Nghị định 106/2002/NĐ-CP

Nghị định 106/2002/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập quận Hải An và các phường trực thuộc, mở rộng và thành lập phường thuộc quận Lê Chân và đổi tên huyện An Hải thành huyện An Dương thuộc thành phố Hải Phòng

Nội dung toàn văn Nghị định 106/2002/NĐ-CP điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập quận Hải An Lê Chân đổi tên huyện An Hải thànhAn Dương Hải Phòng


CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 106/2002/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2002 

 

NGHỊ ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH ĐỂ THÀNH LẬP QUẬN HẢI AN VÀ CÁC PHƯỜNG TRỰC THUỘC, MỞ RỘNG VÀ THÀNH LẬP PHƯỜNG THUỘC QUẬN LÊ CHÂN VÀ ĐỔI TÊN HUYỆN AN HẢI THÀNH HUYỆN AN DƯƠNG THUỘC THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng và Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Nay điều chỉnh địa giới hành chính huyện An Hải và quận Ngô Quyền để thành lập quận Hải An và các phường trực thuộc, mở rộng và thành lập phường thuộc quận Lê Chân và đổi tên huyện An Hải thành An Dương thuộc thành phố Hải Phòng như sau :

1. Thành lập quận Hải An trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của 5 xã Đằng Lâm, Đằng Hải, Đông Hải, Nam Hải, Tràng Cát thuộc huyện An Hải và phường Cát Bi thuộc quận Ngô Quyền và thành lập phường thuộc quận Hải An.

a) Thành lập phường Đằng Lâm thuộc quận Hải An trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Đằng Lâm.

Phường Đằng Lâm có 462,28 ha diện tích tự nhiên và 10.653 nhân khẩu.

b) Thành lập phường Đằng Hải thuộc quận Hải An trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Đằng Hải.

Phường Đằng Hải có 298,34 ha diện tích tự nhiên và 7.979 nhân khẩu.

c) Thành lập phường Đông Hải thuộc quận Hải An trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Đông Hải.

Phường Đông Hải có 5.401,90 ha diện tích tự nhiên và 16.392 nhân khẩu.

d) Thành lập phường Nam Hải thuộc quận Hải An trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Nam Hải.

Phường Nam Hải có 551,60 ha diện tích tự nhiên và 7.533 nhân khẩu.

e) Thành lập phường Tràng Cát thuộc quận Hải An trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Tràng Cát.

Phường Tràng Cát có 1.996,01 ha diện tích tự nhiên và 7.934 nhân khẩu.

g) Chuyển nguyên trạng phường Cát Bi, quận Ngô Quyền với diện tích tự nhiên 128,84 ha và 19.371 nhân khẩu về quận Hải An.

Quận Hải An có 8.838,97 ha diện tích tự nhiên và 69.862 nhân khẩu; có 06 đơn vị hành chính trực thuộc gồm các phường : Đằng Lâm, Đằng Hải, Đông Hải, Nam Hải, Tràng Cát và Cát Bi.

Địa giới hành chính quận Hải An : Đông giáp huyện Cát Hải; Tây giáp quận Ngô Quyền; Nam giáp huyện Kiến Thụy; Bắc giáp huyện Thủy Nguyên.

2. Sáp nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên và dân số của 2 xã Vĩnh Niệm và Dư Hàng Kênh thuộc huyện An Hải vào quận Lê Chân và thành lập phường Vĩnh Niệm và Dư Hàng Kênh thuộc quận Lê Chân.

a) Thành lập phường Vĩnh Niệm thuộc quận Lê Chân trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Vĩnh Niệm.

Phường Vĩnh Niệm có 562,66 ha diện tích tự nhiên và 11.202 nhân khẩu.

b) Thành lập phường Dư Hàng Kênh thuộc quận Lê Chân trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Dư Hàng Kênh.

Phường Dư Hàng Kênh có 246,60 ha diện tích tự nhiên và 23.373 nhân khẩu.

 

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính huyện An Hải và quận Ngô Quyền để thành lập quận Hải An và các phường trực thuộc quận Hải An; mở rộng và thành lập phường thuộc quận Lê Chân :

- Quận Lê Chân có 1.231,02 ha diện tích tự nhiên và 179.168 nhân khẩu; có 14 đơn vị hành chính trực thuộc gồm các phường : An Biên, An Dương, Cát Dài, Dư Hàng, Đông Hải, Hàng Kênh, Hồ Nam, Lam Sơn, Mê Linh, Niệm Nghĩa, Trại Cau, Trần Nguyên Hãn, Vĩnh Niệm và Dư Hàng Kênh.

Địa giới hành chính quận Lê Chân : Đông giáp quận Ngô Quyền và huyện Kiến Thụy; Tây giáp quận Kiến An và huyện An Hải; Nam giáp huyện Kiến Thụy; Bắc giáp quận Hồng Bàng.

- Quận Ngô Quyền còn lại 1.096,78 ha diện tích tự nhiên và 155.253 nhân khẩu; có 13 đơn vị hành chính trực thuộc gồm các phường : Cầu Đất, Cầu Tre, Đằng Giang, Đông Khê, Đổng Quốc Bình, Gia Viên, Lạch Tray, Lạc Viên, Lê Lợi, Lương Khánh Thiện, Máy Chai, Máy Tơ, Vạn Mỹ.

- Huyện An Hải còn lại 9.831,96 ha diện tích tự nhiên và 134.137 nhân khẩu; có 16 đơn vị hành chính trực thuộc gồm các xã : An Đồng, An Hoà, An Hồng, An Hưng, Bắc Sơn, Đại Bản, Đặng Cương, Đồng Thái, Hồng Phong, Hồng Thái, Lê Lợi, Lê Thiện, Nam Sơn, Quốc Tuấn, Tân Tiến và thị trấn An Dương.

3. Đổi tên huyện An Hải thành huyện An Dương.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Mọi quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này ./.

 


Nơi nhận :

- Ban Bí thư Trung ương Đảng,
- HĐND, UBND thành phố Hải Phòng,
- Ban Tổ chức Trung ương,
- Các Bộ : Nội vụ, Công an, Quốc phòng,
Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường,
Xây dựng, Tài chính, Giao thông vận tải,
- Tổng cục Thống kê,
- Cục Lưu trữ Nhà nước,
- Công báo,
- VPCP : BTCN, các PCN, các Vụ :
ĐP1, TCCB, TH,
- Lưu : NC (5), Văn thư.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG 

Phan Văn Khải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 106/2002/NĐ-CP

Loại văn bảnNghị định
Số hiệu106/2002/NĐ-CP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/12/2002
Ngày hiệu lực04/01/2003
Ngày công báo20/01/2003
Số công báoSố 4
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 106/2002/NĐ-CP

Lược đồ Nghị định 106/2002/NĐ-CP điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập quận Hải An Lê Chân đổi tên huyện An Hải thànhAn Dương Hải Phòng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị định 106/2002/NĐ-CP điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập quận Hải An Lê Chân đổi tên huyện An Hải thànhAn Dương Hải Phòng
        Loại văn bảnNghị định
        Số hiệu106/2002/NĐ-CP
        Cơ quan ban hànhChính phủ
        Người kýPhan Văn Khải
        Ngày ban hành20/12/2002
        Ngày hiệu lực04/01/2003
        Ngày công báo20/01/2003
        Số công báoSố 4
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Nghị định 106/2002/NĐ-CP điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập quận Hải An Lê Chân đổi tên huyện An Hải thànhAn Dương Hải Phòng

             Lịch sử hiệu lực Nghị định 106/2002/NĐ-CP điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập quận Hải An Lê Chân đổi tên huyện An Hải thànhAn Dương Hải Phòng

             • 20/12/2002

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 20/01/2003

              Văn bản được đăng công báo

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 04/01/2003

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực