Nghị định 111-CP

Nghị định 111-CP năm 1978 quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của viện nghiên cứu quản lý kinh tế do Hội đồng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Nghị định 111-CP quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của viện nghiên cứu quản lý kinh tế


HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 111-CP

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 1978 

 

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC CỦA VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Chính phủ ngày 14/7/1960;
Căn cứ vào Quyết nghị số 215-NQ/QHK6 ngày 17/4/1978 của Ủy ban thường vụ Quốc hội phê chuẩn việc thành lập Viện nghiên cứu quản lý  kinh tế, cơ quan ngang Bộ của Hội đồng Chính phủ;
Để giúp trung ương Đảng và Hội đồng Chính phủ nghiên cứu về công tác quản lý kinh tế theo nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV.

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1: Viện nghiên cứu quản lý kinh tế là cơ quan ngang Bộ của Hội đồng Chính phủ.

Điều 2: Viện nghiên cứu quản lý kinh tế có các nhiệm vụ và quyền hạn chính như sau:

1. Nghiên cứu hệ thống quản lý kinh tế xã hội chủ nghĩa trong cả nước, nhằm vào những vấn đề chung và quan trọng nhất là tổ chức lại nền sản xuất xã hội; cải tiến phương thức quản lý kinh tế, lấy kế hoạch hóa làm chính; kiện toàn bộ máy quản lý kinh tế.

Dự thảo các đề án về quản lý kinh tế có nội dung tổng hợp, liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực để trình hội đồng Chính phủ.

Cộng tác với các Bộ, Tổng cục và Ủy ban nhân dân các tỉnh và thành phố tổ chức việc nghiên cứu quản lý kinh tế theo một chương trình phân công và phối hợp chung.

Phát biểu ý kiến với Hội đồng Chính phủ về những đề án quản lý kinh tế do các Bộ, Tổng cục và địa phương trình ra Hội đồng Chính phủ.

2. Tổng kết thực tiễn quản lý kinh tế ở nước ta, nghiên cứu vận dụng các quy luật kinh tế vào công cuộc xây dựng và quản lý kinh tế trong quá trình phát triển từ sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa; nghiên cứu kinh nghiệm tổ chức và quản lý kinh tế của các nước xã hội chủ nghĩa anh em và các nước khác, xây dựng khoa học về quản lý kinh tế xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

3. Tổ chức việc bồi dưỡng cán bộ cao cấp của Nhà nước về quản lý kinh tế; hướng dẫn các viện, các trường bồi dưỡng cán bộ về quản lý kinh tế của các Bộ, các tỉnh và thành phố

4. Thực hiện việc hợp tác và trao đổi kinh nghiệm về công tác nghiên cứu quản lý kinh tế với các tổ chức hữu quan ở nước ngoài, theo đúng đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và những quy định của Nhà nước.

5. Hướng dẫn, giúp đỡ về nội dung và phương pháp nghiên cứu đối với các tổ chức nghiên cứu quản lý kinh tế của các Bộ, Tổng cục địa phương.

6. Quản lý tổ chức, cán bộ, biên chế, kinh phí và tài sản của viện theo chính sách và chế độ chung của Nhà nước.

Điều 3: Cơ cấu tổ chức của Viện nghiên cứu quản lý kinh tế, gồm có:

- Ban nghiên cứu tổng hợp.

- Ban nghiên cứu quản lý công nghiệp (bao gồm cả xây dựng, giao thông vận tải),

- Ban nghiên cứu quản lý nông nghiệp ( bao gồm cả lâm nghiêp và ngư nghiệp),

- Ban nghiên cứu quản lý lưu thông phân phối,

- Ban quản lý bồi dưỡng cán bộ cao cấp,

- Văn phòng (bao gồm cả tổ chức, cán bộ, thư viện, tư liệu).

Viện có một hội đồng khoa học quản lý kinh tế làm chức năng tư vấn về khoa học quản lý kinh tế cho Viện trưởng.

Ngoài ra, trong công tác nghiên cứu, Viện tổ chức một mạng lưới cộng tác viên gồm những cán bộ quản lý Nhà nước và quản lý kinh tế, cán bộ lý luận, chuyên gia giỏi về khoa học kỹ thuật và về quản lý kinh tế ở các ngành, các địa phương và cơ sở.

Điều 4:  Viện nghiên cứu quản lý kinh tế do một Viện trưởng  phụ trách, Giúp việc Viện trưởng có một số Phó viện trưởng, Các phó viện trưởng giúp Viện trưởng trong việc chỉ đạo công tác chung và được Viện trưởng ủy nhiệm chỉ đạo từng phần công tác của viện.

Điều 5: Viện trưởng Viện nghiên cứu quản lý kinh tế  quy định nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của các tổ chức trong viện và nội quy công tác của viện.

Điều 6: Đồng chí Viện trưởng Viện nghiên cứu quản lý kinh tế, các đồng chí Bộ trưởng, thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm thi hành nghị định này.

 

 

TM. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG





Lê Thanh Nghị

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 111-CP

Loại văn bảnNghị định
Số hiệu111-CP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/05/1978
Ngày hiệu lực02/06/1978
Ngày công báo31/05/1978
Số công báoSố 3
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Nghị định 111-CP quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của viện nghiên cứu quản lý kinh tế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị định 111-CP quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của viện nghiên cứu quản lý kinh tế
        Loại văn bảnNghị định
        Số hiệu111-CP
        Cơ quan ban hànhHội đồng Chính phủ
        Người kýLê Thanh Nghị
        Ngày ban hành18/05/1978
        Ngày hiệu lực02/06/1978
        Ngày công báo31/05/1978
        Số công báoSố 3
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị định 111-CP quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của viện nghiên cứu quản lý kinh tế

            Lịch sử hiệu lực Nghị định 111-CP quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của viện nghiên cứu quản lý kinh tế

            • 18/05/1978

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 31/05/1978

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 02/06/1978

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực