Nghị định 119/2005/NĐ-CP

Nghị định 119/2005/NĐ-CP điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định 130/CP năm 1975, Quyết định 111/HĐBT năm 1981

Nội dung toàn văn Nghị định 119/2005/NĐ-CP trợ cấp cán bộ xã đã nghỉ việc điều chỉnh trợ cấp cán bộ xã đã nghỉ việc theo QĐ 130/CP 111/HĐBT


CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 119/2005/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 27 tháng 09 năm 2005 

 

  NGHỊ ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH TRỢ CẤP ĐỐI VỚI CÁN BỘ XÃ ĐÃ NGHỈ VIỆC THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 130/CPNGÀY 20 THÁNG 6 NĂM 1975 CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ, QUYẾT ĐỊNH 111/HĐBT NGÀY 13 THÁNG 10 NĂM 1981 CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

 CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị quyết số 17/2003/QH11 ngày 04 tháng 11 năm 2003 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2004 và Nghị quyết số 19/2003/QH11 ngày 16 tháng 11 năm 2003 về nhiệm vụ năm 2004 của Quốc hội khoá XI;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Tài chính,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc theo quy định tại Quyết định số 130/CP ngày 20 tháng 6 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111/HĐBT ngày 13 tháng 10 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng như sau:

1. Từ ngày 01 tháng 10 năm 2004 đến ngày 30 tháng 9 năm 2005, tăng thêm 10% trên mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 9 năm 2004.

2. Từ ngày 01 tháng 10 năm 2005 đến ngày 30 tháng 9 năm 2006, tăng thêm 10% trên mức trợ cấp hàng tháng đã được điều chỉnh theo quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Từ ngày 01 tháng 10 năm 2005, tăng thêm 20,7% trên mức trợ cấp hàng tháng đã được điều chỉnh theo quy định tại khoản 2 Điều này.

Điều 2. Kinh phí điều chỉnh trợ cấp hàng tháng áp dụng đối với đối tượng quy định tại Điều 1 Nghị định này do ngân sách địa phương bảo đảm theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Điều 3. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 4. Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định này và trình Chính phủ tiếp tục điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng của đối tượng quy định tại Điều 1 Nghị định này từ ngày 01 tháng 10 năm 2006 đến ngày 01 tháng 10 năm 2007.

Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./. 

 

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG


 
 
Phan Văn Khải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 119/2005/NĐ-CP

Loại văn bảnNghị định
Số hiệu119/2005/NĐ-CP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/09/2005
Ngày hiệu lực23/10/2005
Ngày công báo08/10/2005
Số công báoTừ số 7 đến số 8
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 119/2005/NĐ-CP

Lược đồ Nghị định 119/2005/NĐ-CP trợ cấp cán bộ xã đã nghỉ việc điều chỉnh trợ cấp cán bộ xã đã nghỉ việc theo QĐ 130/CP 111/HĐBT


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Nghị định 119/2005/NĐ-CP trợ cấp cán bộ xã đã nghỉ việc điều chỉnh trợ cấp cán bộ xã đã nghỉ việc theo QĐ 130/CP 111/HĐBT
     Loại văn bảnNghị định
     Số hiệu119/2005/NĐ-CP
     Cơ quan ban hànhChính phủ
     Người kýPhan Văn Khải
     Ngày ban hành27/09/2005
     Ngày hiệu lực23/10/2005
     Ngày công báo08/10/2005
     Số công báoTừ số 7 đến số 8
     Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
     Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
     Cập nhật16 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản gốc Nghị định 119/2005/NĐ-CP trợ cấp cán bộ xã đã nghỉ việc điều chỉnh trợ cấp cán bộ xã đã nghỉ việc theo QĐ 130/CP 111/HĐBT

      Lịch sử hiệu lực Nghị định 119/2005/NĐ-CP trợ cấp cán bộ xã đã nghỉ việc điều chỉnh trợ cấp cán bộ xã đã nghỉ việc theo QĐ 130/CP 111/HĐBT

      • 27/09/2005

       Văn bản được ban hành

       Trạng thái: Chưa có hiệu lực

      • 08/10/2005

       Văn bản được đăng công báo

       Trạng thái: Chưa có hiệu lực

      • 23/10/2005

       Văn bản có hiệu lực

       Trạng thái: Có hiệu lực