Văn bản khác 1610/KL-QLCL

Kết luận kiểm tra 1610/KL-QLCL tại Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 3 do Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản ban hành

Nội dung toàn văn Kết luận kiểm tra 1610/KL-QLCL tại Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 3


BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1610/KL-QLCL

Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2011

 

KẾT LUẬN KIỂM TRA

TẠI TRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM THỦY SẢN VÙNG 3

Căn cứ Biên bản kiểm tra ngày 28/6/2011 của Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 158/QĐ-QLCL ngày 21/6/2011 tại Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 3, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản, kết luận như sau:

1. Hoạt động kiểm tra lấy mẫu kiểm nghiệm, chứng nhận chất lượng lô hàng thủy sản.

a) Ưu điểm:

Trung tâm vùng 3 thực hiện các hoạt động cơ bản đáp ứng quy định tại Quyết định số 118/2008/QĐ-BNN ngày 8/12/2008 ban hành Quy chế kiểm tra và chứng nhận CL, VSATTP hàng hóa thủy sản; Thông tư số 78/2009/TT-BNNPTNT ngày 10/12/2009 ban hành quy định kiểm tra, lấy mẫu kiểm nghiệm lô hàng thủy sản; Quyết định số 3535/QĐ-BNN-QLCL ngày 10/12/2009 công bố Danh mục các chỉ tiêu kiểm tra với lô hàng xuất khẩu.

b) Tồn tại:

- Thực hiện gửi mẫu chưa phù hợp: Trường hợp mẫu kiểm phải gửi Phòng kiểm nghiệm bên ngoài (được Bộ chỉ định), kiểm tra viên lấy mẫu, niêm phong mẫu nhưng không thực hiện gửi mẫu mà giao cho doanh nghiệp tự gửi mẫu và nhận kết quả từ Phòng kiểm nghiệm bên ngoài, với lý do có khó khăn về chứng từ thanh toán.

- Chưa thực hiện thông báo lô hàng không đạt: Có 03 lô hàng kiểm tra không đạt chỉ tiêu ngoại quan, cảm quan, Trung tâm không lập thông báo lô hàng không đạt gửi doanh nghiệp, chỉ có Biên bản kiểm tra tại hiện trường và sau đó dừng các hoạt động tiếp theo.

- Thông báo không đạt với lô hàng vi phạm chỉ tiêu chưa có trong quy định thị trường (Listeria theo yêu cầu của doanh nghiệp).

- Chưa gắn kết giữa Bộ phận chứng nhận chất lượng và Phòng Chất lượng thủy sản: Kết quả cảm quan, ngoại quan không đạt, Biên bản lấy mẫu lưu chỉ có ở Phòng Chất lượng thủy sản mà Bộ phận cấp chứng nhận chất lượng (là nơi cấp Thông báo không đạt không lưu) để theo dõi và quản lý; chưa quy định rõ Bộ phận đôn đốc, theo dõi doanh nghiệp báo cáo khắc phục, xử lý các lô hàng không đạt và chỉ có 1 số lô doanh nghiệp có báo cáo.

2. Hoạt động kiểm tra điều kiện đảm bảo VSATTP tại một số doanh nghiệp trên địa bàn được phân công quản lý.

a) Ưu điểm:

Kiểm tra định kỳ các doanh nghiệp chế biến thủy sản trên địa bàn cơ bản đáp ứng quy định tại Quyết định số 117/2008/QĐ-BNN ngày 8/12/2008 ban hành Quy chế kiểm tra và công nhận cơ sở SXKD thủy sản đủ điều kiện đảm bảo ATTP.

b) Tồn tại:

Giám đốc Trung tâm không ban hành Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra, tự phân công kiểm tra viên thực hiện kiểm tra theo kế hoạch được phê duyệt theo quy định tại Quy chế 117.

3. Kiến nghị:

a) Đối với Trung tâm vùng 3:

- Khắc phục các tồn tại mà Đoàn đã nêu trên.

- Thực hiện đúng các quy định về kiểm tra theo Quy chế 117, 118.

- Tăng cường công tác kiểm tra hoạt động kiểm tra ĐKSX và hoạt động kiểm tra lấy mẫu kiểm nghiệm, chứng nhận chất lượng lô hàng thủy sản đối với các kiểm tra viên.

b) Đối với Phòng Quản lý chất lượng thực phẩm thủy sản:

Tăng cường công tác kiểm tra các hoạt động của Trung tâm vùng.

Giám đốc Trung tâm chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 3 báo cáo Cục trưởng bằng văn bản kết quả thực hiện kết luận kiểm tra trước ngày 15/9/2011.

 

 

Nơi nhận:
- Các Phó Cục trưởng (để biết);
- TTV3 (để thực hiện);
- Phòng CL1 (để biết);
- Lưu: VT, TTra Cục.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Như Tiệp

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1610/KL-QLCL

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu1610/KL-QLCL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/08/2011
Ngày hiệu lực30/08/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1610/KL-QLCL

Lược đồ Kết luận kiểm tra 1610/KL-QLCL tại Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 3


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kết luận kiểm tra 1610/KL-QLCL tại Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 3
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu1610/KL-QLCL
        Cơ quan ban hànhCục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
        Người kýNguyễn Như Tiệp
        Ngày ban hành30/08/2011
        Ngày hiệu lực30/08/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kết luận kiểm tra 1610/KL-QLCL tại Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 3

           Lịch sử hiệu lực Kết luận kiểm tra 1610/KL-QLCL tại Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 3

           • 30/08/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/08/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực