Nghị định 13-CP

Nghị định 13-CP năm 1993 Quy định về công tác khuyến nông

Nghị định 13-CP bản Quy định về công tác khuyến nông đã được thay thế bởi Nghị định 56/2005/NĐ-CP về khuyến nông, khuyến ngư và được áp dụng kể từ ngày 18/05/2005.

Nội dung toàn văn Nghị định 13-CP bản Quy định về công tác khuyến nông


CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 13-CP

Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 1993

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 13-CP NGÀY 2-3-1993  BAN HÀNH BẢN QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC KHUYẾN NÔNG 

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Để đẩy mạnh công tác khuyến nông nhằm giúp hộ nông dân mở rộng sản xuất, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp phát triển kinh tế - xã hội nông thôn.
Theo đề nghị của Bộ trưởng các Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm, Lâm nghiệp, Thuỷ sản và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Nghị định này bản Quy định về công tác khuyến nông.

Điều 2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Điều 3. Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

 

 

Võ Văn Kiệt

(Đã ký)

 

QUY ĐỊNH

 VỀ CÔNG TÁC KHUYẾN NÔNG
(Ban hành kèm theo Nghị định số 13-CP ngày 2-3-1993 của Chính phủ).

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Nhà nước tổ chức hệ thống khuyến nông (nông, lâm, ngư nghiệp) trên phạm vi toàn quốc, đồng thời khuyến khích phát triển các tổ chức khuyến nông tự nguyện của các tổ chức kinh tế - xã hội và tư nhân trong và ngoài nước hoạt động theo luật pháp của Việt Nam, nhằm giúp cho nông dân phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn.

Điều 2. Hàng năm, các ngành nông - lâm - ngư nghiệp cùng các ngành có liên quan và chính quyền các cấp căn cứ vào những tiến bộ kỹ thuật, căn cứ vào yêu cầu sản xuất và đời sống, nhu cầu thị trường... xây dựng chương trình khuyến nông đến từng vùng sinh thái, tập trung vào những vấn đề trọng yếu để thúc đẩy phát triển nông, lâm, ngư nghiệp và kinh tế nông thôn ở mỗi vùng.

Điều 3. Nội dung của công tác khuyến nông là:

1. Phổ biến những tiến bộ kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, công nghệ chế biến, bảo quản nông, lâm, thuỷ sản và những kinh nghiệm điển hình sản xuất giỏi.

2. Bồi dưỡng và phát triển kỹ năng, kiến thức quản lý kinh tế cho nông dân để sản xuất, kinh doanh có hiệu quả.

3. Phối hợp với các cơ quan chức năng cung cấp cho nông dân thông tin về thị trường, giá cả nông sản để nông dân bố trí sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế cao.

HỆ THỐNG TỔ CHỨC KHUYẾN NÔNG

Điều 4. Hệ thống khuyến nông được tổ chức từ trung ương đến cơ sở:

- Ở Trung ương: Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm là cơ quan thường trực về công tác khuyến nông của Chính phủ. ở Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm thành lập Cục khuyến nông; ở các Bộ Lâm nghiệp, Thuỷ sản, nhiệm vụ khuyến lâm, khuyến ngư được giao cho Vụ, Cục thích hợp.

-Ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập trung tâm khuyến nông trực thuộc Sở nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản. Trung tâm tổ chức các trạm khuyến nông theo từng vùng hoặc theo cụm xã.

Điều 5. Căn cứ vào khối lượng công việc thường xuyên để xác định biên chế thường xuyên của tổ chức khuyến nông các cấp, bảo đảm tổ chức gọn, nhẹ, hoạt động có hiệu quả. Thực hiện hình thức hợp đồng với cán bộ khoa học - kỹ thuật, cán bộ quản lý kinh tế của các viện nghiên cứu khoa học, trường đại học, trung học chuyên nghiệp, các tổ chức kinh tế, v.v... để triển khai công tác khuyến nông ở các cấp. Vận động nông dân có kinh nghiệm sản xuất giỏi tham gia công tác khuyến nông.

Điều 6. Các tổ chức khuyến nông tự nguyện phải được cơ quan có thẩm quyền cấp trên hoặc chính quyền địa phương cấp giấy phép hoạt động.

CHÍNH SÁCH KHUYẾN NÔNG

Điều 7. Vốn cho hoạt động khuyến nông bao gồm các nguồn sau:

- Ngân sách Nhà nước cấp hàng năm.

- Tài trợ của các tổ chức quốc tế, các tổ chức kinh tế - xã hội, của các tổ chức tư nhân và cá nhân ở trong nước và ngoài nước.

- Thu của nông dân một phần giá trị sản phẩm tăng thêm do áp dụng khuyến nông.

Điều 8. Vốn cho hoạt động khuyến nông được sử dụng để:

- Đào tạo, huấn luyện, xây dựng các điểm trình diễn kỹ thuật và tuyên truyền khuyến nông.

- Mua sắm trang thiết bị phục vụ cho các hoạt động khuyến nông.

- Trả lương và các khoản phụ cấp cho cán bộ khuyến nông.

- Chi cho các hoạt động khác của các tổ chức khuyến nông ở các cấp.

Điều 9. Chính sách đối với cán bộ làm công tác khuyến nông:

- Được bồi dưỡng kỹ thuật và nghiệp vụ làm công tác khuyến nông, kinh phí do quỹ khuyến nông đài thọ.

- Cán bộ khuyến nông công tác ở cơ sở được hưởng thêm một khoản phụ cấp ngoài lương trích từ quỹ khuyến nông.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm chủ trì phối hợp với Bộ Lâm nghiệp, Bộ thuỷ sản, Ban tổ chức - Cán bộ Chính phủ quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, biên chế của tổ chức khuyến nông các cấp. Hàng năm, Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, Bộ Tài chính cân đối ngân sách cho công tác khuyến nông, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm điều hoà phân cấp kinh phí cho tổ chức khuyến nông của các ngành và các cấp.

Điều 11. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ theo chức năng, nhiệm vụ và phạm vi trách nhiệm của mình, ban hành Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định này.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13-CP

Loại văn bảnNghị định
Số hiệu13-CP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/03/1993
Ngày hiệu lực02/03/1993
Ngày công báo15/04/1993
Số công báoSố 7
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/05/2005
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Nghị định 13-CP bản Quy định về công tác khuyến nông


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị định 13-CP bản Quy định về công tác khuyến nông
       Loại văn bảnNghị định
       Số hiệu13-CP
       Cơ quan ban hànhChính phủ
       Người kýVõ Văn Kiệt
       Ngày ban hành02/03/1993
       Ngày hiệu lực02/03/1993
       Ngày công báo15/04/1993
       Số công báoSố 7
       Lĩnh vựcLĩnh vực khác
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/05/2005
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị định 13-CP bản Quy định về công tác khuyến nông

          Lịch sử hiệu lực Nghị định 13-CP bản Quy định về công tác khuyến nông