Nghị định 161/2007/NĐ-CP

Nghị định 161/2007/NĐ-CP sửa đổi Điều 48 Nghị định 41/2005/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Thanh tra

Nội dung toàn văn Nghị định 161/2007/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thanh tra sửa đổi Nghị định 41/2005/NĐ-CP


CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

SỐ: 161/2007/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2007

 

NGHỊ ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 48 NGHỊ ĐỊNH SỐ 41/2005/NĐ-CP NGÀY 25 THÁNG 03 NĂM 2005 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THANH TRA

CHÍNH PHỦ

Căn cú Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 06 năm 2004;
Xét đề nghị của Tổng thanh tra,

NGHỊ ĐỊNH :

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 48 Nghị định số 41/2005/NĐ-CP ngày 25 tháng 03 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra như sau:

“Điều 48. Kinh phí hoạt động của các cơ quan thanh tra nhà nước

1. Kinh phí hoạt động hàng năm của các cơ quan thanh tra nhà nước do ngân sách nhà nước cấp theo quy định của pháp luật.

2. Các cơ quan thanh tra nhà nước được trích một phần số tiền từ các khoản thu hồi phát hiện qua thanh tra thực nộp vào ngân sách nhà nước để hỗ trợ nâng cao năng lực hoạt động thanh tra, tăng cường cơ sở vật chất và khen thưởng, động viên tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác thanh tra.

3. Bộ trưởng Bộ Tài chính và Tổng thanh tra hướng dẫn chi tiết việc trích, lập, quản lý, sử dụng kinh phí quy định tại khoản 2 Điều này theo nguyên tắc:

a) Xác định rõ các khoản thu hồi được trích;

b) Mức trích cụ thể phải bảo đảm các khoản thu hồi hoàn trả cho ngân sách nhà nước, đồng thời hỗ trợ cho công tác thanh tra theo quy định tại khoản 2 Điều này;

c) Theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước" .

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Những quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

 

 

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 161/2007/NĐ-CP

Loại văn bảnNghị định
Số hiệu161/2007/NĐ-CP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/10/2007
Ngày hiệu lực25/11/2007
Ngày công báo10/11/2007
Số công báoTừ số 768 đến số 769
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/11/2011
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 161/2007/NĐ-CP

Lược đồ Nghị định 161/2007/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thanh tra sửa đổi Nghị định 41/2005/NĐ-CP


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

    Văn bản đính chính

     Văn bản bị thay thế

      Văn bản hiện thời

      Nghị định 161/2007/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thanh tra sửa đổi Nghị định 41/2005/NĐ-CP
      Loại văn bảnNghị định
      Số hiệu161/2007/NĐ-CP
      Cơ quan ban hànhChính phủ
      Người kýNguyễn Tấn Dũng
      Ngày ban hành31/10/2007
      Ngày hiệu lực25/11/2007
      Ngày công báo10/11/2007
      Số công báoTừ số 768 đến số 769
      Lĩnh vựcBộ máy hành chính
      Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/11/2011
      Cập nhật17 năm trước

      Văn bản thay thế

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị định 161/2007/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thanh tra sửa đổi Nghị định 41/2005/NĐ-CP

           Lịch sử hiệu lực Nghị định 161/2007/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thanh tra sửa đổi Nghị định 41/2005/NĐ-CP

           • 31/10/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/11/2007

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/11/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực