Nghị định 01-NL/NĐ

Nghị định 01-NL/NĐ năm 1959 Quy định tổ chức nội bộ Vụ Trồng trọt do Bộ trưởng Bộ Nông Lâm ban hành.

Nội dung toàn văn Nghị định 01-NL/NĐ Quy định tổ chức nội bộ Vụ Trồng trọt


BỘ NÔNG LÂM
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 01-NL/NĐ

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 1959 

 

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH TỔ CHỨC NỘI BỘ VỤ TRỒNG TRỌT

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG LÂM

Căn cứ Nghị định số 02-NL-NĐ ngày 17-02-1955, tổ chức các cơ quan Nông Lâm trung ương thuộc Bộ Nông Lâm;
Căn cứ Nghị định số 10-NL-NĐ ngày 25-04-1956, thành lập Vụ Trồng trọt;
Xét yêu cầu công tác; theo đề nghị của ông Giám đốc Vụ Trồng trọt.

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. – Nay quy định tổ chức nội bộ Vụ Trồng trọt gồm có các Phòng:

1) Phòng chỉ đạo sản xuất:

Chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện toàn bộ về kế hoạch sản xuất trồng trọt, theo dõi nắm tình hình, nghiên cứu đề xuất ý kiến về các chủ trương chính sách chung có quan hệ đến sản xuất.

Nghiên cứu đề xuất các biện pháp kỹ thuật từng loại cây trồng trong từng vùng, đúc kết kinh nghiệm, xây dựng các chủ trương để phổ biến; đồng thời trực tiếp chỉ đạo điển hình tăng sản để giúp cho lãnh đạo chung.

2) Phòng nông cụ:

Chịu trách nhiệm điều tra, nắm tình hình nông cụ, tham gia ý kiến xây dựng các chủ trương chính sách về nông cụ, theo dõi, nghiên cứu, đúc kết kinh nghiệm của nhân dân, phối hợp kinh nghiệm nước ngoài, tạo những mẫu nông cụ mới hợp với yêu cầu sản xuất và kỹ thuật mới để kịp thời phục vụ cho phong trào đổi công, hợp tác.

3) Phòng phân giống:

Theo dõi nắm tình hình về phân bón, giống ở địa phương, nghiên cứu đề xuất các chủ trương, chính sách về phân bón và giống (khuyến khích sản xuất, lựa chọn, sử dụng v.v...); nghiên cứu đúc kết kinh nghiệm của nhân dân, phối hợp với kinh nghiệm ngoài nước để xây dựng những chủ trương, chính sách biện pháp kỹ thuật, phổ biến và hướng dẫn nhân dân và các hợp tác xã thực hiện.

Nắm tình hình phân giống để điều hòa phân phối kịp thời.

4) Phòng bảo vệ thực vật:

Theo dõi nắm tình hình phát sinh và phát triển của sâu bệnh hại cây trồng; có kế hoạch và biện pháp phòng trừ kịp thời.

Theo dõi, nghiên cứu và tổng kết kinh nghiệm về thuốc trừ sâu và cách thức trừ sâu góp phần xây dựng và củng cố tổ chức bảo vệ thực vật ở các địa phương.

Điều 2. – Các văn bản trái với nghị định này, nay bãi bỏ.

Điều 3. – Các ông Chánh Văn phòng, Giám đốc Vụ Tổ chức cán bộ, Giám đốc Vụ Trồng trọt chịu trách nhiệm thi hành nghị định này.

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG LÂM
 
 

 
Nghiêm Xuân Yêm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01-NL/NĐ

Loại văn bảnNghị định
Số hiệu01-NL/NĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành...
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báoSố 3
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Nghị định 01-NL/NĐ Quy định tổ chức nội bộ Vụ Trồng trọt


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị định 01-NL/NĐ Quy định tổ chức nội bộ Vụ Trồng trọt
        Loại văn bảnNghị định
        Số hiệu01-NL/NĐ
        Cơ quan ban hànhBộ Nông lâm
        Người kýNghiêm Xuân Yêm
        Ngày ban hành...
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báoSố 3
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Nghị định 01-NL/NĐ Quy định tổ chức nội bộ Vụ Trồng trọt

              Lịch sử hiệu lực Nghị định 01-NL/NĐ Quy định tổ chức nội bộ Vụ Trồng trọt