Nghị định 10/2008/NĐ-CP

Nghị định 10/2008/NĐ-CP về việc thành lập thành phố Hội An thuộc tỉnh Quảng Nam

Nội dung toàn văn Nghị định 10/2008/NĐ-CP thành lập thành phố Hội An thuộc tỉnh Quảng Nam


CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2008/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2008

 

NGHỊ ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP THÀNH PHỐ HỘI AN THUỘC TỈNH QUẢNG NAM

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập thành phố Hội An thuộc tỉnh Quảng Nam trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số và các đơn vị hành chính trực thuộc của thị xã Hội An.

Thành phố Hội An có 6.146,88 ha diện tích tự nhiên và 121.716 nhân khẩu, có 13 đơn vị hành chính, gồm các phường: Minh An, Sơn Phong, Cẩm Nam, Cẩm Phô, Thanh Hà, Tân An, Cẩm Châu, Cẩm An, Cửa Đại và các xã: Cẩm Hà, Cẩm Thanh, Cẩm Kim, Tân Hiệp.

Địa giới hành chính thành phố Hội An: Đông giáp biển Đông; Tây giáp huyện Điện Bàn và huyện Duy Xuyên; Nam giáp huyện Duy Xuyên; Bắc giáp huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Những quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Hội đồng Dân tộc và UB Pháp luật của QH;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- Các Bộ: Nội vụ, Công an, Quốc phòng,
 Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường,
 Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải;
- HĐND, UBND tỉnh Quảng Nam;
- Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư);
- Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước;  
- VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính phủ,
 Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,  
 các Vụ: TH, XDPL, CN, NN, TCCB,
 CCHC, ĐP, V.IV, Công báo;
- Lưu: Văn thư, NC (5b). Hà

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/2008/NĐ-CP

Loại văn bảnNghị định
Số hiệu10/2008/NĐ-CP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/01/2008
Ngày hiệu lực24/02/2008
Ngày công báo09/02/2008
Số công báoTừ số 101 đến số 102
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/2008/NĐ-CP

Lược đồ Nghị định 10/2008/NĐ-CP thành lập thành phố Hội An thuộc tỉnh Quảng Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị định 10/2008/NĐ-CP thành lập thành phố Hội An thuộc tỉnh Quảng Nam
        Loại văn bảnNghị định
        Số hiệu10/2008/NĐ-CP
        Cơ quan ban hànhChính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành29/01/2008
        Ngày hiệu lực24/02/2008
        Ngày công báo09/02/2008
        Số công báoTừ số 101 đến số 102
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị định 10/2008/NĐ-CP thành lập thành phố Hội An thuộc tỉnh Quảng Nam

            Lịch sử hiệu lực Nghị định 10/2008/NĐ-CP thành lập thành phố Hội An thuộc tỉnh Quảng Nam

            • 29/01/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 09/02/2008

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 24/02/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực