Nghị định 16/2011/NĐ-CP

Nghị định 16/2011/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 105/2004/NĐ-CP về kiểm toán độc lập

Nội dung toàn văn Nghị định 16/2011/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 105/2004/NĐ-CP kiểm toán độc lập


CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/2011/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2011

 

NGHỊ ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ ĐỊNH SỐ 105/2004/NĐ-CP NGÀY 30 THÁNG 3 NĂM 2004 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Kế toán ngày 17 tháng 6 năm 2003;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung điểm b, khoản 1, Điều 13 của Nghị định số 105/2004/NĐ-CP ngày 30 tháng 3 năm 2004 của Chính phủ về kiểm toán độc lập như sau:

"b) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế - Tài chính - Ngân hàng hoặc chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán và thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toán từ 5 năm trở lên hoặc thời gian thực tế làm trợ lý kiểm toán ở doanh nghiệp kiểm toán từ 04 năm trở lên tính từ năm ghi trên bằng tốt nghiệp đại học đến năm đăng ký dự thi".

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 4 năm 2011.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTTH (5b)

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16/2011/NĐ-CP

Loại văn bảnNghị định
Số hiệu16/2011/NĐ-CP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/02/2011
Ngày hiệu lực20/04/2011
Ngày công báo06/03/2011
Số công báoTừ số 115 đến số 116
Lĩnh vựcKế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 16/2011/NĐ-CP

Lược đồ Nghị định 16/2011/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 105/2004/NĐ-CP kiểm toán độc lập


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản sửa đổi, bổ sung

  Văn bản bị đính chính

   Văn bản được hướng dẫn

    Văn bản đính chính

     Văn bản bị thay thế

      Văn bản hiện thời

      Nghị định 16/2011/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 105/2004/NĐ-CP kiểm toán độc lập
      Loại văn bảnNghị định
      Số hiệu16/2011/NĐ-CP
      Cơ quan ban hànhChính phủ
      Người kýNguyễn Tấn Dũng
      Ngày ban hành22/02/2011
      Ngày hiệu lực20/04/2011
      Ngày công báo06/03/2011
      Số công báoTừ số 115 đến số 116
      Lĩnh vựcKế toán - Kiểm toán
      Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
      Cập nhật10 năm trước

      Văn bản thay thế

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị định 16/2011/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 105/2004/NĐ-CP kiểm toán độc lập

          Lịch sử hiệu lực Nghị định 16/2011/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 105/2004/NĐ-CP kiểm toán độc lập

          • 22/02/2011

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 06/03/2011

           Văn bản được đăng công báo

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 20/04/2011

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực