Nghị định 126-HĐBT

Nghị định 126-HĐBT năm 1985 về việc đổi tên Ban nghiên cứu tổ chức và quản lý khoa học kỹ thuật thành Viện nghiên cứu quản lý khoa học và kỹ thuật trực thuộc Uỷ ban khoa học và kỹ thuật Nhà nước do Hội Đồng Bộ Trưởng ban hành

Nội dung toàn văn Nghị định 126-HĐBT đổi Ban nghiên cứu tổ chức và quản lý khoa học kỹ thuật thành Viện nghiên cứu quản lý KHKT thuộc Ủy ban Khoa học kỹ thuật nhà nước


HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 126-HĐBT

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 1985

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 126-HĐBT NGÀY 29 THÁNG 4 NĂM 1985 VỀ VIỆC ĐỔI TÊN BAN NGHIÊN CỨU TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ KHOA HỌC KỸ THUẬT THÀNH VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TRỰC THUỘC UỶ BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981;
Căn cứ Nghị định số 192-CP ngày 13-10-1975 của Hội đồng Chính phủ ban hành điều lệ về tổ chức và hoạt động của Uỷ ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 125-HĐBT ngày 29-7-1982 của Hội đồng Bộ trưởng về việc sửa đổi bộ máy của Uỷ ban khoa học và kỹ thuật Nhà nước;
Xét đề nghị của Chủ nhiệm Uỷ ban khoa học và kỹ thuật Nhà nước.

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1.- Nay đổi tên ban nghiên cứu tổ chức và quản lý khoa học kỹ thuật thành lập theo Nghị định số 125-HĐBT ngày 29-7-1982 của Hội đồng Bộ trưởng thành Viện nghiên cứu quản lý khoa học và kỹ thuật trực thuộc Uỷ ban khoa học và kỹ thuật Nhà nước.

Điều 2.- Viện nghiên cứu quản lý khoa học và kỹ thuật có chức năng giúp Chủ nhiệm Uỷ ban khoa học và kỹ thuật Nhà nước nghiên cứu công tác quản lý khoa học và kỹ thuật về cơ cấu tổ chức, cơ chế quản lý, phương pháp kế hoạch hoá, hiệu quả kinh tế, kích thích vật chất, v.v... nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và hiệu quả của các hoạt động khoa học và kỹ thuật.

Điều 3.- Viện nghiên cứu quản lý khoa học và kỹ thuật do một Viện trưởng phụ trách, giúp việc Viện trưởng có từ một đến hai Phó viện trưởng.

Chủ nhiệm Uỷ ban khoa học và Kỹ thuật Nhà nước quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ và tổ chức của Viện nghiên cứu quản lý khoa học và kỹ thuật.

Điều 4.- Bãi bỏ những quy định trước đây trái với Nghị định này.

Điều 5.- Chủ nhiệm Uỷ ban khoa học và kỹ thuật Nhà nước và thủ trưởng các cơ quan có liên quan, có trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Tố Hữu

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 126-HĐBT

Loại văn bảnNghị định
Số hiệu126-HĐBT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/04/1985
Ngày hiệu lực14/05/1985
Ngày công báo30/04/1985
Số công báoSố 3
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Nghị định 126-HĐBT đổi Ban nghiên cứu tổ chức và quản lý khoa học kỹ thuật thành Viện nghiên cứu quản lý KHKT thuộc Ủy ban Khoa học kỹ thuật nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị định 126-HĐBT đổi Ban nghiên cứu tổ chức và quản lý khoa học kỹ thuật thành Viện nghiên cứu quản lý KHKT thuộc Ủy ban Khoa học kỹ thuật nhà nước
        Loại văn bảnNghị định
        Số hiệu126-HĐBT
        Cơ quan ban hànhHội đồng Bộ trưởng
        Người kýTố Hữu
        Ngày ban hành29/04/1985
        Ngày hiệu lực14/05/1985
        Ngày công báo30/04/1985
        Số công báoSố 3
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị định 126-HĐBT đổi Ban nghiên cứu tổ chức và quản lý khoa học kỹ thuật thành Viện nghiên cứu quản lý KHKT thuộc Ủy ban Khoa học kỹ thuật nhà nước

            Lịch sử hiệu lực Nghị định 126-HĐBT đổi Ban nghiên cứu tổ chức và quản lý khoa học kỹ thuật thành Viện nghiên cứu quản lý KHKT thuộc Ủy ban Khoa học kỹ thuật nhà nước

            • 29/04/1985

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/04/1985

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/05/1985

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực