Nghị định 101/2004/NĐ-CP

Nghị định 101/2004/NĐ-CP về việc thành lập Sở Bưu chính, Viễn thông thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Nghị định 101/2004/NĐ-CP thành lập Sở Bưu chính, Viễn thông thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố thuộc Trung ương đã được thay thế bởi Nghị định 13/2008/NĐ-CP tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và được áp dụng kể từ ngày 16/03/2008.

Nội dung toàn văn Nghị định 101/2004/NĐ-CP thành lập Sở Bưu chính, Viễn thông thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố thuộc Trung ương


CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 101/2004/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 25 tháng 2 năm 2004

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 101/2004/NĐ-CP NGÀY 25 THÁNG 02 NĂM 2004 VỀ VIỆC THÀNH LẬP SỞ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông và Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Sở Bưu chính, Viễn thông thuộc Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Sở Bưu chính, Viễn thông là cơ quan chuyên môn giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, điện tử, Internet, truyền dẫn phát sóng, tần số vô tuyến điện và cơ sở hạ tầng thông tin (gọi chung là bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin); quản lý các dịch vụ công về bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Sở Bưu chính, Viễn thông chịu sự chỉ đạo, kiểm tra về nghiệp vụ của Bộ Bưưu chính, Viễn thông.

Điều 2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Bưu chính, Viễn thông theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Bưu chính,Viễn thông và Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Điều 3. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 4. Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 101/2004/NĐ-CP

Loại văn bảnNghị định
Số hiệu101/2004/NĐ-CP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/02/2004
Ngày hiệu lực18/03/2004
Ngày công báo03/03/2004
Số công báoSố 3
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/03/2008
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 101/2004/NĐ-CP

Lược đồ Nghị định 101/2004/NĐ-CP thành lập Sở Bưu chính, Viễn thông thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố thuộc Trung ương


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Nghị định 101/2004/NĐ-CP thành lập Sở Bưu chính, Viễn thông thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố thuộc Trung ương
     Loại văn bảnNghị định
     Số hiệu101/2004/NĐ-CP
     Cơ quan ban hànhChính phủ
     Người kýPhan Văn Khải
     Ngày ban hành25/02/2004
     Ngày hiệu lực18/03/2004
     Ngày công báo03/03/2004
     Số công báoSố 3
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/03/2008
     Cập nhật4 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Nghị định 101/2004/NĐ-CP thành lập Sở Bưu chính, Viễn thông thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố thuộc Trung ương

        Lịch sử hiệu lực Nghị định 101/2004/NĐ-CP thành lập Sở Bưu chính, Viễn thông thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố thuộc Trung ương