Nghị định 103/1997/NĐ-CP

Nghị định 103/1997/NĐ-CP năm 1997 sửa đổi Điều 36 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cà phê Việt Nam

Nội dung toàn văn Nghị định 103/1997/NĐ-CP sửa đổi nội dung Điều 36 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cà phê Việt Nam


CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 103/1997/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 1997

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 103/1997/NĐ-CP NGÀY 17 THÁNG 10 NĂM 1997 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI NỘI DUNG ĐIỀU 36 CỦA ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY CÀ PHÊ VIỆT NAM

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 ngày 9 năm 1992;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp Nhà nước ngày 20 tháng 4 năm 1995;
Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cà phê Việt Nam và Trưởng ban chỉ đạo Trung ương đổi mới doanh nghiệp,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1.-

Sửa đổi đoạn thứ 3 mục a, khoản 2, Điều 36 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cà phê Việt Nam ban hành kèm Nghị định số 44/CP ngày 15 tháng 7 năm 1995 của Chính phủ như sau:

"Tổng công ty được huy động vốn khấu hao cơ bản thuộc vốn Nhà nước của các doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập theo nguyên tắc ghi tăng, giảm vốn. Mức huy động hàng năm căn cứ kế hoạch đầu tư tập trung của Tổng công ty, Tổng giám đốc quyết định theo uỷ quyền của Hội đồng quản trị sau khi có sự thoả thuận với Bộ Tài chính".

Điều 2.- Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng Công ty Cà phê Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 103/1997/NĐ-CP

Loại văn bảnNghị định
Số hiệu103/1997/NĐ-CP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/10/1997
Ngày hiệu lực01/11/1997
Ngày công báo30/11/1997
Số công báoSố 22
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 103/1997/NĐ-CP

Lược đồ Nghị định 103/1997/NĐ-CP sửa đổi nội dung Điều 36 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cà phê Việt Nam


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị định 103/1997/NĐ-CP sửa đổi nội dung Điều 36 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cà phê Việt Nam
       Loại văn bảnNghị định
       Số hiệu103/1997/NĐ-CP
       Cơ quan ban hànhChính phủ
       Người kýPhan Văn Khải
       Ngày ban hành17/10/1997
       Ngày hiệu lực01/11/1997
       Ngày công báo30/11/1997
       Số công báoSố 22
       Lĩnh vựcDoanh nghiệp
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật14 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị định 103/1997/NĐ-CP sửa đổi nội dung Điều 36 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cà phê Việt Nam

           Lịch sử hiệu lực Nghị định 103/1997/NĐ-CP sửa đổi nội dung Điều 36 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cà phê Việt Nam

           • 17/10/1997

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/11/1997

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/11/1997

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực