Nghị định 112-HĐBT

Nghị định 112-HĐBT năm 1985 về việc đổi Công ty than Hòn Gai thành Liên hiệp các xí nghiệp than Hòn Gai do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Nội dung toàn văn Nghị định 112-HĐBT đổi Công ty than Hòn Gai thành Liên hiệp các xí nghiệp than Hòn Gai


HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 112-HĐBT

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 1985

 

NGHỊ ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐỔI CÔNG TY THAN HÒN GAI THÀNH LIÊN HIỆP CÁC XÍ NGHIỆP THAN HÒN GAI

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Luật tổ chức của Hội đồng Bộ trưởng ngày 04/07/1981;
Căn cứ Nghị quyết số 156-HĐBT ngày 30/11/1984 về một số vấn đề cải tiến quản lý công nghiệp quốc doanh;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Mỏ và than,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Đổi Công ty than Hòn Gai thành Liên hiệp các xí nghiệp than Hòn Gai, Liên hiệp các xí nghiệp than Hòn Gai chịu sự quản lý trực tiếp của Bộ Mỏ và than và hoạt động theo Điều lệ liên hiệp các xí nghiệp quốc doanh (kèm theo Nghị định số 302-CP ngày 01/12/1978).

Điều 2. Bộ Mỏ và than có trách nhiệm quy định chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức cụ thể của liên hiệp và các xí nghiệp trong liên hiệp.

Điều 3. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Bộ trưởng Bộ Mỏ và than, Thủ trưởng các Bộ và cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

TM. HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tố Hữu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 112-HĐBT

Loại văn bảnNghị định
Số hiệu112-HĐBT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/04/1985
Ngày hiệu lực11/04/1985
Ngày công báo30/05/1985
Số công báoSố 4
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Nghị định 112-HĐBT đổi Công ty than Hòn Gai thành Liên hiệp các xí nghiệp than Hòn Gai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị định 112-HĐBT đổi Công ty than Hòn Gai thành Liên hiệp các xí nghiệp than Hòn Gai
        Loại văn bảnNghị định
        Số hiệu112-HĐBT
        Cơ quan ban hànhHội đồng Bộ trưởng
        Người kýTố Hữu
        Ngày ban hành11/04/1985
        Ngày hiệu lực11/04/1985
        Ngày công báo30/05/1985
        Số công báoSố 4
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị định 112-HĐBT đổi Công ty than Hòn Gai thành Liên hiệp các xí nghiệp than Hòn Gai

            Lịch sử hiệu lực Nghị định 112-HĐBT đổi Công ty than Hòn Gai thành Liên hiệp các xí nghiệp than Hòn Gai

            • 11/04/1985

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/05/1985

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/04/1985

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực