Nghị định 11-NL/NĐ

Nghị định 11-NL/NĐ năm 1959 về việc Chuyển giao trại chăn nuôi Phia Đéng cho Ủy ban Hành chính tỉnh Cao Bằng để làm cơ sở sản xuất chăn nuôi và thí nghiệm của tỉnh do Bộ trưởng Bộ Nông Lâm ban hành

BỘ NÔNG LÂM
******

VIỆT DÂN CHỦ CỘNG HÒA 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 11-NL/NĐ

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 1959 

 

NGHỊ ĐỊNH

CHUYỂN GIAO TRẠI CHĂN NUÔI PHIA ĐÉNG CHO ỦY BAN HÀNH CHÍNH TỈNH CAO BẰNG ĐỂ LÀM CƠ SỞ SẢN XUẤT CHĂN NUÔI VÀ THÍ NGHIỆM CỦA TỈNH

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG LÂM

Căn cứ chủ trương phân cấp quản lý của Đảng và Chính phủ;
Căn cứ Nghị định số 17-NĐ/QT ngày 05-10-1955 thành lập trại chăn nuôi Phia Đéng thuộc Viện Khảo cứu nông lâm;
Theo đề nghị của ông Giám đốc viện nông lâm, sau khi thảo luận thống nhất về nguyên tắc và thủ tục với Ủy ban Hành chính tỉnh Cao Bằng.

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. – Nay chuyển giao Trại chăn nuôi Phia-Đéng cho Ủy ban Hành chính tỉnh Cao Bằng để làm cơ sở sản xuất chăn nuôi và thí nghiệm của tỉnh.

Điều 2. -  UBHC tỉnh Cao Bằng sẽ trực tiếp quản lý toàn bộ cơ sở tài sản, bò, dê và cán bộ công nhân viên có của trại. Tất cả những tài sản trên đều phải qua kiểm kê đánh giá, sổ sách ghi chép rành mạch.

Điều 3. –

Chi tiết việc chuyển giao cho Ủy ban Hành chính tỉnh Cao Bằng và Học viện nông lâm căn cứ vào các văn bản nguyên tắc đã quy định để thi hành.

Điều 4. -  Các ông Chánh văn phòng, Giám đốc Học viện nông lâm, UBHC tỉnh Cao Bằng, trưởng phòng tổ chức cán bộ của Bộ và Quản đốc trại chăn nuôi Phia-Đéng chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

K.T. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG LÂM
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Tạo

 

Thuộc tính văn bản 11-NL/NĐ
Loại văn bản Nghị định
Số hiệu 11-NL/NĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 04/05/1959
Ngày hiệu lực 19/05/1959
Ngày công báo 17/06/1959
Số công báo Số 22
Lĩnh vực Doanh nghiệp
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 12 năm trước

Lược đồ văn bản

Nghị định 11-NL/NĐ Chuyển giao trại chăn nuôi Phia Đéng cho Ủy ban Hành chính tỉnh Cao Bằng để làm cơ sở sản xuất chăn nuôi và thí nghiệm tỉnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị định 11-NL/NĐ Chuyển giao trại chăn nuôi Phia Đéng cho Ủy ban Hành chính tỉnh Cao Bằng để làm cơ sở sản xuất chăn nuôi và thí nghiệm tỉnh
Loại văn bản Nghị định
Số hiệu 11-NL/NĐ
Cơ quan ban hành Bộ Nông lâm
Người ký Nguyễn Tạo
Ngày ban hành 04/05/1959
Ngày hiệu lực 19/05/1959
Ngày công báo 17/06/1959
Số công báo Số 22
Lĩnh vực Doanh nghiệp
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 12 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

 • 04/05/1959

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 17/06/1959

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 19/05/1959

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực