Nghị định 114-CP

Nghị định 114-CP năm 1964 về việc thống nhất quản lý nhà, đất ở các thành phố, thị xã do Hội đồng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Nghị định 114-CP thống nhất quản lý nhà, đất ở các thành phố, thị xã


HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
********

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 114-CP

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 1964

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ SỐ 114/CP NGÀY 29 THÁNG 7 NĂM 1964 VỀ VIỆC THỐNG NHẤT QUẢN LÝ NHÀ, ĐẤT Ở CÁC THÀNH PHỐ VÀ THỊ XÃ

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Để tăng cường việc quản lý nhà, đất ở các thành phố, thị xã, để việc sử dụng nhà, đất được hợp lý, đưa việc xây dựng, sửa chữa nhà cửa vào kế hoạch, nhằm đáp ứng nhu cầu về nhà làm việc của các cơ quan Nhà nước, nhà ở của công nhân, viên chức và nhân dân.
Theo đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ.
Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng Chính phủ trong Hội nghị Thường vụ của Hội đồng Chính phủ ngày 8 tháng 5 năm 1964.

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1: Những nhà, đất ở các thành phố, thị xã đều được Nhà nước thống nhất quản lý theo những chính sách, chế độ, thể lệ do Hội đồng Chính phủ ban hành.

Bộ Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn và giám sát việc thi hành các chính sách, chế độ, thể lệ ấy.

Điều 2: Các loại nhà, đất dưới đây sẽ giao Bộ Nội vụ quản lý việc sử dụng, phân phối, điều chỉnh, cho thuê, bảo quản, sửa chữa:

A - CÁC LOẠI NHÀ:

1. Những nhà dùng để làm việc hành chính, những nhà ở, nhà phúc lợi tập thể, bất cứ là do Nhà nước xây dựng, do các xí nghiệp dùng quỹ phúc lợi đầu tư xây dựng chung với Nhà nước, do Nhà nước tịch thu theo pháp luật hoặc do những người tư sản đưa vào công tư hợp doanh.

2. Những nhà cho thuê của tư nhân thuộc diện cải tạo đã giao cho Nhà nước quản lý

3. Những nhà vắng chủ.

B - CÁC LOẠI ĐẤT:

1. Những đất công, đất sa bồi, đất bỏ hoang, đất không có chủ.

2. Những đất cho thuê của tư nhân đã giao Nhà nước quản lý .

3. Những đất vắng chủ.

Điều 3: Các loại nhà dưới đây sẽ giao cho các Bộ, các ngành quản lý như sau:

1. Những nhà dùng vào công tác chuyên môn khoa học, y tế, văn hoá, giáo dục như Viện nghiên cứu, bệnh viện, nhà an dưỡng, trường học... nếu là thuộc các ngành ở Trung ương thì do các ngành ấy quản lý việc sử dụng, phân phối, điều chỉnh trong nội bộ theo các chế độ chung của Chính phủ quy định; nếu là thuộc các ngành chuyên môn ở địa phương thì tuỳ theo sự cần thiết, Uỷ ban hành chính tỉnh, thành phố có thể hoặc tự mình quản lý về mọi mặt hoặc giao cho các ngành chuyên môn ở địa phương quản lý việc sử dụng, phân phối, điều chỉnh trong nội bộ theo các chế độ chung của Chính phủ quy định.

2. Những nhà dùng vào công việc sản xuất, kinh doanh như nhà máy, kho tàng, cửa hàng, khách sạn, rạp chiếu bóng... thuộc ngành nào thì do ngành ấy quản lý về mọi mặt theo các chế độ chung của Chính phủ quy định.

3. Những doanh trại quân đội, những nhà làm việc của các cơ quan quốc phòng và những nhà ở do Bộ quốc phòng tự xây dựng lấy, do Bộ quốc phòng quản lý về mọi mặt theo các chế độ chung của Chính phủ quy định.

4. Những doanh trại của lực lưọng Công an nhân dân vũ trang do Bộ Công an quản lý về mọi mặt và theo các chế độ chung của Chính phủ quy định.

Điều 4: Tất cả những loại nhà nói ở Điều 3 khi không còn sử dụng vào những việc như trên thì sẽ giao Bộ Nội vụ quản lý nếu là nhà thuộc các ngành ở Trung ương hoặc giao Uỷ ban hành chính tỉnh, thành phố quản lý nếu là nhà thuộc các ngành ở địa phương.

Điều 5: Tất cả những nhà, đất của tư nhân ở các thành phố, thị xã đều phải được đăng ký và chịu sự giám sát của Nhà nước về việc cho thuê, sửa chữa, chuyển dịch quyền sở hữu.

Điều 6: Nay thành lập Cục quản lý nhà, đất thuộc Bộ Nội vụ. Cục quản lý nhà, đất có nhiệm vụ giúp ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ:

1. Nghiên cứu trình Hội đồng Chính phủ ban hành các chính sách, chế độ, thể lệ về quản lý nhà, đất, hướng dẫn kiểm tra đôn đốc việc chấp hành các chính sách, chế độ, thể lệ ấy.

2. Nắm tình hình chung các loại nhà, đất, góp ý kiến với các ngành ở Trung ương, các Uỷ ban hành chính địa phương và Uỷ ban kế hoạch Nhà nước trong việc lập kế hoạch xây dựng mới và sửa chữa những nhà dùng để ở, để làm việc hành chính hay sự nghiệp và những nhà phúc lợi tập thể; hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch ấy.

3. Quyết định việc sử dụng, phân phối, điều chỉnh những nhà dùng để làm việc hành chính, nhà ở và nhà phúc lợi tập thể của các cơ quan, đoàn thể trung ương đóng tại Hà Nội, xét duyệt kế hoạch sửa chữa những nhà ấy và những nhà của các cơ quan, đoàn thể Trung ương dùng vào công tác chuyên môn khoa học nói ở điểm 1, Điều 3 trên.

4. Quản lý việc cho thuê và sửa chữa những nhà dùng cho các cơ quan thuộc Đoàn ngoại giao và các cơ quan đại diện kinh tế, văn hoá của nước ngoài.

Điều 7: Dưới sự hướng dẫn của Bộ Nội vụ, các Uỷ ban hành chính tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

1. Lãnh đạo việc chấp hành các chính sách, chế độ, thể lệ về quản lý nhà, đất ở địa phương mình.

2. Nắm tình hình chung các loại nhà, đất, lập kế hoạch xây dựng nhà mới, sửa chữa nhà cũ ở địa phương mình.

3. Quyết định việc sử dụng, phân phối, điều chỉnh và xét duyệt kế hoạch sửa chữa các loại nhà nói ở Điều 2 trên; quyết định việc sử dụng và phân phối các loại đất nói ở Điều 2 trên.

4. Quản lý việc cho thuê nhà của Nhà nước, giám sát việc cho thuê nhà của tư nhân.

5. Tổ chức việc đăng ký, lập hồ sơ các loại nhà, đất.

Uỷ ban hành chính tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thể uỷ nhiệm cho Uỷ ban hành chính thành phố trực thuộc tỉnh, Uỷ ban hành chính thị xã, khu phố chấp hành một số nhiệm vụ nói trên theo sự hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

Điều 8: Ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã, khu phố, tuỳ theo tình hình, Uỷ ban hành chính có thể tổ chức Phòng hoặc bộ phận chuyên trách để giúp mình trong việc quản lý nhà, đất, theo sự hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

Điều 9: Ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm hướng dẫn thi hành Nghị định này.

 

 

Phạm Hùng

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 114-CP

Loại văn bảnNghị định
Số hiệu114-CP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/07/1964
Ngày hiệu lực13/08/1964
Ngày công báo19/08/1964
Số công báoSố 26
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Nghị định 114-CP thống nhất quản lý nhà, đất ở các thành phố, thị xã


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị định 114-CP thống nhất quản lý nhà, đất ở các thành phố, thị xã
        Loại văn bảnNghị định
        Số hiệu114-CP
        Cơ quan ban hànhHội đồng Chính phủ
        Người kýPhạm Hùng
        Ngày ban hành29/07/1964
        Ngày hiệu lực13/08/1964
        Ngày công báo19/08/1964
        Số công báoSố 26
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Nghị định 114-CP thống nhất quản lý nhà, đất ở các thành phố, thị xã

             Lịch sử hiệu lực Nghị định 114-CP thống nhất quản lý nhà, đất ở các thành phố, thị xã

             • 29/07/1964

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 19/08/1964

              Văn bản được đăng công báo

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 13/08/1964

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực