Nghị định 109-HĐBT

Nghị định 109-HĐBT năm 1983 về việc giao cho Uỷ ban khoa học và kỹ thuật Nhà nước xây dựng và tổng hợp kế hoạch đào tạo cán bộ trên đại học do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Nội dung toàn văn Nghị định 109-HĐBT giao cho Uỷ ban khoa học và kỹ thuật Nhà nước xây dựng và tổng hợp kế hoạch đào tạo cán bộ trên đại học


HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 109-HĐBT

Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 1983

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 109-HĐBT NGÀY 28-9-1983 VỀ VIỆC GIAO CHO UỶ BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC XÂY DỰNG VÀ TỔNG HỢP KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO CÁN BỘ TRÊN ĐẠI HỌC

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ nghị định số 35-CP ngày 9-2-1981 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của bộ trưởng và chức năng của Bộ trong một số lĩnh vực quản lý Nhà nước;
Căn cứ nghị định số 263-CP ngày 27 tháng 6 năm 1981 của Hội đồng Chính phủ về chế độ kế hoạch hoá khoa học và kỹ thuật;
Để đưa việc đào tạo cán bộ trên đại học vào nền nếp, phục vụ các mục tiêu phát triển khoa học và kỹ thuật và thúc đẩy tiến bộ khoa học và kỹ thuật;
Theo đề nghị của chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước, chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước và bộ trưởng Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp.

NGHỊ ĐỊNH :

Điều 1. - từ nay giao cho Uỷ ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước xây dựng kế hoạch đào tạo cán bộ trên đại học và tổng hợp đưa vào kế hoạch khoa học và kỹ thuật.

Điều 2. - Uỷ ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước có nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Phối hợp với Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp, Viện khoa học Việt Nam và Uỷ ban Khoa học xã hội Việt Nam hướng dẫn các Bộ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng kế hoạch đào tạo cán bộ trên đại học. Tổng hợp kế hoạch này vào kế hoạch khoa học và kỹ thuật, đưa vào kế hoạch Nhà nước trình Hội đồng bộ trưởng xét duyệt.

2. Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch đào tạo cán bộ trên đại học.

Điều 3. - Bộ Đại học trung học chuyên nghiệp chịu trách nhiệm hướng dẫn xây dựng chương trình, phương pháp đào tạo hướng dẫn việc tuyển chọn nghiên cứu sinh và cùng với Viện khoa học Việt Nam, Uỷ ban Khoa học xã hội Việt Nam và các Bộ tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bảo đảm chất lượng và có hiệu quả.

Điều 4. - Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay cho những quy định trước đây về việc kế hoạch hoá đào tạo cán bộ trên đại học.

Điều 5. - Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước; chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, bộ trưởng Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp, viện trưởng Viện khoa học Việt Nam, chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học xã hội Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành nghị định này.

 

 

Tố Hữu

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 109-HĐBT

Loại văn bảnNghị định
Số hiệu109-HĐBT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/09/1983
Ngày hiệu lực28/09/1983
Ngày công báo30/11/1983
Số công báoSố 6
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Nghị định 109-HĐBT giao cho Uỷ ban khoa học và kỹ thuật Nhà nước xây dựng và tổng hợp kế hoạch đào tạo cán bộ trên đại học


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị định 109-HĐBT giao cho Uỷ ban khoa học và kỹ thuật Nhà nước xây dựng và tổng hợp kế hoạch đào tạo cán bộ trên đại học
        Loại văn bảnNghị định
        Số hiệu109-HĐBT
        Cơ quan ban hànhHội đồng Bộ trưởng
        Người kýTố Hữu
        Ngày ban hành28/09/1983
        Ngày hiệu lực28/09/1983
        Ngày công báo30/11/1983
        Số công báoSố 6
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị định 109-HĐBT giao cho Uỷ ban khoa học và kỹ thuật Nhà nước xây dựng và tổng hợp kế hoạch đào tạo cán bộ trên đại học

            Lịch sử hiệu lực Nghị định 109-HĐBT giao cho Uỷ ban khoa học và kỹ thuật Nhà nước xây dựng và tổng hợp kế hoạch đào tạo cán bộ trên đại học

            • 28/09/1983

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/11/1983

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/09/1983

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực