tháng cuối năm 2014.

Số cơ sở nhận hồ sơ đề xuất: 04 nhà thầu; Số cơ sở trúng thầu: 04 nhà thầu

- Gói thầu số 3: Cung ứng thuốc đông y, thuốc từ dược liệu 3 tháng cuối năm 2014.

Số cơ sở nhận hồ sơ đề xuất: 10 nhà thầu; Số cơ sở trúng thầu: 10 nhà thầu.

- Gói thầu số 4: Cung ứng vị thuốc y học cổ truyền 3 tháng cuối năm 2014.

Số cơ sở nhận hồ sơ đề xuất: 03 nhà thầu; Số cơ sở trúng thầu: 03 nhà thầu.

b. Đấu thầu rộng rãi

Năm 2014, Sở Y tế tổ chức đấu thầu rộng rãi thuốc sử dụng cho năm 2015 của toàn ngành bằng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, xét theo mặt hàng, bao gồm 4 gói thầu quá trình triển khai như sau:

- Ngày 26/2/2014, Sở Y tế ban hành công văn số 148/SYT-NVD về việc lập kế hoạch đấu thầu cung ứng thuốc, hóa chất, sinh phẩm y tế và vật tư y tế năm 2015. Sở Y tế tiến hành tổng hợp, rà soát nhu cầu của các đơn vị và thực hiện các bước đấu thầu theo quy định.

+ Thành lập các tổ chuyên gia đấu thầu:

- Ngày 20/5/2014, Sở Y tế ban hành Quyết định số 395/QĐ-SYT thành lập tổ tư vấn đấu thầu cung ứng thuốc, vật tư tiêu hao năm 2015, Quyết định số 396/QĐ-SYT thành lập tổ thẩm định đấu thầu cung ứng thuốc, vật tư tiêu hao năm 2015.

+ Việc xây dựng, thẩm định, trình duyệt, phê duyệt kế hoạch đấu thầu:

- Ngày 20/8/2014, tổ tư vấn đấu thầu có Báo cáo số 241/BC-TTV kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung ứng thuốc, sinh phẩm, vật tư y tế năm 2015.

- Ngày 20/8/2014, tổ thẩm định đấu thầu có Báo cáo số 242/BC-TĐĐT thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung ứng thuốc, sinh phẩm, vật tư y tế năm 2015.

- Ngày 20/8/2014, Sở Y tế có Tờ trình số 990/TTr-SYT phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung ứng thuốc, sinh phẩm, vật tư y tế năm 2015.

- Ngày 25/8/2014, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3113/UBND-VX ngày 25/8/2014 về việc rà soát lại kế hoạch đấu thầu cung ứng thuốc, sinh phẩm, vật tư y tế năm 2014-2015.

- Ngày 24/10/2014, Sở Tài chính và Sở Y tế có Biên bản số 271/BBLN-RKH ĐTT về việc rà soát lại kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc, sinh phẩm, vật tư y tế năm 2015.

- Ngày 24/10/2014, liên ngành Y tế - Tài chính có Tờ trình số 1522/TTrLN-KHĐTT gửi UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung ứng thuốc, sinh phẩm, vật tư y tế năm 2015.

- Ngày 19/11/2014, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 888/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung ứng thuốc, sinh phẩm, vật tư y tế năm 2015.

+ Việc xây dựng, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu/hồ sơ yêu cầu:

- Ngày 21/11/2014, tổ tư vấn đấu thầu có Báo cáo số 389/BC-TTV xây dựng hồ sơ mời thầu các gói thầu cung ứng thuốc, sinh phẩm, vật tư y tế năm 2015.

- Ngày 24/11/2014, tổ thẩm định đấu thầu có Báo cáo số 390/BC-TĐĐT thẩm định hồ sơ mời thầu các gói thầu cung ứng thuốc, sinh phẩm, vật tư y tế năm 2015.

- Ngày 25/11/2014, Sở Y tế ban hành Quyết định số 931/QĐ-SYT phê duyệt hồ sơ mời thầu các gói thầu cung ứng thuốc, sinh phẩm, vật tư y tế năm 2015.

+ Tổ chức đấu thầu:

- Đăng báo đấu thầu: Số 233 ngày 21/11/2014.

- Bán Hồ sơ mời thầu: từ 7 giờ ngày 26/11/2014 đến 8 giờ ngày 16/12/2014.

- Đóng thầu: 8 giờ ngày 16/12/2014.

- Mở thầu: 8 giờ 30 ngày 16/12/2014.

+ Đánh giá hồ sơ dự thầu:

- Ngày 19/12/2014, tổ tư vấn đấu thầu có Báo cáo số 450/BC-TTV đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu cung ứng thuốc năm 2015.

- Ngày 22/12/2014, tổ thẩm định đấu thầu có Báo cáo số 454/BC-TĐĐT thẩm định kết quả đấu thầu các gói thầu cung ứng thuốc năm 2015.

- Ngày 29/12/2014, tổ tư vấn đấu thầu có Báo cáo số 468/BC-TTV đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu cung ứng thuốc năm 2015.

- Ngày 30/12/2014, tổ thẩm định đấu thầu có Báo cáo số 475/BC-TĐĐT thẩm định kết quả đấu thầu các gói thầu cung ứng thuốc năm 2015.

+ Phê duyệt và thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu:

- Ngày 31/12/2014, Sở Y tế ban hành các Quyết định số 1052, 1053, 1054, 1055/QĐ-SYT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu cung ứng thuốc năm 2015.

- Ngày 05/01/2015, Sở Y tế ban hành Văn bản số 03/TB-SYT thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu cung ứng thuốc năm 2015.

*Kết quả đấu thầu rộng rãi thuốc sử dụng năm 2015:

Gói thầu số 1 (Cung ứng thuốc theo tên Generic): Số nhà thầu trúng thầu 40, số mặt hàng trúng thầu 552, số mặt hàng không trúng thầu 347.

Gói thầu số 2 (Cung ứng thuốc theo tên biệt dược): Số nhà thầu trúng thầu 04, số mặt hàng trúng thầu 92, số mặt hàng không trúng thầu 63.

Gói thầu số 3 (Cung ứng thuốc đông y, thuốc từ dược liệu): Số nhà thầu trúng thầu 12, số mặt hàng trúng thầu 65, số mặt hàng không trúng thầu 68.

Gói thầu số 4 (Cung ứng vị thuốc y học cổ truyền đã chế biến): Số nhà thầu trúng thầu 05, số mặt hàng trúng thầu 236, số mặt hàng không trúng thầu 0.

2. Năm 2015:

a. Mua sắm trực tiếp:

Do nhu cầu bổ sung của Bệnh viện Đa khoa khu vực thị xã Mường Lay và Trung tâm Y tế huyện Tua Chùa, Sở Y tế đã tiến hành đấu thầu mua sắm bổ sung theo hình thức mua sắm trực tiếp, kết quả như sau:

Số cơ sở nhận hồ sơ đề xuất: 08 nhà thầu; Số cơ sở trúng thầu: 08 nhà thầu.

b. Đấu thầu rộng rãi

*Đợt 1: Đấu thầu bổ sung thuốc sử dụng cho toàn ngành bằng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, xét theo mặt hàng:

Do còn nhiều mặt hàng thuốc không trúng thầu trong đợt đấu thầu rộng rãi năm 2014, ngày 27/01/2015 Sở Y tế ban hành công văn số 83/SYT-NVD về việc xử lý thuốc, sinh phẩm, vật tư y tế không trúng thầu năm 2015. Sở Y tế tiến hành tổng hợp, rà soát nhu cầu của các đơn vị và tổ chức đấu thầu thuốc bổ sung gồm 03 gói thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi, xét thầu theo mặt hàng:

* Trình tự thủ tục triển khai các gói thầu:

- Ngày 27/01/2015 Sở Y tế ban hành công văn số 83/SYT-NVD về việc xử lý thuốc, sinh phẩm, vật tư y tế không trúng thầu năm 2015. Sở Y tế tiến hành tổng hợp, rà soát nhu cầu của các đơn vị và thực hiện các bước đấu thầu theo quy định.

+ Thành lập các tổ chuyên gia đấu thầu:

- Ngày 09/02/2015, Sở Y tế ban hành Quyết định số 76/QĐ-SYT thành lập tổ tư vấn đấu thầu cung ứng thuốc, vật tư y tế bổ sung năm 2015, Quyết định số 77/QĐ-SYT thành lập tổ thẩm định đấu thầu cung ứng thuốc, vật tư y tế bổ sung năm 2015.

+ Việc xây dựng, thẩm định, trình duyệt, phê duyệt kế hoạch đấu thầu:

- Ngày 27/3/2015, tổ tư vấn đấu thầu có Báo cáo số 93/BC-TTV kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung ứng thuốc, sinh phẩm, vật tư y tế bổ sung năm 2015.

- Ngày 30/3/2015, tổ thẩm định đấu thầu có Báo cáo số 94/BC-TĐĐT thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung ứng thuốc, sinh phẩm, vật tư y tế bổ sung năm 2015.

- Ngày 30/3/2015, Sở Y tế có Tờ trình số 279/TTr-SYT xin phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung ứng thuốc, sinh phẩm, vật tư y tế bổ sung năm 2015.

- Ngày 14/4/2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 283/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung ứng thuốc, vật tư y tế bổ sung năm 2015.

+ Việc xây dựng, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu:

- Ngày 14/4/2015, tổ tư vấn đấu thầu có Báo cáo số 114/BC-TTV xây dựng hồ sơ mời thầu các gói thầu cung ứng thuốc, sinh phẩm, vật tư y tế bổ sung năm 2015.

- Ngày 17/4/2015, tổ thẩm định đấu thầu có Báo cáo số 116/BC-TĐĐT thẩm định hồ sơ mời thầu các gói thầu cung ứng thuốc, sinh phẩm, vật tư y tế bổ sung năm 2015.

- Ngày 17/4/2015, Sở Y tế ban hành Quyết định số 238/QĐ-SYT phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu các gói thầu cung ứng thuốc, sinh phẩm, vật tư y tế bổ sung năm 2015.

+ Tổ chức đấu thầu:

- Đăng báo đấu thầu: Số 69 ngày 15/4/2015.

- Bán Hồ sơ mời thầu: từ 7 giờ ngày 20/4/2015 đến 8 giờ ngày 12/5/2015.

- Đóng thầu: 8 giờ ngày 12/5/2015.

- Mở thầu: 8 giờ 30 phút ngày 12/5/2015.

+ Đánh giá hồ sơ dự thầu:

- Ngày 18/5/2015, tổ tư vấn đấu thầu có Báo cáo số 167/BC-TTV đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu cung ứng thuốc bổ sung năm 2015.

- Ngày 19/5/2015, tổ thẩm định đấu thầu có Báo cáo số 179/BC-TĐĐT thẩm định kết quả đấu thầu các gói thầu cung ứng thuốc bổ sung năm 2015.

- Ngày 27/5/2015, tổ tư vấn đấu thầu có Báo cáo số 189/BC-TTV đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu cung ứng thuốc bổ sung năm 2015.

- Ngày 31/5/2015, tổ thẩm định đấu thầu có Báo cáo số 196/BC-TĐĐT thẩm định kết quả đấu thầu các gói thầu cung ứng thuốc bổ sung năm 2015.

+ Phê duyệt và thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu:

- Ngày 31/5/2015, Sở Y tế ban hành các Quyết định số 396, 397, 398/QĐ-SYT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu cung ứng thuốc bổ sung năm 2015.

- Ngày 01/6/2015, Sở Y tế ban hành Thông báo số 516/TB-SYT kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu cung ứng thuốc theo tên generic bổ sung năm 2015.

*Kết quả đấu thầu bổ sung thuốc sử dụng năm 2015:

- Gói số 1 Cung ứng thuốc theo tên Generic bổ sung năm 2015.

Số cơ sở mua hồ sơ mời thầu: 20 nhà thầu; Số cơ sở nộp hồ sơ dự thầu: 18 nhà thầu; Số cơ sở không nộp hồ sơ dự thầu: 02 nhà thầu; Số cơ sở trúng thầu: 18 nhà thầu; Số cơ sở không trúng thầu: 00 nhà thầu.

- Gói thầu số 2: Cung ứng thuốc theo tên biệt dược bổ sung năm 2015.

Số cơ sở mua hồ sơ mời thầu: 03 nhà thầu; Số cơ sở nộp hồ sơ dự thầu: 03 nhà thầu; Số cơ sở không nộp hồ sơ dự thầu: 00 nhà thầu; Số cơ sở trúng thầu: 02 nhà thầu; Số cơ sở không trúng thầu: 01 nhà thầu.

- Gói thầu số 3: Cung ứng thuốc đông y, thuốc từ dược liệu bổ sung năm 2015.

Số cơ sở mua hồ sơ mời thầu: 08 nhà thầu; Số cơ sở nộp hồ sơ dự thầu: 08 nhà thầu; Số cơ sở không nộp hồ sơ dự thầu: 00 nhà thầu; Số cơ sở trúng thầu: 08 nhà thầu; Số cơ sở không trúng thầu: 00 nhà thầu.

*Đợt 2: Đấu thầu sử dụng cho năm 2016 của toàn ngành bằng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, xét theo mặt hàng.

Ngày 25/8/2015, Sở Y tế ban hành công văn số 1315/SYT-NVD về việc lập kế hoạch đấu thầu mua thuốc, hóa chất, sinh phẩm và vật tư y tế năm 2016. Sở Y tế tiến hành tổng hợp, rà soát nhu cầu của các đơn vị và phân chia thành 4 gói thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi, xét thầu theo mặt hàng:

* Trình tự thủ tục triển khai các gói thầu:

+ Thành lập các tổ chuyên gia đấu thầu:

- Ngày 01/9/2015, Sở Y tế ban hành Quyết định số 1028/QĐ-SYT thành lập tổ tư vấn đấu thầu cung ứng thuốc, hóa chất, sinh phẩm, vật tư năm 2016, Quyết định số 1027/QĐ-SYT thành lập tổ thẩm định đấu thầu cung ứng thuốc, hóa chất, sinh phẩm, vật tư năm 2016.

+ Việc xây dựng, thẩm định, trình duyệt, phê duyệt kế hoạch đấu thầu.

- Ngày 29/10/2015, tổ tư vấn đấu thầu có Báo cáo số 412/BC-TTV kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung ứng thuốc năm 2016.

- Ngày 30/10/2015, tổ thẩm định đấu thầu có Báo cáo số 414/BC-TĐĐT thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung ứng thuốc năm 2016.

- Ngày 30/10/2015, Sở Y tế có Tờ trình số 1625/TTr-SYT xin phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung ứng thuốc năm 2016.

- Ngày 02/11/2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1188/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung ứng thuốc năm 2016.

+ Việc xây dựng, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu/hồ sơ yêu cầu:

- Ngày 03/11/2015, tổ tư vấn đấu thầu có Báo cáo số 420/BC-TTV xây dựng hồ sơ mời thầu các gói thầu cung ứng thuốc năm 2016.

- Ngày 05/11/2015, tổ thẩm định đấu thầu có Báo cáo số 424/BC-TĐĐT thẩm định hồ sơ mời thầu các gói thầu cung ứng thuốc năm 2016.

- Ngày 05/11/2015, Sở Y tế ban hành Quyết định số 1267/QĐ-SYT phê duyệt hồ sơ mời thầu các gói thầu cung ứng thuốc năm 2016.

+ Tổ chức đấu thầu:

- Đăng báo đấu thầu: Số 211 ngày 05/11/2015.

- Bán Hồ sơ mời thầu: từ 7 giờ 00 phút ngày 10/11/2015 đến 8 giờ ngày 01/12/2015.

- Đóng thầu: 8 giờ 00 phút ngày 01/12/2015.

- Mở thầu: 8 giờ 30 phút ngày 01/12/2015.

+ Đánh giá hồ sơ dự thầu:

- Ngày 15/12/2015, tổ tư vấn đấu thầu có Báo cáo số 512/BC-TTV đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu cung ứng thuốc năm 2016.

- Ngày 17/12/2015, tổ thẩm định đấu thầu có Báo cáo số 523/BC-TĐĐT thẩm định kết quả đấu thầu các gói thầu cung ứng thuốc năm 2016.

- Ngày 21/12/2015, tổ tư vấn đấu thầu có Báo cáo số 533/BC-TTV đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu cung ứng thuốc theo tên generic năm 2016.

- Ngày 28/12/2015, tổ thẩm định đấu thầu có Báo cáo số 554/BC-TĐĐT thẩm định kết quả đấu thầu các gói thầu cung ứng thuốc năm 2016.

+ Phê duyệt và thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu:

- Ngày 29/12/2015, Sở Y tế ban hành các Quyết định số 1556, 1557, 1558, 1559/QĐ-SYT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu các thầu gói thầu cung ứng thuốc năm 2016.

- Ngày 29/12/2015, Sở Y tế ban hành Thông báo số 1919/TB-SYT kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu cung ứng thuốc năm 2016.

*Kết quả đấu thầu thuốc sử dụng năm 2016:

- Gói thầu số 1: Cung ứng thuốc theo tên generic năm 2016.

Số cơ sở mua hồ sơ mời thầu: 42 nhà thầu; Số cơ sở nộp hồ sơ dự thầu: 41 nhà thầu; Số cơ sở không nộp hồ sơ dự thầu: 01 nhà thầu; Số cơ sở trúng thầu: 40 nhà thầu; Số cơ sở không trúng thầu: 01 nhà thầu.

- Gói thầu số 2: Cung ứng thuốc theo tên biệt dược năm 2016.

Số cơ sở mua hồ sơ mời thầu: 05 nhà thầu; Số cơ sở nộp hồ sơ dự thầu: 03 nhà thầu; Số cơ sở không nộp hồ sư dự thầu: 02 nhà thầu; Số cơ sở trúng thầu: 02 nhà thầu; Số cơ sở không trúng thầu: 01 nhà thầu.

- Gói thầu số 3: Cung ứng thuốc đông y, thuốc từ dược liệu năm 2016.

Số cơ sở mua hồ sơ mời thầu: 14 nhà thầu; Số cơ sở nộp hồ sơ dự thầu: 14 nhà thầu; Số cơ sở không nộp hồ sơ dự thầu: 00 nhà thầu; Số cơ sở trúng thầu: 12 nhà thầu; Số cơ sở không trúng thầu: 02 nhà thầu.

- Gói thầu số 4: Cung ứng vị thuốc y học cổ truyền đã chế biến năm 2016.

Số cơ sở mua hồ sơ mời thầu: 06 nhà thầu; Số cơ sở nộp hồ sơ dự thầu: 06 nhà thầu; Số cơ sở không nộp hồ sơ dự thầu: 00 nhà thầu; Số cơ sở trúng thầu: 05 nhà thầu; Số cơ sở không trúng thầu: 01 nhà thầu.

B. Kết quả kiểm tra xác suất hồ sơ đấu thầu thuốc

Trên cơ sở danh sách công ty, danh mục các mặt hàng đề nghị trúng thầu Đoàn thanh tra lấy xác suất một số hồ sơ dự thầu của các đơn vị và một số hồ sơ các mặt hàng dự thầu, số liệu cụ thể như sau:

a) Chọn mẫu hồ sơ kiểm tra:

+ Năm 2014:

- Hồ sơ đánh giá điều kiện tiên quyết của đơn vị tham gia dự thầu:

Đoàn thanh tra kiểm tra xác suất 08 hồ sơ.

- Về hồ sơ kỹ thuật của các công ty và sản phẩm thuốc: Đoàn tiến hành kiểm tra xác suất 46 hồ sơ mặt hàng thuốc của 21 công ty.

+ Năm 2015:

- Hồ sơ đánh giá điều kiện tiên quyết của đơn vị tham gia dự thầu:

Đoàn thanh tra kiểm tra xác suất 10 hồ sơ:

- Hồ sơ kỹ thuật của sản phẩm thuốc: Đoàn Thanh tra kiểm tra xác suất 59 hồ sơ mặt hàng thuốc của 24 công ty.

b) Kết quả kiểm tra:

Các hồ sơ được kiểm tra có đủ điều kiện tiên quyết của đơn vị tham gia dự thầu theo đúng yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Các thuốc được kiểm tra có đầy đủ giấy phép lưu hành sản phẩm, Giấy ủy quyền của nhà nhập khẩu hoặc đơn vị chịu trách nhiệm đăng ký thuốc (đối với hồ sơ năm 2014) và được chấm theo đúng điều kiện kỹ thuật đã được quy định trong hồ sơ mời thầu. Các sản phẩm trúng thầu được đánh giá giá đánh giá theo đúng quy định của hồ sơ mời thầu.

C. Một số tồn tại, hạn chế trong công tác đấu thầu:

- Kế hoạch mua sắm của các cơ sở sử dụng thuốc lập chưa sát nhu cầu sử dụng thuốc nên cuối năm 2014 vẫn thiếu thuốc sử dụng và đã phải tiến hành nhiều lần mua sắm trực tiếp bổ sung nhu cầu thuốc.

- Kế hoạch đấu thầu theo hình thức mua sắm trực tiếp chưa nêu rõ các quyết định lựa chọn nhà thầu và các hợp đồng đã thực hiện mà việc mua sắm trực tiếp lấy làm cơ sở để áp dụng.

- Khi ký phê duyệt kết quả đấu thầu (mua sắm trực tiếp) chưa rà soát kỹ về thời gian các hợp đồng được áp dụng còn hiệu lực theo quy định của luật đấu thầu.

- Các hồ sơ mời thầu chưa có sự khác biệt giữa các gói thầu như: gói thầu số 3 đối với các thuốc có nguồn gốc từ dược liệu có bảng chấm điểm kỹ thuật chung với các gói thuốc khác.

- Hồ sơ dự thầu đã yêu cầu sản phẩm dự thầu phải được lưu hành hợp pháp tại Việt Nam, tuy nhiên chưa yêu cầu cụ thể hồ sơ sản phẩm những tài liệu cần thiết để kiểm soát chất lượng thuốc và đảm bảo nhà thầu có thể thực hiện được hợp đồng khi trúng thầu như: Phiếu kiểm nghiệm, giấy ủy quyền bán hàng.

- Báo cáo thẩm định hồ sơ mời thầu chưa ghi căn cứ là Biên bản thẩm định hồ sơ mời thầu.

- Báo cáo đề xuất kỹ thuật thiếu chưa ghi căn cứ là Biên bản họp thẩm định để đề xuất về kỹ thuật.

2.2.2. Về quản lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần

a. Công tác duyệt dự trù mua thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần, tiền chất dùng làm thuốc đối với các cơ sở dược, cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn:

- Sở Y tế đang dự thảo quy trình duyệt dự trù mua thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần, tiền chất dùng làm thuốc đối với các cơ sở dược, cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

- Trong giai đoạn từ 01/01/2014 đến 31/12/2015, các cơ sở dược, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh lập dự trù mua thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần, tiền chất dùng làm thuốc gửi Sở Y tế để xem xét và duyệt dự trù theo quy định tại Thông tư số 10/2010/TT-BYT ngày 29/4/2010, Thông tư số 11/2010/TT-BYT ngày 29/4/2010 và Thông tư số 19/2014/TT-BYT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Sở Y tế đã phê duyệt dự trù mua thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần, tiền chất dùng làm thuốc cho 23 đơn vị (19 đơn vị trong ngành và 04 đơn vị ngoài ngành) theo đúng quy định.

b. Chế độ báo cáo tình hình sử dụng thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc trên địa bàn:

Sở Y tế đã thực hiện việc báo cáo Cục Quản lý dược và các cơ quan liên quan về công tác quản lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần, tiền chất của các cơ sở trên địa bàn theo đúng quy định.

c. Việc kiểm tra hồ sơ duyệt dự trù và báo cáo tình hình mua bán, sử dụng thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc:

Đoàn thanh tra lấy xác suất một số hồ sơ dự trù và báo cáo tình hình mua bán, sử dụng thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc:

Năm 2014: Công ty cổ phần dược vật tư y tế Điện Biên, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên, Nhà thuốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Tâm Thần, Trung tâm Y tế thị xã Mường Lay, Trung tâm Y tế huyện Điện Biên;

Năm 2015: Công ty cổ phần dược vật tư y tế Điện Biên, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên, Trung tâm y tế huyện Nậm Pồ, Trung tâm Y tế huyện Điện Biên.

Các hồ sơ duyệt dự trù mua thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần, tiền chất dùng làm thuốc đều ghi cụ thể số lượng thuốc được duyệt cho từng đơn vị.

Sở Y tế lưu đầy đủ báo cáo (báo cáo hằng tháng, báo cáo 06 tháng, báo cáo năm) về tình hình sử dụng thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc.

d. Một số tồn tại trong quản lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần, tiền chất dùng làm thuốc:

- Do các đơn xin duyệt dự trù thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần, tiền chất dùng làm thuốc chưa thông qua Văn phòng Sở, không có số văn thư, ngày nhận văn bản nên không có căn cứ để xem xét thời gian từ ngày nhận được bản dự trù hợp lệ đến ngày Sở Y tế phê duyệt bản dự trù theo quy định tại Thông tư số 10/2010/TT-BYT ngày 29/4/2010, Thông tư số 11/2010/TT-BYT ngày 29/4/2010 và Thông tư số 19/2014/TT-BYT ngày 02/6/2014.

- Báo cáo sử dụng thuốc thành phẩm gây nghiện của Bệnh viện đa khoa tỉnh và của Nhà thuốc Bệnh viện đa khoa tỉnh chưa đúng theo Mẫu 3A Thông tư số 10/2010/TT-BYT ngày 29/4/2010: tại cột số 5: Số lượng mua trong kỳ, các cơ sở đã gộp số lượng mua trong với số lượng nhập lại của các khoa phòng/bệnh nhân.

- Một số đơn vị đã thực hiện mua thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần, tiền chất không đúng tên thuốc đã được Sở Y tế duyệt dự trù, thuốc được mua có hoạt chất, cùng nồng độ, hàm lượng, dạng bào chế với thuốc đã được duyệt dự trù:

STT

Tên đơn vị

Tên thuốc được duyệt

Tên thuốc đã mua

1

Công ty cổ phần dược vật tư y tế Điện Biên

Ephedrin 10mg/ml

Forasm 10mg/ml

2

Bệnh viện ĐK tỉnh Điện Biên

Midazolam 5mg/ml

Midanium 5mg/ml

3

Trung tâm Y tế huyện Điện Biên

Midazolam 5mg/ml

Midanium 5mg/ml

 

 

Seduxen 10mg/2ml

Diazepam 2mg/ml

- Mẫu dự trù năm 2015 của một số đơn vị chưa đúng với mẫu Phụ lục 09 tại Thông tư 19/2014/TT-BYT ngày 02/6/2014: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên; Nhà thuốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên; Công ty cổ phần dược vật tư y tế Điện Biên.

- Năm 2015, Công ty cổ phần dược vật tư y tế Điện Biên lập dự trù và Sở Y tế duyệt dự trù thuốc gây nghiện, hướng tâm thần theo tên hoạt chất của thuốc: thuốc Osaphine 30 mg-Z1 trong dự trù là Morphinsunfat 30 mg- Mỹ.

2.3. Công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về đấu thầu thuốc, quản lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc:

- Công tác xây dựng kế hoạch thanh tra: Hàng năm, Thanh tra Sở Y tế xây dựng kế hoạch thanh tra theo quy định tại Luật Thanh tra.

+ Năm 2014: Quyết định số 830/QĐ-SYT ngày 06/12/2013 của Giám đốc Sở Y tế về việc phê duyệt kế hoạch công tác thanh tra năm 2014; Kế hoạch số 1160/KH-SYT ngày 05/12/2013 của Thanh tra Sở Y tế Điện Biên về kế hoạch công tác thanh tra năm 2014.

+ Năm 2015: Quyết định số 975/QĐ-SYT ngày 12/12/2014 của Giám đốc Sở Y tế về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2015; Kế hoạch số 1481/KH-SYT ngày 11/12/2014 của Thanh tra Sở Y tế Điện Biên về kế hoạch công tác thanh tra y tế năm 2015.

- Việc triển khai kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt: Trên cơ sở kế hoạch đã được phê duyệt hằng năm; Thanh tra ngành làm đầu mối phối hợp với các bộ phận liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về đấu thầu thuốc, quản lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc các đơn vị y tế trên địa bàn toàn tỉnh. Cụ thể: năm 2014, thực hiện 01 cuộc thanh tra, kiểm tra; năm 2015, thực hiện 01 cuộc kiểm tra.

- Kết quả thanh, kiểm tra từ 01/01/2014 đến 31/12/2015:

+ Năm 2014:

Thực hiện 01 cuộc thanh tra (theo quyết định số 544a/QĐ-SYT ngày 05/8/2014) về cung ứng, quản lý, sử dụng và thanh quyết toán thuốc tại Trung tâm Y tế huyện Tủa Chùa. Thời gian từ ngày 05/8/2014 đến ngày 26/8/2014.

+ Năm 2015:

Thực hiện 01 hoạt động kiểm tra công tác dược (theo Quyết định số 338/QĐ-SYT ngày 20/5/2015 của Sở Y tế) tại 05 đơn vị (Điện Biên Đông, Mường Nhé, Nậm Pồ, TP Điện Biên Phủ, TX Mường Lay).

- Các đề xuất về sơ hở, bất cập của cơ chế chính sách và pháp luật: công tác quản lý giá thuốc còn nhiều bất cập việc kê khai, kê khai lại và công khai giá thuốc cần bổ sung quy định rõ trong Luật Dược (các ngành thành viên BCĐ 389 không hiểu rõ mà áp dụng chung quản lý giá thuốc như các hàng hóa khác theo Luật giá).

2.4. Kết quả thanh tra tại các đơn vị trên địa bàn tỉnh

Đoàn đã thanh tra việc thực hiện kết quả đấu thầu thuốc và việc quản lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần tại 03 cơ sở kinh doanh: Công ty cổ phần dược vật tư y tế Điện Biên, Công ty cổ phần thương mại dược phẩm Thịnh Phương và Công ty cổ phần thương mại dược liệu Mường Thanh, 02 cơ sở sử dụng thuốc: Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên và Trung tâm y tế huyện Điện Biên. Kết quả như sau:

2.4.1. Việc cung ứng thuốc theo kết quả đấu thầu:

a. Kết quả đạt được:

- Các đơn vị, cơ sở được thanh tra đã thực hiện kết quả đấu thầu của Sở Y tế Điện Biên để tiến hành thương thảo và ký hợp đồng mua sắm thuốc vật tư y tế cho nhu cầu sử dụng năm 2014 và năm 2015.

- Kết quả ký hợp đồng cung ứng của các đơn vị đúng với các Quyết định của Giám đốc Sở Y tế về việc phê duyệt kết quả đấu thầu mua thuốc năm 2014 và năm 2015 cho các cơ sở khám, chữa bệnh về nhà cung cấp, danh mục, tiêu chuẩn, quy cách thuốc vật tư y tế, và số lượng phân bổ trong gói thầu.

- Kết quả kiểm tra xác suất 45 mặt hàng thuốc các đơn vị đã tiến hành mua bán: số đăng ký, nước sản xuất, hãng sản xuất, quy cách đóng gói, hạn sử dụng và giá thuốc đúng với với kết quả đấu thầu của Sở Y tế.

- Các đơn vị, cơ sở được thanh tra đã tiến hành mua sắm thuốc phục vụ kịp thời nhu cầu khám chữa bệnh của bệnh viện, số lượng mua sắm trong kỳ phù hợp với kết quả đấu thầu thuốc của Sở Y tế.

b. Một số tồn tại, bất cập:

- Hợp đồng không đủ nội dung như hướng dẫn trong hồ sơ mời thầu nên thiếu yêu cầu về các tài liệu kèm theo (phiếu kiểm nghiệm, phiếu báo lô...)

- Biên bản kiểm nhập chưa ghi được một số nội dung như số đăng ký, hãng sản xuất, quy cách đóng gói, các tài liệu kèm theo.

- Thực tế giao nhận không có phiếu kiểm nghiệm của lô thuốc (do hợp đồng không có quy định về phiếu kiểm nghiệm).

- Nhiều mặt hàng thuốc mặc dù đã trúng thầu nhưng do việc nhập khẩu chậm hoặc thuốc sản xuất trong nước chưa sản xuất nên rất khó khăn trong việc cung ứng theo dự trù của của các bệnh viện.

2.4.2. Việc quản lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc.

Đoàn thanh tra đã thanh tra việc quản lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc tại Bênh viện đa khoa tỉnh Điện Biên, Trung tâm y tế huyện Điện Biên và Công ty cổ phần dược vật tư y tế Điện Biên (Công ty cổ phần thương mại dược phẩm Thịnh Phương và Công ty cổ phần thương mại dược liệu Mường Thanh không có hoạt động kinh doanh và sử dụng thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tên chất dùng làm thuốc)

a. Kết quả đạt được:

- Cơ sở pháp lý: Các cơ sở được thanh tra có đủ hồ sơ pháp lý như: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chứng chỉ hành nghề, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, giấy phép hoạt động.

- Nhân sự: Các cơ sở được thanh tra đã bố trí nhân lực chuyên môn là DSĐH, DSTH (có giấy ủy nhiệm) trong các khâu quản lý chuyên môn theo đúng quy định.

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị: Các cơ sở được thanh tra có cơ sở vật chất trang thiết bị đáp ứng nhu cầu về bảo quản, kinh doanh và sử dụng thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc.

- Dự trù và duyệt dự trù: Các cơ sở đã tiến hành lập dự trù hằng năm, dự trù bổ sung, được Sở Y tế phê duyệt và thực hiện việc mua bán thuốc theo dự trù và kết quả trúng thầu.

- Việc thực hiện quy định về chế độ báo cáo và lưu giữ hồ sơ, sổ sách về thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc. Các cơ sở được kiểm tra đã thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo định kỳ (tháng, 6 tháng, năm), lập sổ sách theo dõi và ghi chép sổ sách theo đúng các quy định.

- Kết quả kiểm kê tồn kho thực tế tại các cơ sở trùng khớp với tồn kho trên sổ sách, không phát hiện thuốc hết hạn dùng, thuốc kém chất lượng.

- Việc xây dựng và duy trì quy trình thao tác chuẩn SOP trong quản lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc.

Ti Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Điện Biên, Nhà thuốc Bệnh viên đa khoa tỉnh Điện Biên đã xây dựng và duy trì thực hiện tốt các SOP trong quản lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc: SOP giao nhận vận chuyển, SOP bảo quản, SOP mua bán và SOP về hủy thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc.

b. Một số tồn tại, bất cập:

- Tại Công ty Cổ phần Dược, vật tư y tế Điện Biên việc tổng hợp số liệu báo cáo cần khoa học và thống nhất giữa số liệu của báo cáo hàng tháng với báo cáo năm.

- Việc chỉ định chia liều thuốc gây nghiện trong đơn thuốc gây nghiện còn chưa hợp lý (01 đơn thuốc gây nghiện tại khoa U bướu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh).

- Mẫu phiếu lĩnh thuốc gây nghiện chưa đúng theo mẫu của Thông tư 19/2013/TT-BYT còn thiếu phần chữ ký của người lập biểu (Trung tâm y tế huyện Điện Biên).

- Mẫu của dự trù thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần của 03 cơ sở chưa đúng với biểu mẫu quy định tại Thông tư 19/2013/TT-BYT (Bệnh viện đa khoa tỉnh, Trung tâm y tế huyện Điện Biên, Công ty cổ phần Dược Vật tư y tế Điện Biên.

- Một số đơn thuốc gây nghiện bán cho bệnh nhân điều trị ngoại trú chưa ghi được số chứng minh nhân dân của người nhận thuốc.

3. KẾT LUẬN:

3.1. Công tác đấu thầu thuốc:

3.1.1. Kết quả đạt được:

- Sở Y tế thường xuyên phổ biến kịp thời đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật mới liên quan tới lĩnh vực quản lý nhà nước đấu thầu thuốc, trang thiết bị và vật tư y tế cho các đơn vị trong ngành.

- Sở Y tế đã ban hành kịp thời các văn bản hướng dẫn công tác đấu thầu thuốc tới các đơn vị y tế trong tỉnh để triển khai công tác đấu thầu cung ứng thuốc phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh theo đúng luật đấu thầu và các văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế

- Trong thời kỳ thanh tra Sở Y tế đã thực hiện 02 lần đấu thầu rộng rãi, 01 lần đấu thầu rộng rãi bổ sung, 04 lần mua sắm trực tiếp, các gói thầu được thực hiện đúng quy định của pháp luật, quy mô gói thầu phù hợp với nhu cầu sử dụng thuốc của các cơ sở khám, chữa bệnh, việc đấu thầu thuốc đảm bảo đủ nhu cầu thuốc điều trị cho các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh.

- Qua kiểm tra 18 hồ sơ dự thầu và 105 hồ sơ mặt hàng thuốc dự thầu, các hồ sơ được kiểm tra có đủ điều kiện tiên quyết của đơn vị tham gia dự thầu theo đúng yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Các thuốc được kiểm tra có đầy đủ giấy phép lưu hành sản phẩm, Giấy ủy quyền của nhà nhập khẩu hoặc đơn vị chịu trách nhiệm đăng ký thuốc và được đánh giá theo đúng điều kiện kỹ thuật đã được quy định trong hồ sơ mời thầu. Các sản phẩm trúng thầu được đánh giá theo đúng quy định của hồ sơ mời thầu.

- Kết quả kiểm tra xác suất các mặt hàng thuốc mua sắm tại các cơ sở khám chữa bệnh đúng với kết quả đấu thầu của Sở Y tế.

3.1.2. Một số tồn tại, hạn chế:

- Kế hoạch mua sắm của các cơ sở sử dụng thuốc lập chưa sát nhu cầu sử dụng thuốc nên cuối năm 2014 đã phải tiến hành mua sắm trực tiếp để bổ sung nhu cầu thuốc.

- Khi ký phê duyệt kết quả đấu thầu (mua sắm trực tiếp) chưa rà soát kỹ về thời gian các hợp đồng được áp dụng còn hiệu lực theo quy định của luật đấu thầu.

- Hồ sơ dự thầu đã yêu cầu sản phẩm dự thầu phải được lưu hành hợp pháp tại Việt Nam, tuy nhiên chưa yêu cầu cụ thể hồ sơ sản phẩm nhng tài liệu cần thiết để kiểm soát chất lượng thuốc và đảm bảo nhà thầu có thể thực hiện được hợp đồng khi trúng thầu như: Phiếu kiểm nghiệm, giấy ủy quyền bán hàng.

- Báo cáo thẩm định hồ sơ mời thầu chưa ghi căn cứ là Biên bản thẩm định hồ sơ mời thầu; Báo cáo đề xuất kỹ thuật thiếu chưa ghi căn cứ là Biên bản họp thẩm định để đề xuất về kỹ thuật.

- Hợp đồng mua bán thuốc theo kết quả đấu thầu của Sở Y tế của các Công ty và cơ sở khám, chữa bệnh chưa nêu rõ trách nhiệm của nhà thầu phải cung cấp các tài liệu để kiểm soát chất lượng thuốc (phiếu kiểm nghiệm, phiếu báo lô) nên thực tế khi giao nhận một số thuốc đã không được giao nhận kèm theo các tài liệu này.

- Báo cáo thẩm định hồ sơ mời thầu chưa ghi căn cứ là Biên bản thẩm định hồ sơ mời thầu; Báo cáo đề xuất kỹ thuật thiếu chưa ghi căn cứ là Biên bản họp thẩm định để đề xuất về kỹ thuật.

3.2. Công tác quản lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc:

3.2.1. Kết quả đạt được:

- Sở Y tế tỉnh Điện Biên đã tiếp nhận, triển khai phổ biến kịp thời tới các cơ sở trên địa bàn tỉnh về các quy định quản lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc.

- Việc dự trù và duyệt dự trù, làm báo cáo và tiếp nhận báo cáo sử dụng thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc đã được triển khai thực hiện đúng quy định.

- Công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc được lồng ghép trong các đoàn thanh tra về hành nghề y dược tư nhân, đoàn kiểm tra định kỳ công tác y tế và các đợt thẩm định GPP, GSP. Thành phần đoàn thanh tra có đại diện Thanh tra Sở Y tế, Phòng nghiệp vụ Y dược, Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm...

- Qua kiểm tra báo cáo sử dụng thuốc của bệnh viện và dự trù thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần năm 2014, 2015 của 21 đơn vị lập dự trù; Các bản dự trù và báo cáo sử dụng được lập theo đúng quy định về quản lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc, số lượng thuốc gây nghiện và thuốc hướng tâm thần hợp lý qua các kỳ báo cáo.

- Qua thanh tra tại 03 cơ sở có đủ hồ sơ pháp lý hoạt động kinh doanh và sử dụng thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc. Các cơ sở được thanh tra có nhân sự có trình độ và kinh nghiệm phù hợp; cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng được yêu cầu về bảo quản lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc. Các cơ sở đã lập sổ sách và ghi chép quản lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc theo đúng quy định của Thông tư 19/2014/TT-BYT Kiểm kê tồn kho thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần tại thời điểm thanh tra khớp với sổ sách về số lượng, số lô, hạn dùng.

3.2.2. Một số tồn tại, hạn chế:

- Báo cáo và dự trù thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần của các đơn vị gửi về Sở Y tế chưa qua bộ phận văn thư nên chưa theo dõi được thời điểm nhận báo cáo và dự trù.

- Tại các cơ sở được thanh tra, một số mặt hàng thuốc gây nghiện và thuốc hướng tâm thần đã mua bán không đúng tên thuốc trong dự trù được Sở Y tế phê duyệt (thuốc có cùng hoạt chất, nồng độ, hàm lượng).

- Tại Công ty Cổ phần Dược, vật tư y tế Điện Biên việc tổng hợp số liệu báo cáo chưa khoa học và chưa thống nhất giữa số liệu của báo cáo hằng tháng với báo cáo năm.

- Việc chỉ định chia liều thuốc gây nghiện trong đơn thuốc gây nghiện còn chưa hợp lý (01 đơn thuốc gây nghiện tại khoa U bướu. Bệnh viện Đa khoa tỉnh).

- Mẫu phiếu lĩnh thuốc gây nghiện chưa đúng theo mẫu của Thông tư 19/2013/TT-BYT còn thiếu phần chữ ký của người lập biểu (Trung tâm y tế huyện Điện Biên).

- Mẫu của dự trù thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần của 03 cơ sở chưa đúng với biểu mẫu quy định tại Thông tư 19/2013/TT-BYT (Bệnh viện đa khoa tỉnh, Trung tâm y tế huyện Điện Biên, Công ty cổ phần Dược Vật tư y tế Điện Biên).

- Một số đơn thuốc gây nghiện bán cho bệnh nhân điều trị ngoại trú chưa ghi được số chứng minh nhân dân của người nhận thuốc (Nhà thuốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).

4. CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ ĐÃ ÁP DỤNG THEO THẨM QUYỀN

Không

5. KIẾN NGHỊ:

5.1. Cục Quản lý dược cập nhật đầy đủ thông tin trên mạng về quản lý giá thuốc và đăng ký thuốc để các cơ sở có đủ thông tin trong quá trình xây dựng hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ mời thầu đảm bảo các mặt hàng thuốc trúng thầu đang được lưu hành hợp pháp và giá trúng thầu không cao hơn giá kê khai và kê khai lại.

5.2. UBND tỉnh Điện Biên xem xét, chỉ đạo, phê duyệt cho Sở Y tế việc xử lý các thuốc không trúng thầu theo hình thức mua sắm trực tiếp theo Luật đấu thầu, do việc đấu thầu rộng rãi lại các thuốc này tốn nhiều thời gian không kịp đáp ứng nhu cầu sử dụng thuốc, hơn nữa các thuốc này đã không trúng thầu ở lần đầu thì khó trúng thầu ở lần đấu thầu bổ sung.

5.3. Sở Y tế Điện Biên:

- Xem xét bổ sung 01 Phó giám đốc Sở Y tế có trình độ chuyên môn là dược sỹ đại học để tham mưu, giúp Giám đốc Sở Y tế trong việc quản lý nhà nước về đấu thầu thuốc, vật tư y tế, trang thiết bị y tế, quản lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc nói riêng và quản lý nhà nước về các lĩnh vực dược, mỹ phẩm, trang thiết bị y tế, vật tư y tế nói chung.

- Chỉ đạo Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Điện Biên tăng thêm các điểm bán lẻ thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần cho bệnh nhân điều trị ngoại trú hoặc chỉ đạo các bệnh viện đa khoa tuyến huyện thực hiện việc chuyển nhượng thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần cho bệnh nhân do các bệnh viện kê đơn theo đúng quy định của Bộ Y tế, đảm bảo cho các bệnh nhân ở địa bàn các huyện có nhu cầu sử dụng nhóm thuốc thuốc này dễ tiếp cận hơn.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động kinh doanh thuốc, chú trọng việc kiểm nghiệm chất lượng thuốc bao gồm cả thuốc ở các cơ sở khám, chữa bệnh.

- Chuyển việc thực hiện bảo lãnh thực hiện hợp đồng của các nhà thầu cho các cơ sở khám, chữa bệnh để các cơ sở chủ động trong việc yêu cầu các nhà thầu thực hiện hợp đồng đúng tiến độ.

- Khắc phục những tồn tại và chỉ đạo các đơn vị, cơ sở được thanh tra khắc phục những tồn tại đã nêu trong mục 3.1.2 và 3.2.2.

5.4. Các cơ sở kinh doanh thuốc được thanh tra:

- Khi thực hiện hợp đồng cung ứng thuốc theo kết quả đấu thầu phải bàn giao các tài liệu kèm theo mặt hàng thuốc như phiếu kiểm nghiệm lô thuốc, phiếu báo lô của nhà sản xuất như quy định của hồ sơ mời thầu.

- Các cơ sở kinh doanh thuốc khắc phục những tồn tại đã nêu tại biên bản làm việc giữa Đoàn thanh tra và cơ sở.

5.5. Các cơ sở sử dụng thuốc được thanh tra:

- Rút kinh nghiệm trong việc xây dựng Kế hoạch mua sắm thuốc, khắc phục việc xây dựng nhiều danh mục thuốc mua sắm, nhưng khi có kết quả đấu thầu và hợp đồng mua bán thuốc đã không thực hiện mua sắm do không có nhu cầu sử dụng.

- Sửa đổi lại mẫu biên bản giao nhận thuốc, đảm bảo khi giao nhận thuốc ghi nhận được đầy đủ các thông tin về lô thuốc theo kết quả đấu thầu: Tên thuốc, tên hoạt chất, nồng độ/hàm lượng, số đăng ký, số lô, hạn dùng, nhà sản xuất, nước sản xuất, phiếu kiểm nghiệm, phiếu báo lô.

- Các bệnh viện được thanh tra khắc phục những tồn tại đã nêu tại biên bản làm việc giữa Đoàn thanh tra và Bệnh viện.

5.6. Các cơ sở được thanh tra báo cáo việc thực hiện kết luận thanh tra về Sở Y tế tỉnh Điện Biên. Sở Y tế tỉnh Điện Biện tổng hợp báo cáo việc thực hiện Kết luận thanh tra gửi Thanh tra Bộ Y tế trước ngày 25/6/2016

Trên đây là kết luận thanh tra công tác quản lý nhà nước về đấu thầu thuốc, quản lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc của Sở Y tế tỉnh Điện Biên. Chánh thanh tra Bộ Y tế giao Trưởng Đoàn thanh tra công khai Kết luận thanh tra theo quy định.

 


Nơi nhận:
- Bộ trưởng Bộ Y tế (để báo cáo);
- Thanh tra Chính phủ (để báo cáo)
- Các đơn vị được thanh tra (để thực hiện)
- Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế (để công bố)
- Lưu: TTrB
, P8, Đoàn thanh tra.

CHÁNH THANH TRA BỘ
Đặng Văn Chính

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 98/KL-TTrB

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu98/KL-TTrB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/06/2016
Ngày hiệu lực10/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 98/KL-TTrB

Lược đồ Kết luận 98/KL-TTrB thanh tra công tác quản lý nhà nước đấu thầu thuốc quản lý thuốc gây nghiện 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kết luận 98/KL-TTrB thanh tra công tác quản lý nhà nước đấu thầu thuốc quản lý thuốc gây nghiện 2016
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu98/KL-TTrB
        Cơ quan ban hànhThanh tra Bộ Y tế
        Người kýĐặng Văn Chính
        Ngày ban hành10/06/2016
        Ngày hiệu lực10/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kết luận 98/KL-TTrB thanh tra công tác quản lý nhà nước đấu thầu thuốc quản lý thuốc gây nghiện 2016

           Lịch sử hiệu lực Kết luận 98/KL-TTrB thanh tra công tác quản lý nhà nước đấu thầu thuốc quản lý thuốc gây nghiện 2016

           • 10/06/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/06/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực