Nghị định 112-HĐBT

Nghị định 112-HĐBT năm 1992 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức Bộ máy của Thông Tấn xã Việt Nam do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Nghị định 112-HĐBT chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức Bộ máy của Thông Tấn xã Việt Nam đã được thay thế bởi Nghị định 66/1998/NĐ-CP chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Thông tấn xã Việt Nam và được áp dụng kể từ ngày 08/09/1998.

Nội dung toàn văn Nghị định 112-HĐBT chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức Bộ máy của Thông Tấn xã Việt Nam


HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 112-HĐBT

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 1992

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 112-HĐBT NGÀY 2 THÁNG 4 NĂM 1992 VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4 tháng 7 năm 1981;
Nhằm tăng cường và phát triển Thông tấn xã Việt Nam phù hợp với tình hình và nhiệm vụ mới;
Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam và Bộ trưởng - Trưởng ban Ban Tổ chức - cán bộ của Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH :

Điều 1. Thông tấn xã Việt Nam là hãng thông tấn Nhà nước của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trực thuộc Hội đồng Bộ trưởng.

Điều 2. Thông tấn xã Việt Nam có chức năng và nhiệm vụ cụ thể sau đây:

1. Thu thập, cung cấp các loại tin, ảnh, văn kiện, tư liệu và tài liệu chính thức của Nhà nước, các tư liệu và tài liệu về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, khoa học - kỹ thuật trong nước và thế giới cho các cơ quan thông tin tuyên truyền, báo chí, các cơ quan khác của Nhà nước, các đoàn thể và nhân dân trong nước, các cơ quan của Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, các cơ quan và người nước ngoài đang sống và làm việc ở Việt Nam và các đối tượng khác nhau ở các khu vực trên thế giới.

2. Khi cần thiết và được Chính phủ cho phép, chính thức công bố những quan điểm của Nhà nước ta về các vấn đề thời sự, chỉnh hướng những thông tin không phù hợp, cải chính những thông tin sai lệch, bác bỏ những thông tin có dụng ý xuyên tạc, bảo đảm thông tin chính thống của Nhà nước.

3. Thu thập, biên soạn tin, ảnh, tư liệu và tài liệu tham khảo để phục vụ kịp thời sự lãnh đạo và quản lý của Nhà nước; phục vụ các cơ quan nghiên cứu, thông tin, báo chí.

4. Thực hiện chức năng ngân hàng dữ kiện về tư liệu thông tin quốc gia và quản lý tư liệu ảnh quốc gia.

5. Trình Hội đồng Bộ trưởng quyết định việc thành lập hoặc bãi bỏ các Ban và cấp tương đương, các phân xã ở nước ngoài và các cơ quan đại diện khu vực ở trong nước.

Quyết định thành lập hoặc bãi bỏ các phân xã ở các tỉnh, thành phố trong nước; tổ chức mạng lưới và xây dựng chế độ cộng tác viên ở các ngành, các cấp. Phối hợp với Bộ Nội vụ và Bộ Quốc phòng thực hiện nhiệm vụ chung về thông tin phục vụ an ninh và quốc phòng.

6. Trình Hội đồng Bộ trưởng quyết định kế hoạch hợp tác nghiệp vụ, kỹ thuật với các hãng thông tấn nước ngoài, các tổ chức thông tấn quốc tế và khu vực, các tập đoàn, Công ty báo chí và nhà xuất bản nước ngoài.

Được quan hệ với các tổ chức thông tấn báo chí, xuất bản của nước ngoài; được ký kết các văn kiện hợp tác và hợp đồng nghiệp vụ, kỹ thuật theo quy định về quan hệ đối ngoại của Nhà nước phù hợp với luật pháp quốc tế.

7. Xây dựng và quản lý hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật thông tấn bảo đảm từng bước đồng bộ hoá với tiến bộ kỹ thuật, với sự phát triển của các loại hình thông tin quốc tế.

8. Quản lý tổ chức, cán bộ, biên chế, lao động tiền lương, tài chính, vật tư, thiết bị của ngành theo đúng chế độ và chính sách của Nhà nước.

Điều 3. Thông tấn xã Việt Nam do một Tổng Giám đốc phụ trách, có một số Phó Tổng Giám đốc giúp việc.

Điều 4. Tổ chức bộ máy của Thông tấn xã Việt Nam gồm có:

1- Ban Biên tập tin trong nước,

2- Ban Biên tập tin đối ngoại,

3- Ban Biên tập tin thế giới,

4- Ban Biên tập ảnh báo chí,

5- Báo ảnh Việt Nam,

6- Ban thư ký biên tập và quan hệ quốc tế,

7- Văn phòng,

8- Trung tâm kỹ thuật thông tấn,

9- Ban Tổ chức cán bộ,

10- Ban Kế hoạch tài vụ,

11- Ban Thanh tra,

12- Cơ quan đại diện thông tấn xã tại thành phố Hồ Chí Minh và tại Đà Nẵng,

13- Các phân xã ở nước ngoài,

14- Các phân xã tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,

15- Các đơn vị kỹ thuật phục vụ cho sự nghiệp thông tấn xã theo phương thức hạch toán được Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng cho phép thành lập.

Điều 5. Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành, bãi bỏ Nghị định 165-CP ngày 18 tháng 6 năm 1977, Quyết định 65-HĐBT ngày 18 tháng 4 năm 1988 và các văn bản trước đây trái với Nghị định này.

Điều 6. Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, các Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước, Thủ trưởng các cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Võ Văn Kiệt

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 112-HĐBT

Loại văn bảnNghị định
Số hiệu112-HĐBT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/04/1992
Ngày hiệu lực02/04/1992
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/09/1998
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 112-HĐBT

Lược đồ Nghị định 112-HĐBT chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức Bộ máy của Thông Tấn xã Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị định 112-HĐBT chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức Bộ máy của Thông Tấn xã Việt Nam
       Loại văn bảnNghị định
       Số hiệu112-HĐBT
       Cơ quan ban hànhHội đồng Bộ trưởng
       Người kýVõ Văn Kiệt
       Ngày ban hành02/04/1992
       Ngày hiệu lực02/04/1992
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/09/1998
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị định 112-HĐBT chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức Bộ máy của Thông Tấn xã Việt Nam

           Lịch sử hiệu lực Nghị định 112-HĐBT chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức Bộ máy của Thông Tấn xã Việt Nam