Lệnh 216-LCT

Lệnh truy tặng danh hiệu anh hùng lao động cho liệt sĩ Nguyễn Văn Ngũ, công nhân lái xe thuộc công ty ô-tô vận tải hành khách tỉnh Hải Hưng

CHỦ TỊCH NƯỚC
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 216-LCT

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 1980

 

LỆNH

TRUY TẶNG DANH HIỆU ANH HÙNG LAO ĐỘNG CHO LIỆT SĨ NGUYỄN VĂN NGŨ, CÔNG NHÂN LÁI XE THUỘC CÔNG TY Ô-TÔ VẬN TẢI HÀNH KHÁCH TỈNH HẢI HƯNG.

LỆNH CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào điều 63 của Hiến pháp năm 1959;
Căn cứ vào nghị quyết ngày 03 tháng 11 năm 1980 của Ủy ban thường vụ Quốc hội,

Truy tặng danh hiệu Anh hùng lao động cho liệt sĩ  Nguyễn Văn Ngũ, công nhân lái xe khách thuộc Công ty ô-tô vận tải hành khách tỉnh Hải Hưng, đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong việc cứu người, cứu tài sản của nhân dân.

 

 

QUYỀN CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Nguyễn Hữu Thọ

 

Thuộc tính văn bản 216-LCT
Loại văn bản Lệnh
Số hiệu 216-LCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 06/11/1980
Ngày hiệu lực 06/11/1980
Ngày công báo 30/11/1980
Số công báo Số 19
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 11 năm trước

Lược đồ văn bản

Lệnh truy tặng danh hiệu anh hùng lao động cho liệt sĩ Nguyễn Văn Ngũ, công nhân lái xe thuộc công ty ô-tô vận tải hành khách tỉnh 216-LCT


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Lệnh truy tặng danh hiệu anh hùng lao động cho liệt sĩ Nguyễn Văn Ngũ, công nhân lái xe thuộc công ty ô-tô vận tải hành khách tỉnh 216-LCT
Loại văn bản Lệnh
Số hiệu 216-LCT
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Người ký Nguyễn Hữu Thọ
Ngày ban hành 06/11/1980
Ngày hiệu lực 06/11/1980
Ngày công báo 30/11/1980
Số công báo Số 19
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 11 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

 • 06/11/1980

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 30/11/1980

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 06/11/1980

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực