Luật 01/2007/QH12

Law No.01/2007/QH12 of August 04, 2007 amending and supplementing a number of articles of the anti-corruption Law

Law No.01/2007/QH12 of August 04, 2007 amending and supplementing a number of articles of the anti-corruption Law đã được thay thế bởi Law 36/2018/QH14 on anti corruption và được áp dụng kể từ ngày 01/07/2019.

Nội dung toàn văn Law No.01/2007/QH12 of August 04, 2007 amending and supplementing a number of articles of the anti-corruption Law


THE NATIONAL ASSEMBLY
-------

OF VIET
- Freedom - Happiness
----------

Law No.01/2007/QH12

, August 04, 2007

LAW

AMENDING AND SUPPLEMENTING A NUMBER OF ARTICLES OF THE ANTI-CORRUPTION LAW

Pursuant to the 1992 Constitution of the Socialist Republic of Vietnam, which was amended under Resolution No. 51/2001/NQ-QH10 bổ sung điều của Hiến pháp nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992">51/2001/QH10;
The National Assembly promulgates the Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Anti-Corruption Law.

Article 1. To amend and supplement a number of articles of the Anti-Corruption Law as follows:

1. Article 73 is amended and supplemented as follows:

''Article 73. Steering Committee for Corruption Prevention and Combat

Steering Committee for Corruption Prevention and Combat

1. The Central Committee for Corruption Prevention and Combat is headed by the Prime Minister and has the responsibility to direct, coordinate, inspect and urge activities of corruption prevention and combat nationwide. The Central Steering Committee for Corruption Prevention and Combat is assisted by a standing section operating on a full-time basis.

2. Provincial/municipal Steering Committees for Corruption Prevention and Combat are headed by provincial/municipal People's Committees presidents and have the responsibility to direct, coordinate, inspect and urge activities of corruption prevention and combat in their respective localities. Provincial/municipal Steering Committees for Corruption Prevention and Combat have assisting sections.

3. The organization, tasks, powers and operation regulations of the Central Steering Committee for Corruption Prevention and Combat and provincial/municipal Steering Committees for Corruption Prevention and Combat are provided for by the National Assembly Standing Committee at the proposal of the Prime Minister.

2. Article 74 is amended and supplemented as follows:

''Article 74. Supervision of the work of corruption prevention and combat

Supervision of the work of corruption prevention and combat

1.The National Assembly and the National Assembly Standing Committee shall supervise the work of corruption prevention and combat nationwide.

2. The Nationalities Council and Committees of the National Assembly shall, within the ambit of their respective tasks and powers, supervise the work of corruption prevention and combat in the domains under their respective charge.

The Judicial Committee of the National Assembly shall, within the ambit of its tasks and powers, supervise the detection and handing of acts of corruption.

3. People's Councils at all levels shall, within the ambit of their tasks and powers, supervise the work of corruption prevention and combat in their respective localities.

4. Delegations of National Assembly deputies, National Assembly deputies and People's Council deputies shall, within the ambit of their respective tasks and powers, supervise the implementation of legal provisions on corruption prevention and combat.''

Article 2.

This Law takes effect on the date of its promulgation.

This Law was passed on August 4, 2007, by the XIIth National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam at its 1st session.

 

CHAIRMAN OF THE NATIONAL ASSEMBLY
Nguyen Phu Trong

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2007/QH12

Loại văn bản Luật
Số hiệu 01/2007/QH12
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 04/08/2007
Ngày hiệu lực 17/08/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/07/2019
Cập nhật 5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2007/QH12

Lược đồ Law No.01/2007/QH12 of August 04, 2007 amending and supplementing a number of articles of the anti-corruption Law


Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Law No.01/2007/QH12 of August 04, 2007 amending and supplementing a number of articles of the anti-corruption Law
Loại văn bản Luật
Số hiệu 01/2007/QH12
Cơ quan ban hành Quốc hội
Người ký Nguyễn Phú Trọng
Ngày ban hành 04/08/2007
Ngày hiệu lực 17/08/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/07/2019
Cập nhật 5 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Law No.01/2007/QH12 of August 04, 2007 amending and supplementing a number of articles of the anti-corruption Law

Lịch sử hiệu lực Law No.01/2007/QH12 of August 04, 2007 amending and supplementing a number of articles of the anti-corruption Law