Nghị định 133/2005/NĐ-CP

Nghị định 133/2005/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 105/2004/NĐ-CP về Kiểm toán độc lập

Nghị định 133/2005/NĐ-CP Kiểm toán độc lập sửa đổi Nghị định 105/2004/NĐ-CP đã được thay thế bởi Nghị định 30/2009/NĐ-CP kiểm toán độc lập sửa đổi Nghị định 105/2004/NĐ-CP và được áp dụng kể từ ngày 14/05/2009.

Nội dung toàn văn Nghị định 133/2005/NĐ-CP Kiểm toán độc lập sửa đổi Nghị định 105/2004/NĐ-CP


CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 133/2005/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2005 

 

NGHỊ ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 105/2004/NĐ-CP NGÀY 30 THÁNG 3 NĂM 2004 VỀ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Điều 34 của Luật Kế toán ngày 17 tháng 6 năm 2003;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

NGHỊ ĐỊNH :

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 20 và Điều 34 của nghị định số 105/2004/NĐ-CP ngày 30 tháng 3 năm 2004 của Chính phủ về kiểm toán độc lập, như sau:

1. Khoản 1 và khoản 3 Điều 20 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"1. Doanh nghiệp kiểm toán được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật theo các hình thức: công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Doanh nghiệp kiểm toán phải công khai hình thức này trong quá trình giao dịch và hoạt động".

"3. Doanh nghiệp nhà nước kiểm toán, công ty cổ phần kiểm toán đã thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp từ trước ngày Nghị định số 105/2004/NĐ-CP có hiệu lực được phép chuyển đổi theo một trong các hình thức doanh nghiệp quy định tại khoản 1 Điều này trong thời hạn 3 năm kể từ ngày Nghị định số 105/2004/NĐ-CP có hiệu lực".

2. Khoản 2 Điều 34 được sửa đổi, bổ sung như sau:

". Bộ Tài chính chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động kiểm toán độc lập; hướng dẫn cụ thể về tiêu chuẩn, điều kiện thành lập mới công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán, công ty hợp danh kiểm toán theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định này".

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Những quy định trước đây trái với Nghị định này đều bị bãi bỏ.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

 

 

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG 
Phan Văn Khải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 133/2005/NĐ-CP

Loại văn bảnNghị định
Số hiệu133/2005/NĐ-CP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/10/2005
Ngày hiệu lực22/11/2005
Ngày công báo07/11/2005
Số công báoTừ số 8 đến số 9
Lĩnh vựcKế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/05/2009
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 133/2005/NĐ-CP

Lược đồ Nghị định 133/2005/NĐ-CP Kiểm toán độc lập sửa đổi Nghị định 105/2004/NĐ-CP


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Nghị định 133/2005/NĐ-CP Kiểm toán độc lập sửa đổi Nghị định 105/2004/NĐ-CP
     Loại văn bảnNghị định
     Số hiệu133/2005/NĐ-CP
     Cơ quan ban hànhChính phủ
     Người kýPhan Văn Khải
     Ngày ban hành31/10/2005
     Ngày hiệu lực22/11/2005
     Ngày công báo07/11/2005
     Số công báoTừ số 8 đến số 9
     Lĩnh vựcKế toán - Kiểm toán
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/05/2009
     Cập nhật4 năm trước

     Văn bản gốc Nghị định 133/2005/NĐ-CP Kiểm toán độc lập sửa đổi Nghị định 105/2004/NĐ-CP

     Lịch sử hiệu lực Nghị định 133/2005/NĐ-CP Kiểm toán độc lập sửa đổi Nghị định 105/2004/NĐ-CP