Nghị định 145-HĐBT

Nghị định 145-HĐBT năm 1983 thi hành Pháp lệnh phát hành công trái xây dựng Tổ quốc do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Nội dung toàn văn Nghị định 145-HĐBT quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về việc phát hành công trái xây dựng Tổ quốc


HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 145-HĐBT

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 1983

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 145-HĐBT NGÀY 6-12-1983 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH PHÁP LỆNH VỀ VIỆC PHÁT HÀNH CÔNG TRÁI XÂY DỰNG TỔ QUỐC.

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng bộ trưởng ngày 4-7-1981;
Căn cứ Pháp lệnh về việc phát hành công trái xây dựng Tổ quốc ngày 25-11-1983 của Hội đồng Nhà nước,

NGHỊ ĐỊNH :

Điều 1.- Nhà nước bảo đảm giá trị của tiền mua công trái bằng những mặt hàng công nghiệp thông dụng, vật liệu xây dựng và căn hộ lắp ghép (ở các thành phố và khu công nghiệp).

Danh mục và giá cả những mặt hàng này do Bộ Tài chính công bố hàng năm cho mỗi đợt phát hành công trái.

Điều 2.- Phiếu công trái thu và ghi bằng tiền, khi thanh toán, sẽ được tính lại giá trị căn cứ vào sự thay đổi chỉ số giá các mặt hàng bảo đảm nói ở điều 1 (so sánh giá năm thanh toán với giá năm phát hành công trái).

Phiếu công trái sẽ được thanh toán bằng tiền mặt hoặc bằng các hàng bảo đảm tuỳ theo yêu cầu của người sở hữu phiếu công trái.

Điều 3.- Phiếu công trái thu và ghi bằng thóc, khi thanh toán, sẽ tính thành tiền theo thời giá như sau:

1. Hoặc tính theo giá mua khuyến khích nếu người sở hữu phiếu công trái yêu cầu được thanh toán bằng tiền mặt hoặc bằng những mặt hàng bảo đảm nói ở điều 1.

2. Hoặc tính theo giá mua theo hợp đồng hai chiều, nếu người sở hữu phiếu công trái yêu cầu được thanh toán bằng những vật tư hàng hoá mà Nhà nước cung ứng theo hợp đồng hai chiều.

Điều 4.- Phiếu công trái đến hạn thanh toán được hoàn trả tại ngân hàng cơ sở hoặc quỹ tiết kiệm phường, xã nơi cư trú của người sở hữu phiếu công trái.

Ngoài tiền mặt, người sở hữu phiếu công trái còn nhận được phiếu mua hàng có giá trị mua hàng (những mặt hàng nói ở điều 1 và điều 3) ở của hàng quốc doanh gần nhất.

Điều 5.- Người sở hữu phiếu công trái nếu chuyển quyền sở hữu cho người khác thì làm đơn, viết thành hai bản đem đến Uỷ ban nhân dân phường, xã nơi cư trú.

Uỷ ban nhân dân phường, xã có trách nhiệm:

1. Chứng thực đơn xin chuyển quyền sở hữu phiếu công trái trước mặt người chuyển nhượng (hoặc người được uỷ quyền) và người được chuyển nhượng sau đó, ghi họ, tên, địa chỉ, số giấy chứng minh của người được chuyển nhượng vào mặt sau phiếu công trái.

2. Giao cho người được chuyển nhượng phiếu công trái một bản và gửi lên ngân hàng quận, huyện một bản.

Điều 6.- Khi mất phiếu công trái người sở hữu phiếu công trái phải làm đơn báo ngay cho ngân hàng quận, huyện nơi cư trú.

Ngay sau khi nhận được đơn, ngân hàng quận, huyện nơi cư trú phải thông báo cho ngân hàng nơi phát hành phiếu công trái để ghi vào sổ gốc, mặt khác, phải làm đầy đủ các thủ tục thông báo trong nội bộ hệ thống ngân hàng như trường hợp mất séc chuyển tiền.

Điều 7.- Phiếu công trái thu và ghi bằng ngoại tệ, khi thanh toán, sẽ được trả bằng ngoại tệ, bằng tiền Việt Nam , hoặc bằng những mặt hàng bảo đảm tuỳ theo yêu cầu của người sở hữu phiếu công trái theo đúng quy định trong điều 4 của Pháp lệnh về việc phát hành công trái xây dựng Tổ quốc.

Thủ tục mua, bảo quản, chuyển nhượng và thanh toán phiếu công trái thu bằng ngoại tệ (ngoại tệ chuyển đổi và ngoại tệ không chuyển đổi) do Bộ Tài chính phối hợp cùng Bộ Ngoại giao và Ngân hàng Ngoại thương quy định.

Điều 8.- Toàn bộ khoản thu về công trái phải hạch toán vào một tài khoản riêng của ngân sách trung ương.

Mọi khoản chi phí về phát hành công trái do ngân hàng trung ương đài thọ theo chệ độ cấp phát kinh phí.

Điều 9.- Các cơ quan có liên quan, trong phạm vi chức năng của mình, có trách nhiệm phục vụ việc phát hành công trái.

Bộ Tài chính là cơ quan thống nhất quản lý việc phát hành công trái, có trách nhiệm lập kế hoạch phát hành và kế hoạch thanh toán công trái, quy định chế độ quản lý công trái và đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện. Cơ quan tài chính tỉnh, huyện giúp Uỷ ban nhân dân cùng cấp chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc phát hành và thanh toán công trái.

Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm in, bảo quản và phát hành phiếu công trái; tổ chức và chỉ đạo toàn ngành làm các nhiệm vụ bán phiếu công trái, ghi chép và bảo quản hồ sơ, chứng từ về công trái, quyết toán khoản thu về công trái với ngân sách trung ương, thanh toán các phiếu công trái đến hạn thanh toán.

Bộ Lương thực tổ chức tiếp nhận thóc công trái và thanh toán với ngân sách trung ương theo giá thóc thuế nông nghiệp.

Uỷ ban Vật giá Nhà nước quy định giá các mặt hàng bảo đảm giá trị của tiền mua công trái.

Bộ Ngoại giao phối hợp với Ban Việt kiều trung ương, Bộ Lao động và các cơ quan có quan hệ đối ngoại tổ chức việc vận động Việt kiều và những công dân Việt Nam đi công tác, lao động và học tập ở nước ngoài mua công trái.

Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước và Bộ Tài chính, từ năm 1991 trở đi, phải kế hoạch hoá quỹ hàng hoá và vốn ngân sách để thanh toán các phiếu công trái đến hạn thanh toán theo đúng các quy định của Pháp lệnh và của nghị định này.

Điều 10.- Thủ trưởng các Bộ, Uỷ ban Nhà nước và cơ quan khác thuộc Hội đồng bộ trưởng, chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành nghị định này.

 

 

Tố Hữu

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 145-HĐBT

Loại văn bảnNghị định
Số hiệu145-HĐBT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/12/1983
Ngày hiệu lực21/12/1983
Ngày công báo15/12/1983
Số công báoSố 20
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Quyền dân sự, Chứng khoán
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 145-HĐBT

Lược đồ Nghị định 145-HĐBT quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về việc phát hành công trái xây dựng Tổ quốc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản đính chính

     Văn bản bị thay thế

      Văn bản hiện thời

      Nghị định 145-HĐBT quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về việc phát hành công trái xây dựng Tổ quốc
      Loại văn bảnNghị định
      Số hiệu145-HĐBT
      Cơ quan ban hànhHội đồng Bộ trưởng
      Người kýTố Hữu
      Ngày ban hành06/12/1983
      Ngày hiệu lực21/12/1983
      Ngày công báo15/12/1983
      Số công báoSố 20
      Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Quyền dân sự, Chứng khoán
      Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
      Cập nhật13 năm trước

      Văn bản thay thế

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị định 145-HĐBT quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về việc phát hành công trái xây dựng Tổ quốc

          Lịch sử hiệu lực Nghị định 145-HĐBT quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về việc phát hành công trái xây dựng Tổ quốc