Lệnh 10/2016/L-CTN

Lệnh công bố Nghị quyết về lùi hiệu lực thi hành của Bộ luật hình sự 100/2015/QH13, Bộ luật tố tụng hình sự 101/2015/QH13, Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự 99/2015/QH13, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam 94/2015/QH13 và Bộ luật hình sự 100/2015/QH13 sửa đổi vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016

Nội dung toàn văn Lệnh 10/2016/L-CTN công bố Nghị quyết 144/2016/QH13 lùi hiệu lực thi hành Bộ luật hình sự tố tụng hình sự


CHTỊCH NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 144/2016/QH13 lùi hiệu lực thi hành Bộ luật hình sự tố tụng hình sự">10/2016/L-CTN

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2016

 

LỆNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều 57 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật,

NAY CÔNG BỐ

Nghị quyết về việc lùi hiệu lực thi hành của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13, Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13, Luật tổ chức quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13, Luật thi hành tạm gi, tạm giam số 94/2015/QH13 và bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự s100/2015/QH13 vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016

Đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2016./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM
Trần Đại Quang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/2016/L-CTN

Loại văn bản Lệnh
Số hiệu 10/2016/L-CTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 29/06/2016
Ngày hiệu lực 29/06/2016
Ngày công báo 03/07/2016
Số công báo Từ số 447 đến số 448
Lĩnh vực Thủ tục Tố tụng, Trách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/2016/L-CTN

Lược đồ Lệnh 10/2016/L-CTN công bố Nghị quyết 144/2016/QH13 lùi hiệu lực thi hành Bộ luật hình sự tố tụng hình sự


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Lệnh 10/2016/L-CTN công bố Nghị quyết 144/2016/QH13 lùi hiệu lực thi hành Bộ luật hình sự tố tụng hình sự
Loại văn bản Lệnh
Số hiệu 10/2016/L-CTN
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Người ký Trần Đại Quang
Ngày ban hành 29/06/2016
Ngày hiệu lực 29/06/2016
Ngày công báo 03/07/2016
Số công báo Từ số 447 đến số 448
Lĩnh vực Thủ tục Tố tụng, Trách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 6 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Lệnh 10/2016/L-CTN công bố Nghị quyết 144/2016/QH13 lùi hiệu lực thi hành Bộ luật hình sự tố tụng hình sự

Lịch sử hiệu lực Lệnh 10/2016/L-CTN công bố Nghị quyết 144/2016/QH13 lùi hiệu lực thi hành Bộ luật hình sự tố tụng hình sự

 • 29/06/2016

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 03/07/2016

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 29/06/2016

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực