Nghị định 154-CP

Nghị định 154-CP năm 1961 quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ủy ban Liên lạc văn hóa với nước ngoài do Hội Đồng Chính Phủ ban hành

Nội dung toàn văn Nghị định 154-CP quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ủy ban Liên lạc văn hóa với nước ngoài


HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 154-CP

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 1961 

 

 

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA ỦY BAN LIÊN LẠC VĂN HÓA VỚI NƯỚC NGOÀI

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Chính phủ ngày 14 tháng 7 năm 1960.

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1: - Ủy ban Liên lạc văn hóa với nước ngoài là cơ quan của Hội đồng Chính phủ có trách nhiệm quản lý công tác trao đổi văn hóa với nước ngoài theo đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ và kế hoạch phát triển công tác trao đổi văn hóa, tuyên truyền quốc tế, giới thiệu nền văn hóa Việt nam ra nước ngoài, nhằm góp phần mở rộng và tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân ta với nhân dân các nước xã hội chủ nghĩa, các nước dân tộc độc lập và nhân dân yêu chuộng hòa bình, tiến bộ toàn thế giới, đề cao địa vị của nước Việt nam dân chủ cộng hòa trên đường quốc tế.

Điều 2: - Ủy ban Liên lạc văn hóa với nước ngoài có nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Nghiên cứu và trình Hội đồng Chính phủ ban hành các chính sách, thể lệ về trao đổi văn hóa với nước ngoài; tổ chức và chỉ đạo thực hiện các chính sách, thể lệ ấy.

2. Nghiên cứu và trình Hội đồng Chính phủ phê chuẩn kế hoạch trao đổi văn hóa với nước ngoài và tuyên truyền quốc tế; tổ chức và chỉ đạo thực hiện kế hoạch ấy. Tiến hành đàm phán, ký kết các hiệp định về trao đổi văn hóa với các nước; tổ chức thực hiện các hiệp định ấy.

3. Thống nhất quản lý và chỉ đạo toàn bộ công tác trao đổi văn hóa với nước ngoài của các cơ quan Nhà nước và các đoàn thể nhân dân. Các ngành, các cấp phải thông qua Ủy ban trong việc quan hệ, giao dịch với các cơ quan đại diện ngoại giao của các nước Việt nam về mặt trao đổi văn hóa, trừ trường hợp đặc biệt được quy định riêng.

4. Phát triển quan hệ với những tổ chức văn hóa hữu nghị và các nhà văn hóa yêu chuộng hòa bình, dân chủ và tiến bộ của các nước.

5. Xuất bản sách, báo, tạp chí bằng ngoại văn để gửi ra các nước. Phối hợp với các tổ chức văn hóa, tiến bộ của các nước trong công tác dịch thuật, xuất bản sách, báo có liên quan đến nước ta.

6. Quản lý toàn bộ việc nhập khẩu, xuất khẩu và phát hành các loại văn hóa phẩm như: sách, báo, đĩa hát, bản nhạc, tranh ảnh, tem v.v… nhằm trao đổi văn hóa và tuyên truyền quốc tế.

7. Tổ chức các cuộc triển lãm về văn hóa Việt nam ở nước ngoài và các cuộc triển lãm về văn hóa của nước ngoài ở Việt nam; tổ chức tham dự các cuộc thi quốc tế về văn hóa như: tranh, ảnh v.v… cung cấp các tài liệu để giới thiệu nước Việt nam ra nước ngoài, và tổ chức các hoạt động về văn hóa để giới thiệu nước ngoài ở Việt nam, nhân dịp các lễ kỷ niệm của Việt nam và của các nước.

8. Quản lý việc đón tiếp các đoàn biểu diễn nghệ thuật và các đoàn văn hóa nước ngoài vào Việt nam; cùng các cơ quan hữu quan tổ chức và quản lý sự hoạt động của các đoàn văn hóa, biểu diễn nghệ thuật của Việt nam đi ra nước ngoài.

9. Cùng Bộ Văn hóa, Bộ Ngoại thương xét duyệt các tuyên truyền phẩm, văn hóa phẩm và các tiết mục nghệ thuật trước khi đưa ra nước ngoài.

10. Đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ cho các tùy viên văn hóa công tác tại các cơ quan đại diện ngoại giao của ta ở nước ngoài.

11. Quản lý tổ chức, cán bộ, biên chế, lao động tiền lương, tài sản, tài vụ, lễ tân...trong ngành theo chế độ chung của Nhà nước .

Điều 3: - Chủ nhiệm Ủy ban Liên lạc văn hóa với nước ngoài chịu trách nhiệm trước Hội đồng Chính phủ và trước Quốc hội lãnh đạo toàn bộ công tác của Bộ như điều 2 đã quy định. Các Phó Chủ nhiệm Ủy ban Liên lạc văn hóa với nước ngoài giúp Chủ nhiệm trong việc lãnh đạo chung và có thể được Chủ nhiệm ủy nhiệm chỉ đạo từng phần công tác của Ủy ban. Các Ủy viên Ủy ban liên lạc văn hóa với nước ngoài giúp Chủ nhiệm phụ trách một số công việc hoặc một bộ phận công tác của Ủy ban.

Trong phạm vi quyền hạn của mình, trên cơ sở và để thi hành pháp luật, và các nghị định, nghị quyết, quyết định, thông tư, chỉ thị của Hội đồng Chính phủ, Chủ nhiệm Ủy ban Liên lạc văn hóa với nước ngoài ra những thông tư, quyết định và kiểm tra các ngành, các cấp trong việc thi hành những thông tư, quyết định ấy; đề nghị sửa đổi hoặc bãi bỏ những thông tư; quyết định không thích đáng có liên quan đến công tác trao đổi văn hóa với nước ngoài của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ hay của Ủy ban hành chính địa phương.

Điều 4: - Tổ chức bộ máy của Ủy ban Liên lạc văn hóa với nước ngoài gồm có:

- Văn phòng

- Vụ liên lạc

- Và các đơn vị sự nghiệp, do Ủy ban quản lý.

Việc thành lập, sửa đổi hoặc bãi bỏ Văn phòng, các Vụ, Cục, và đơn vị tương đương do Hội đồng Chính phủ phê chuẩn.

Nhiệm vụ của Văn phòng, các Vụ, Cục và các đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban quản lý sẽ quy định trong điều lệ tổ chức của Ủy ban Liên lạc văn hóa với nước ngoài do Hội đồng Chính phủ phê chuẩn.

Điều 5: - Chủ nhiệm Ủy ban Liên lạc văn hóa với nước ngoài có trách nhiệm thi hành nghị định này.

 

 

TM. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 
 


Phạm Văn Đồng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 154-CP

Loại văn bảnNghị định
Số hiệu154-CP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/10/1961
Ngày hiệu lực20/10/1961
Ngày công báo15/11/1961
Số công báoSố 44
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Nghị định 154-CP quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ủy ban Liên lạc văn hóa với nước ngoài


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị định 154-CP quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ủy ban Liên lạc văn hóa với nước ngoài
       Loại văn bảnNghị định
       Số hiệu154-CP
       Cơ quan ban hànhHội đồng Chính phủ
       Người kýPhạm Văn Đồng
       Ngày ban hành05/10/1961
       Ngày hiệu lực20/10/1961
       Ngày công báo15/11/1961
       Số công báoSố 44
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
       Cập nhật17 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Nghị định 154-CP quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ủy ban Liên lạc văn hóa với nước ngoài

             Lịch sử hiệu lực Nghị định 154-CP quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ủy ban Liên lạc văn hóa với nước ngoài

             • 05/10/1961

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 15/11/1961

              Văn bản được đăng công báo

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 20/10/1961

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực