Nghị định 131/2005/NĐ-CP

Nghị định 131/2005/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 63/1998/NĐ-CP về quản lý ngoại hối

Nghị định 131/2005/NĐ-CP quản lý ngoại hối sửa đổi Nghị định 63/1998/NĐ-CP đã được thay thế bởi Nghị định 160/2006/NĐ-CP hướng dẫn Pháp lệnh Ngoại hối và được áp dụng kể từ ngày 27/01/2007.

Nội dung toàn văn Nghị định 131/2005/NĐ-CP quản lý ngoại hối sửa đổi Nghị định 63/1998/NĐ-CP


CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 131/2005/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2005 

 

NGHỊ ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 63/1998/NĐ-CP NGÀY 17 THÁNG 8 NĂM 1998 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ NGOẠI HỐI

CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 01/1997/QH10 ngày 12 tháng 12 năm 1997 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 10/2003/QH11 ngày 17 tháng 6 năm 2003;
Theo đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,

NGHỊ ĐỊNH: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/1998/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 1998 của Chính phủ như sau:

1. Chương III (các giao dịch vãng lai) được bổ sung thêm Điều 11.a. như sau:

"Điều 11.a. Nguyên tắc tự do hoá các giao dịch vãng lai.

Trên lãnh thổ Việt Nam, các khoản thanh toán và chuyển tiền đối với các giao dịch vãng lai được tự do thực hiện".

2. Khoản 11 Điều 4 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"11. Thanh toán và chuyển tiền cho các giao dịch quốc tế vãng lai trong Nghị định này bao gồm:

a) Các khoản thanh toán liên quan đến xuất, nhập khẩu hàng hoá, dịch vụ, các giao dịch vãng lai khác, các khoản vay tín dụng và ngân hàng ngắn hạn;

b) Các khoản thanh toán cho thu nhập ròng từ đầu tư trực tiếp và gián tiếp, khấu hao vốn đầu tư trực tiếp (nếu áp dụng);

c) Các khoản thanh toán tiền lãi và trả dần nợ gốc của khoản vay nước ngoài;

d) Các khoản chuyển tiền một chiều cho mục đích tiêu dùng và các giao dịch tương tự khác".

3. Điều 14 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Điều 14. Chuyển tiền một chiều từ Việt Nam ra nước ngoài trong các giao dịch vãng lai.

1. Người không cư trú và người cư trú được mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài cho các nhu cầu thanh toán vãng lai hợp pháp không phải xuất trình các chứng từ liên quan đến việc xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế với Nhà nước Việt Nam.

2. Người không cư trú và người cư trú là người nước ngoài có ngoại tệ được chuyển ra nước ngoài khi có nhu cầu. Trường hợp có nguồn thu hợp pháp bằng đồng Việt Nam thì được mua ngoại tệ tại Ngân hàng được phép để chuyển ra nước ngoài.

3. Người cư trú là công dân Việt Nam được mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài để sử dụng cho các nhu cầu hợp pháp như: du lịch, học tập, chữa bệnh, trợ cấp khó khăn, thừa kế và định cư theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

4. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét, giải quyết các trường hợp mua, chuyển, mang ngoại tệ vượt quá hạn mức (nếu có) trên cơ sở xem xét các hồ sơ, giấy tờ chứng minh sự cần thiết của giao dịch".

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

 


Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,
cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Học viện Hành chính quốc gia;
- VPCP: BTCN, TBNC, các PCN, BNC,
Ban Điều hành 112,
Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTTH (5b). (Hoà 315b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG


 

Phan Văn Khải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 131/2005/NĐ-CP

Loại văn bảnNghị định
Số hiệu131/2005/NĐ-CP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/10/2005
Ngày hiệu lực08/11/2005
Ngày công báo24/10/2005
Số công báoTừ số 31 đến số 32
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/01/2007
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 131/2005/NĐ-CP

Lược đồ Nghị định 131/2005/NĐ-CP quản lý ngoại hối sửa đổi Nghị định 63/1998/NĐ-CP


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Nghị định 131/2005/NĐ-CP quản lý ngoại hối sửa đổi Nghị định 63/1998/NĐ-CP
     Loại văn bảnNghị định
     Số hiệu131/2005/NĐ-CP
     Cơ quan ban hànhChính phủ
     Người kýPhan Văn Khải
     Ngày ban hành18/10/2005
     Ngày hiệu lực08/11/2005
     Ngày công báo24/10/2005
     Số công báoTừ số 31 đến số 32
     Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/01/2007
     Cập nhật4 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản được hợp nhất

       Văn bản gốc Nghị định 131/2005/NĐ-CP quản lý ngoại hối sửa đổi Nghị định 63/1998/NĐ-CP

       Lịch sử hiệu lực Nghị định 131/2005/NĐ-CP quản lý ngoại hối sửa đổi Nghị định 63/1998/NĐ-CP