Văn bản khác 1609/KL-QLCL

Kết luận kiểm tra 1609/KL-QLCL tại Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 1 do Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản ban hành

Nội dung toàn văn Kết luận kiểm tra 1609/KL-QLCL tại Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 1


BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1609/KL-QLCL

Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2011

 

KẾT LUẬN KIỂM TRA

TẠI TRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM THUỶ SẢN VÙNG 1

Căn cứ Biên bản kiểm tra ngày 12/7/2011 của Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 154/QĐ-QLCL ngày 21/6/2011 tại Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 1, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản, kết luận như sau:

1. Hoạt động kiểm tra lấy mẫu kiểm nghiệm, chứng nhận chất lượng lô hàng thủy sản.

a) Ưu điểm:

Trung tâm vùng 1 cơ bản đáp ứng quy định tại Quyết định số 118/2008/QĐ-BNN ngày 8/12/2008 ban hành Quy chế kiểm tra và chứng nhận CL, VSATTP hàng hóa thủy sản; Thông tư số 78/2009/TT-BNNPTNT ngày 10/12/2009 ban hành quy định kiểm tra, lấy mẫu kiểm nghiệm lô hàng thủy sản; Quyết định số 3535/QĐ-BNN-QLCL ngày 10/12/2009 công bố Danh mục các chỉ tiêu kiểm tra với lô hàng xuất khẩu.

b) Tồn tại:

- Sổ tay kiểm tra lô hàng và chứng nhận chất lượng chưa cập nhật đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành, kể cả 1 số văn bản đã ban hành khoảng 1 năm trước thời điểm kiểm tra.

- Thông báo lô hàng không đạt có yêu cầu thời hạn khắc phục đối với doanh nghiệp nhưng chưa phân công đơn vị cụ thể đôn đốc và thực tế chưa có doanh nghiệp nào báo cáo.

- Hoạt động của kiểm tra viên Trung tâm vùng 1 kiểm tra thực tế tại doanh nghiệp:

+ Trong quá trình thực hiện kiểm tra chứng nhận chất lượng lô hàng, kiểm tra viên chưa có các biện pháp xử lý, cảnh báo kịp thời khi thấy doanh nghiệp chưa nghiêm túc thực hiện các quy định về điều kiện đảm bảo ATTP theo SSOP, GMP.

+ Chưa yêu cầu cơ sở cung cấp đủ các hồ sơ cần thiết cho việc kiểm tra (bản dịch và cam kết về nội dung ghi nhãn tiếng Hàn).

- Cần tăng cường đào tạo nghiệp vụ kiểm tra chứng nhận chất lượng lô hàng cho kiểm tra viên.

2. Hoạt động kiểm tra Điều kiện sản xuất:

a) Ưu điểm:

Kiểm tra định kỳ các doanh nghiệp chế biến thủy sản trên địa bàn cơ bản đáp ứng quy định tại Quyết định số 117/2008/QĐ-BNN ngày 8/12/2008 ban hành Quy chế kiểm tra và công nhận cơ sở SXKD thủy sản đủ điều kiện đảm bảo ATTP.

b) Tồn tại:

- Chưa xây dựng các Thủ tục nội bộ (Sổ tay) về hoạt động kiểm tra ĐKSX.

- Khi phát hành các Quyết định kiểm tra định kỳ cần hết sức lưu ý về vấn đề bảo mật, đảm bảo tính đột xuất.

3. Kiến nghị:

a) Đối với Trung tâm vùng 1:

- Khắc phục các tồn tại mà Đoàn đã nêu trên.

- Cần tăng cường tổ chức hoạt động đào tạo nghiệp vụ kiểm tra cảm quan cho kiểm tra viên.

- Tăng cường công tác kiểm tra hoạt động kiểm tra ĐKSX và hoạt động kiểm tra lấy mẫu kiểm nghiệm, chứng nhận chất lượng lô hàng thủy sản đối với các kiểm tra viên.

b) Đối với Phòng Quản lý chất lượng thực phẩm thủy sản:

Tăng cường công tác kiểm tra các hoạt động của Trung tâm vùng.

Giám đốc Trung tâm chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 1 báo cáo Cục trưởng bằng văn bản kết quả thực hiện kết luận kiểm tra trước ngày 15/9/2011.

 

 

Nơi nhận:
- Các Phó Cục trưởng (để biết);
- TTV1 (để thực hiện);
- Phòng CL1 (để biết);
- Lưu: VT, TTra Cục.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Như Tiệp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1609/KL-QLCL

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu1609/KL-QLCL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/08/2011
Ngày hiệu lực30/08/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1609/KL-QLCL

Lược đồ Kết luận kiểm tra 1609/KL-QLCL tại Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 1


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kết luận kiểm tra 1609/KL-QLCL tại Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 1
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu1609/KL-QLCL
        Cơ quan ban hànhCục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
        Người kýNguyễn Như Tiệp
        Ngày ban hành30/08/2011
        Ngày hiệu lực30/08/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kết luận kiểm tra 1609/KL-QLCL tại Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 1

           Lịch sử hiệu lực Kết luận kiểm tra 1609/KL-QLCL tại Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 1

           • 30/08/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/08/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực