Nghị định 168-TTg

Nghị định 168-TTg năm 1958 về việc thành lập Uỷ ban Kiện toàn tổ chức trung ương, khu, thành và tỉnh do Thủ Tướng ban hành

Nội dung toàn văn Nghị định 168-TTg thành lập Uỷ ban Kiện toàn tổ chức trung ương, khu, thành và tỉnh


PHỦ THỦ TƯỚNG
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 168-TTg

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 1958 

 

 

NGHỊ ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP UỶ BAN KIỆN TOÀN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG, KHU, THÀNH VÀ TỈNH.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ nghị định số 449-TTg ngày 3-10-1957 thành lập Uỷ ban Điều chỉnh biên chế trung ương, khu, thành phố, tỉnh;
Theo đề nghị của ông Chủ tịch Uỷ ban Điều chỉnh biên chế trung ương;
Theo nghị quyết của Hội đồng Chính phủ;

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1: - Nay thành lập Uỷ ban Kiện toàn tổ chức trung ương thay cho Uỷ ban Điều chỉnh biên chế  trung ương.

Điều 2: - Uỷ ban Kiện toàn tổ chức trung ương có nhiệm vụ giúp Chính phủ:

- Nghiên cứu đường lối, phương châm chấn chỉnh tổ chức bộ máy Nhà nước từ trung ương đến xã;

- Quy định tổ chức bộ máy và biên chế của các cơ quan Nhà nước;

- Xây dựng chính sách và kế hoạch điều chỉnh cán bộ;

- Xây dựng chính sách và kế hoạch giảm nhẹ biên chế chuyển người về sản xuất;

- Kiểm tra các cấp, các ngành trong việc thực hiện đường lối, phương châm, chính sách và kế  hoạch nói trên.

Điều 3: - Uỷ ban Kiện toàn tổ chức trung ương chịu trách nhiệm trước Hội đồng Chính phủ. Chủ tịch Uỷ ban Kiện toàn tổ chức trung ương được tham dự Hội đồng Chính phủ mỗi khi Hội đồng Chính phủ bàn về các vấn đề liên quan đến trách nhiệm của Uỷ ban.

Điều 4: - Thành phần Uỷ ban Kiện toàn tổ chức trung ương gồm có:

- ông Lê Đức Thọ, Uỷ viên Ban Chấp hành trung ương Đảng Lao động Việt-nam ….chủ tịch

- ông Nguyễn – Duy – Trinh, Chủ nhiệm Văn phòng Nội chính Thủ tướng phủ….Uỷ viên.

- ông Trần-Hữu-Dực, chủ nhiệm Văn phòng Nông lâm - Thuỷ  lợi Thủ tướng phủ….Uỷ viên.

- ông Phạm-Văn-Bạch, Thứ trưởng, Thủ tướng phủ…. Uỷ viên

- ông Tô-Quang-Đẩu, Thứ trưởng, Bộ Nội vụ……Uỷ viên.

- ông Nguyễn-Văn-Chi, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Nội chính Thủ tướng phủ…. …Uỷ viên

- ông Lê-Tất-Đắc, Giám đốc Vụ Cán bộ Bộ Nội vụ………. Uỷ viên

- ông Lê-Văn-Lương Phó Trưởng ban Tổ chức trung ương Đảng Lao động Việt-nam ….. Uỷ viên.

- ông Vũ-Oanh, Uỷ viên Ban Tổ chức trung ương Đảng Lao động Việt-nam …. Uỷ viên.

Ông Nguyễn-Văn-Chi là Uỷ viên thư ký.

Khi Uỷ ban Kiện toàn tổ chức trung ương họp bàn những vấn đề có liên quan tới các Bộ hay các Ban nào thì sẽ mời đại biểu của các Bộ, các Ban ấy dự.

Điều 5: - Uỷ ban Kiện toàn tổ chức trung ương thành lập một số tiểu ban giúp Uỷ ban nghiên cứu về các vấn đề:

- Tổ chức và biên chế bộ máy;

- Chính sách và kế hoạch điều chỉnh cán bộ;

- Chuyển người về sản xuất;

Điều 6: - Giúp việc Uỷ ban  Kiện toàn tổ chức trung ương có một văn phòng.

Điều 7: - Ở các khu Tự trị, các thành phố và các tỉnh, sẽ thành lập mỗi nơi một Uỷ ban Kiện toàn tổ chức thay cho Uỷ ban Điều chỉnh biên chế khu Tự trị, thành phố và tỉnh.

Điều 8: - Các Uỷ ban Kiện toàn tổ chức khu Tự trị, thành phố, tỉnh có nhiệm vụ:

- Chỉ đạo công tác chấn chỉnh tổ chức, giảm nhẹ biên chế, điều chỉnh cán bộ, đưa người về sản xuất cho đúng với đường lối, phương châm, chính sách  và kế hoạch của Chính phủ;

- Tuyên truyền, giáo dục cán bộ, nhân viên và nhân dân thi hành đúng chủ trương, chính sách chấn chỉnh tổ chức, giảm nhẹ biên chế, điều chỉnh cán bộ, chuyển người về sản xuất;

- Kiểm tra tất cả các cơ quan địa phương trong việc thực hiện đường lối, phương châm, chính sách và kế hoạch nói trên và uốn nắn kịp thời mọi thiếu sót, lệch lạc.

Điều 9: - Uỷ ban Kiện toàn tổ chức khu Tự trị, thành phố, tỉnh đặt dưới sự lãnh đạo về mọi mặt của Uỷ ban hành chính khu Tự trị, thành phố, tỉnh đồng thời chịu sự chỉ đạo về công tác của Uỷ ban Kiện toàn tổ chức trung ương.

Điều 10: - Thành phần Uỷ ban Kiện toàn tổ chức khu Tự trị, thành phố, tỉnh gồm có:

- Chủ tịch, Phó chủ tịch hoặc một uỷ viên Uỷ ban Hành chính khu Tự trị, thành phố, tỉnh……..Chủ tịch.

- Giám đốc khu, Trưởng ty tài chính………. Uỷ viên.

- Giám đốc Khu hoặc Sở, Trưởng ty lao động……… Uỷ viên

- Trưởng phòng tổ chức và cán bộ Uỷ ban Hành chính khu Tự trị, thành phố, tỉnh…… uỷ viên.

- Trưởng ban tổ chức khu Tự trị, thành phố, tỉnh đảng bộ Đảng Lao động Việt-nam …….. uỷ viên.

Điều 11: - Uỷ ban Kiện toàn tổ chức khu Tự trị, thành phố và tỉnh lập Ban Thường trực để giúp Uỷ ban giải quyết công việc thường xuyên giữa hai kỳ họp của Uỷ ban và triệu tập các cuộc họp thường lệ hoặc bất thường của Uỷ ban.

Điều 12: - Ban Thường trực Uỷ ban Kiện toàn tổ chức khu Tự trị, thành phố, tỉnh gồm có:

Chủ tịch, Phó chủ tịch hoặc một Uỷ viên Uỷ ban Hành chính khu Tự trị, thành phố, tỉnh…………..Trưởng ban.

Trưởng phòng tổ chức và cán bộ Uỷ ban Hành chính khu Tự trị, thành phố, tỉnh………. Uỷ viên.

Điều 13: - Bộ máy giúp việc Uỷ ban Kiện toàn tổ chức khu Tự trị, thành phố, tỉnh là Phòng Tổ chức và cán bộ của Uỷ ban Hành chính nơi ấy.

Điều 14: - Tổ chức và biên chế của  bộ máy giúp việc Uỷ ban Kiện toàn tổ chức trung ương và địa phương sẽ quy định sau.

Điều 15: - Nghị định số 449-TTg ngày 3-10-1957 nay bãi bỏ.

Điều 16: -Các ông Bộ trưởng các Bộ, ông Chủ tịch Uỷ ban Kiện toàn tổ chức trung ương, ông Chủ tịch Uỷ ban Điều chỉnh biên chế trung ương, ông Chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, các ông  Chủ nhiệm Văn phòng Nội chính, Nông lâm - Thuỷ lợi  Thủ tướng phủ, ông Trưởng ban Thống nhất trung ương, các ông Chủ tịch Uỷ ban Hành chính các khu Tự trị, thành phố, tỉnh chịu trách nhiệm thi hành nghị định này.

 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
 


Phạm Văn Đồng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 168-TTg

Loại văn bảnNghị định
Số hiệu168-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành...
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báoSố 12
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Nghị định 168-TTg thành lập Uỷ ban Kiện toàn tổ chức trung ương, khu, thành và tỉnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị định 168-TTg thành lập Uỷ ban Kiện toàn tổ chức trung ương, khu, thành và tỉnh
        Loại văn bảnNghị định
        Số hiệu168-TTg
        Cơ quan ban hànhPhủ Thủ tướng
        Người kýPhạm Văn Đồng
        Ngày ban hành...
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báoSố 12
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị định 168-TTg thành lập Uỷ ban Kiện toàn tổ chức trung ương, khu, thành và tỉnh

            Lịch sử hiệu lực Nghị định 168-TTg thành lập Uỷ ban Kiện toàn tổ chức trung ương, khu, thành và tỉnh