Nghị định 03-NV-NĐ

Nghị định 03-NV-NĐ năm 1946 về ủy quyền phát lệnh trưng dụng và trưng thu do Bộ trưởng Bộ Nội Vụ ban hành.

BỘ NỘI VỤ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 03-NV-NĐ

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 1946 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Chiếu theo điều thứ 3 Sắc-lệnh số 68 ngày 30 tháng 11 năm 1945 ấn định thể lệ về việc trưng dụng, trưng thu và trưng tập.

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1:– Nay ủy quyền phát lệnh trưng dụng và trưng thu cho các Ủy ban hành chính các kỳ.

Điều 2:– Đổng lý sự vụ bộ Nội vụ và các Chủ tịch Ủy ban hành chính các kỳ chiếu nghị định thi hành.

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
 


 
Võ Nguyên Giáp

 

Thuộc tính văn bản 03-NV-NĐ
Loại văn bản Nghị định
Số hiệu 03-NV-NĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 07/01/1946
Ngày hiệu lực 22/01/1946
Ngày công báo 19/01/1946
Số công báo Số 3
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 12 năm trước

Lược đồ văn bản

Nghị định 03-NV-NĐ ủy quyền phát lệnh trưng dụng và trưng thu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị định 03-NV-NĐ ủy quyền phát lệnh trưng dụng và trưng thu
Loại văn bản Nghị định
Số hiệu 03-NV-NĐ
Cơ quan ban hành Bộ Nội vụ
Người ký Võ Nguyên Giáp
Ngày ban hành 07/01/1946
Ngày hiệu lực 22/01/1946
Ngày công báo 19/01/1946
Số công báo Số 3
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 12 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản hợp nhất

 • 07/01/1946

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 19/01/1946

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 22/01/1946

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực